Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Ethinylestradiol en etonogestrel

Wat is ethinylestradiol en etonogestrel?

Ethinylestradiol en etonogestrel zijn synthetische hormonen. Deze stoffen bootsen de werking van de vrouwelijke geslachtshormonen oestrogeen en progestageen na en hebben daardoor een grote invloed op de menstruatiecyclus en de vruchtbaarheid. De werkzame stoffen ethinylestradiol en etonogestrel worden samengevoegd in een zogenaamde vaginale ring. Deze ring werkt als een voorbehoedsmiddel. Een vaginale ring geeft per etmaal 0,015 mg ethinylestradiol en 0,120 mg etonogestrel af aan het lichaam. Hierdoor kan er geen zwangerschap ontstaan. Dit voorbehoedsmiddel is verkrijgbaar met een recept van een arts.

Waar wordt ethinylestradiol en etonogestrel voor gebruikt?

De vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel remt de eisprong en zorgt ervoor dat er geen eitje vrijkomt. Ook wordt het baarmoeder(mond)slijmvlies ongeschikt gemaakt voor een zwangerschap. De vaginale ring geeft slechts kleine hoeveelheden van de werkzame stoffen af. Dit anticonceptiemiddel is qua samenstelling vergelijkbaar met een sub-30 anticonceptiepil. U kunt bij het gebruik van de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel ook een menstruatie verschuiven. Zolang u de vaginale ring niet verwijdert, wordt u niet ongesteld.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? De hormonen ethinylestradiol en etonogestrel zijn verwerkt in een flexibele ring die in de vagina wordt gedragen. U kunt de ring eenvoudig bij uzelf inbrengen. Knijp de ring samen en breng hem zo hoog als mogelijk aan in de vagina. Als u de ring niet meer voelt, zit hij goed. U kunt de ring weer verwijderen door hem met een vinger uit de vagina te trekken. In de bijsluiter staat meer informatie over het inbrengen en verwijderen van de vaginale ring.

Hoeveel mag ik ervan gebruiken? De vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel wordt in principe gedurende drie weken onafgebroken gedragen. Daarna verwijdert u de ring en volgt er een stopweek. Tijdens deze week zal er een onttrekkingsbloeding optreden. Na zeven dagen brengt u een nieuwe vaginale ring in.

Wilt u de menstruatie uitstellen, dan brengt u direct na het verwijderen van de vaginale ring weer een nieuwe ring in. U slaat de stopweek dan dus over. Op deze manier kunt u maximaal een jaar lang de menstruatie overslaan.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Bij het gebruik van de vaginale ring hoeft u in feite niets te doen. U brengt eenmaal per vier weken een nieuwe ring in. Die geeft de werkzame stoffen gefaseerd af, zodat u iedere dag beschermd bent tegen een ongewenste zwangerschap, ook tijdens de stopweek.

Hoelang mag ik het blijven gebruiken? Gebruik de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel zolang u niet zwanger wil worden. Dit anticonceptiemiddel is alleen bedoeld voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

Vrouwen van 35 jaar of ouder die roken, hebben bij het gebruik van hormonale anticonceptiemiddelen een grotere kans op ernstige bijwerkingen. Daarom wordt de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel niet aan deze doelgroep geadviseerd.

Vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar kunnen in de overgang zijn. U kunt dit controleren door het gebruik van de ring te stoppen en af te wachten of er spontane menstruaties op gang komen. Is dit niet het geval en is een zwangerschap uitgesloten, dan kunt u stoppen met het gebruik van dit voorbehoedsmiddel.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Als u vergeten bent om de ring na drie weken te verwijderen, of als u de ring wel heeft verwijderd, maar na de stopweek geen nieuwe heeft aangebracht, dan kan de betrouwbaarheid verminderd zijn. Dat is ook het geval als de ring tussendoor meer dan 3 uur uit de vagina is geweest.

