Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Domperidon

Wat is domperidon?

De werkzame stof domperidon versnelt de maaglediging en heeft invloed op het braakcentrum in de hersenen. Hierdoor vermindert het klachten als misselijkheid en overgeven. Geneesmiddelen met domperidon zijn verkrijgbaar in de sterktes 10 mg (tablet) en 1 mg per milliliter (drank). Dit medicijn wordt uitsluitend voorgeschreven door een arts. U heeft een recept nodig om het middel bij een apotheek te bestellen.

Waar wordt domperidon voor gebruikt?

Medicijnen met domperidon worden gebruikt bij misselijkheid en braken, migraine, problemen met de aanmaak van borstvoeding en een lage bloeddruk bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

Misselijkheid en braken

Misselijkheid en braken kunnen verschillende oorzaken hebben. Als de klachten aanhouden, kan een arts domperidon voorschrijven. Dit middel zorgt ervoor dat de inhoud van de maag sneller doorstroomt naar de darmen. Bovendien wordt het braakcentrum in de hersenen dankzij domperidon minder snel geprikkeld. Hierdoor verminderen de klachten.

Migraine

Migraine gaat vaak gepaard met misselijkheid. De werkzame stof domperidon vermindert deze klachten en zorgt er ook voor dat migrainemedicijnen sneller worden opgenomen via de darmen. Hierdoor heeft het medicijn sneller effect.

Aanmaak van borstvoeding

Na een bevalling komt de borstvoeding soms niet goed op gang. Als andere oplossingen, zoals het vaker aanleggen van de baby, niet genoeg helpen, kan een arts medicatie met domperidon voorschrijven. Dit geneesmiddel bevordert de aanmaak van prolactine, een hormoon dat de productie van borstvoeding stimuleert.

Ziekte van Parkinson

Patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson, kunnen last hebben van orthostatische hypotensie, een verlaging van de bloeddruk die vooral optreedt bij het opstaan vanuit een zittende of liggende houding. Hierdoor kan de patiënt duizelig worden. Een behandeling met domperidon kan deze klachten verminderen.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als tablet, smelttablet en als drank. Slik de tablet door met behulp van wat water. De smelttablet kunt u op de tong laten smelten en dan doorslikken. Gebruikt u de drank, schud de fles dan eerst goed en meet de vloeistof af met behulp van de bijgeleverde maatbeker.

Hoeveel mag ik ervan innemen? De richtlijnen voor de dosering van dit medicijn zijn als volgt:

 • volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (die zwaarder zijn dan 35 kilo): 10 mg per dosis.
 • kinderen die minder dan 35 kilo wegen: 0,25 mg per kilo lichaamsgewicht per dosis.

Geef jonge kinderen een drankje met domperidon (suspensie) in plaats van de tabletten.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Gebruik geneesmiddelen met domperidon niet vaker dan driemaal per dag. Neem het middel verspreid over de dag in, bij voorkeur vlak voor de maaltijd. Gebruikt u dit medicijn bij migraine, neem het middel dan tegelijk met het migrainemedicijn of de pijnstiller in zodra u de migraineaanval voelt aankomen.

Hoelang mag ik het blijven innemen? U mag dit geneesmiddel niet langer dan een week achter elkaar gebruiken. Zijn de klachten na enkele dagen nog niet verminderd, overleg dan met een arts. Gebruikt u het medicijn met domperidon om de aanmaak van moedermelk te stimuleren, dan moet u het enkele weken blijven innemen. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Bent u vergeten om het medicijn met domperidon in te nemen, dan hoeft u dat niet alsnog te doen. Sla de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Net als andere werkzame stoffen kan domperidon bijwerkingen geven. Bij het gebruik van dit medicijn kunt u bijvoorbeeld last krijgen van:

Vaak

 • droge mond

Soms

Zelden

 • darmkrampen
 • overgevoeligheid voor het medicijn
 • verlaagd libido

Een compleet overzicht van bijwerkingen staat vermeld in de bijsluiter.

Heeft domperidon wisselwerkingen met andere medicijnen?

Medicijnen met de werkzame stof domperidon kunnen een wisselwerking hebben met andere geneesmiddelen, waaronder:

 • bepaalde antischimmelmedicijnen, zoals itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posoconazol of voriconazol;
 • bepaalde antibiotica, zoals erytromycine, claritromycine, telitromycine, levofloxacine, moxifloxacine en spiramycine;
 • bepaalde middelen tegen hartproblemen of hoge bloeddruk, zoals amiodaron, dronedaron, kinidine, disopyramide, dofetilide, sotalol, diltiazem, verapamil, hydrokinidine en ibutilide;
 • bepaalde medicijnen tegen psychose of depressie, zoals haloperidol, pimozide, sertindol, citalopram en escitalopram;
 • bepaalde medicijnen tegen maag-darmstoornissen, zoals cisapride, dolasetron, of prucalopride;
 • bepaalde anti-allergiemedicijnen, zoals mequitazine en mizolastine;
 • anti-malariamedicijnen, met name halofantrine en lumefantrine;
 • geneesmiddelen tegen aids/hiv, zoals ritonavir of saquinavir;
 • bepaalde medicijnen tegen kanker, zoals toremifene, vandetanib of vincamine.

Een arts weet of en hoe u deze geneesmiddelen kunt combineren met domperidon.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: bent u zwanger en wilt u dit medicijn gebruiken, overleg dan eerst met een arts. Langdurig gebruik van de werkzame stof domperidon kan gevaarlijk zijn voor zwangere vrouwen. Gebruik het medicijn daarom liever niet of slechts heel kort als u in verwachting bent.

Borstvoeding: gebruik medicijnen met domperidon uitsluitend in overleg met een arts als u borstvoeding geeft. Bij kortdurend gebruik kan de werkzame stof voor een klein deel worden uitgescheiden in de moedermelk, maar dit lijkt geen nadelig effect te hebben op het kind. Wilt u het middel langdurig gebruiken, dan mag u geen borstvoeding geven of kunt u een arts om een veiliger geneesmiddel vragen.

Vruchtbaarheid: er zijn geen meldingen over het effect van dit medicijn op de vruchtbaarheid. Wilt u op korte termijn zwanger worden? Houd er dan rekening mee dat u dit medicijn niet langdurig mag gebruiken als u zwanger wordt of borstvoeding geeft. Een arts kan dan misschien een ander medicijn voorschrijven.

Kan ik bij gebruik van domperidon autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: de meeste mensen hebben geen last van bijwerkingen die de rijvaardigheid in gevaar brengen. Heeft u bij het gebruik van dit medicijn toch last van klachten als duizeligheid of slaperigheid, dan mag u geen autorijden.

Alcohol: er geldt in principe geen waarschuwing wat betreft alcohol. Sterke drank kan bijwerkingen als duizeligheid echter wel versterken. Wees voorzichtig met alcohol als u last heeft van bijwerkingen.

Voeding: neem het medicijn vlak voor de maaltijd in. Zo is het effect van de werkzame stof domperidon het grootst. Verder hoeft u geen rekening te houden met bepaalde voedingsadviezen. Houd gewoon uw normale eetpatroon aan.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

U kunt zonder bezwaar stoppen met dit medicijn als u het kortdurend gebruikt. Moet u dit geneesmiddel langere tijd slikken om de borstvoeding op gang te brengen, dan kunt u het gebruik beter langzaam afbouwen. Een arts kan u hierbij adviseren.

Welke medicijnen bevatten domperidon?

De werkzame stof domperidon is verkrijgbaar onder de namen:

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Domperidon, geraadpleegd op 8 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/domperidon#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Domperidon, geraadpleegd op 8 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/d/domperidon#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Domperidon Accord 10 mg tabletten, geraadpleegd op 8 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,24213

Terug naar boven