Als de betrouwbaarheid van de vaginale ring niet meer optimaal is, moet u maatregelen nemen om een ongeplande zwangerschap te voorkomen. In de bijsluiter staat beschreven in welke gevallen en hoe u dat moet doen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Net als andere medicijnen kan de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel bijwerkingen geven. Het kan daarbij gaan om onder andere de volgende klachten:

Soms

 • bloedverlies tussen de menstruaties door
 • maagdarmklachten
 • hoofdpijn
 • opgezwollen enkels en/of voeten door het vasthouden van vocht

Zelden

 • vaginale ongemakken
 • uitblijvende menstruaties (controleer of u zwanger bent als dit gebeurt)
 • stemmingswisselingen
 • verminderd libido

Zeer zelden

 • borstkanker
 • trombose
 • hart- en vaatziekten

Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de eventuele bijwerkingen van dit anticonceptiemiddel. Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen.

Heeft ethinylestradiol en etonogestrel wisselwerkingen met andere medicijnen?

Sommige werkzame stoffen hebben een wisselwerking met elkaar. In het geval van ethinylestradiol en etonogestrel gaat het om onder andere de volgende medicijnen:

 • Geneesmiddelen tegen epilepsie (bijvoorbeeld lamotrigine, primidon, fenytoïne, fenobarbital, carbamazepine, oxcarbazepine, topiramaat, felbamaat);
 • Medicijnen tegen tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine);
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden bij een hiv-infectie (bijvoorbeeld ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz);
 • Geneesmiddelen die gebruikt worden bij een hepatitis C-virusinfectie (bijvoorbeeld boceprevir, telaprevir) of andere infecties (zoals griseofulvine);
 • Een medicijn tegen een te hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen (bosentan);
 • Een kruidengeneesmiddel tegen depressie (sint janskruid).

In de bijsluiter vindt u een compleet overzicht van medicijnen die een wisselwerking hebben met de vaginale ring. Overleg met een arts over het gebruik van de vaginale ring als u een van deze medicijnen nodig heeft.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: gebruik de vaginale ring niet als u zwanger bent. Merkt u dat u zwanger bent terwijl u de vaginale ring draagt, verwijder deze dan direct.

Borstvoeding: dit anticonceptiemiddel kan de productie van moedermelk belemmeren, vooral als de borstvoeding nog op gang moet komen na de bevalling. Het wordt daarom aangeraden om de vaginale ring pas vanaf 6 weken na de bevalling te gaan gebruiken.

Vruchtbaarheid: zolang u de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel gebruikt, wordt u in principe niet zwanger. Zodra u stopt met het gebruik van dit anticonceptiemiddel herstelt de vruchtbaarheid zich. De eerste menstruatie is dan nog een onttrekkingsbloeding. Daarna komt uw natuurlijke menstruatiepatroon weer op gang.

Kan ik bij gebruik van ethinylestradiol en etonogestrel autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel heeft geen invloed op de rijvaardigheid. De hormonen in dit anticonceptiemiddel geven doorgaans geen bijwerkingen als duizeligheid of slecht zicht.

Alcohol: u kunt bij het gebruik van de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel alcohol drinken. Sterke drank heeft geen invloed op de werking van de vaginale ring.

Voeding: er zijn geen voedingsadviezen waarmee u rekening hoeft te houden. De hormonen in dit voorbehoedsmiddel worden niet beïnvloed door uw eetpatroon.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

U kunt zonder enig probleem in één keer stoppen met het gebruik van de vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel. Houd er wel rekening mee dat u vrijwel direct weer vruchtbaar bent; de werkzame stoffen zijn snel uit het lichaam verdwenen. Een aantal dagen na het verwijderen van de vaginale ring komt er een onttrekkingsbloeding op gang.

Welke medicijnen bevatten ethinylestradiol en etonogestrel?

De vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel is verkrijgbaar onder de volgende namen:

 • NuvaRing
 • Ornibel
 • Etonogestrel/ ethinylestradiol

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Vaginale ring met ethinylestradiol en etonogestrel, geraadpleegd op 11 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/vaginale-ring-met-ethinylestradiol-en-etonogestrel#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Ethinylestradiol/etonogestrel, geraadpleegd op 11 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/e/ethinylestradiol_etonogestrel#samenstelling

Geneesmiddeleninformatiebank.nl (z.j.). Bijsluiter: informatie voor de gebruiker NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg per 24 uur, hulpmiddel voor vaginaal gebruik etonogestrel/ethinylestradiol, geraadpleegd op 11 november 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,25073

Terug naar boven