Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Formoterol en budesonide

Wat is formoterol en budesonide?

De werkzame stoffen formoterol en budesonide verminderen benauwdheidsklachten en helpen deze te voorkomen. Dit combinatiemedicijn wordt ingeademd met behulp van een inhalator.

Inhalatiemedicijnen met formoterol en budesonide zijn verkrijgbaar in de volgende sterktes:

 • 320 microgram budesonide/9 microgram formoterol;
 • 160 microgram budesonide/4,5 microgram formoterol;
 • 80 microgram budesonide/4,5 microgram formoterol.

Dit geneesmiddel is receptplichtig. U kunt het alleen bestellen met een recept van een arts.

Waar wordt formoterol en budesonide voor gebruikt?

Artsen schrijven geneesmiddelen met formoterol en budesonide voor bij de luchtwegaandoeningen astma en COPD. Het medicijn wordt meestal gebruikt als onderhoudsmiddel.

Astma

We spreken van astma als de luchtwegen overmatig geïrriteerd raken door bepaalde prikkels. Een astma-aanval gaat gepaard met symptomen als benauwdheid, een piepende ademhaling en hoest. De klachten kunnen bijvoorbeeld worden uitgelokt door intensieve lichaamsbeweging, de overgang van warme naar koude lucht (of omgekeerd), rook of de vacht van een huisdier.

Chronische Obstructieve Longziekten (COPD)

Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend beschadigd en daardoor zijn de klachten chronisch aanwezig. Het gaat daarbij onder andere om benauwdheid, slijm in de bronchiën en hoesten. Het inhalatiemedicijn met formoterol en budesonide helpt de symptomen van astma en COPD te verminderen. Formoterol verwijdt de luchtwegen waardoor het ademhalen gemakkelijker gaat. Budesonide is een medicijn met corticosteroïden. Dit middel remt ontstekingen en beschermt de luchtwegen tegen overmatige prikkeling zodat het aantal aanvallen van benauwdheid afneemt.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Medicijnen op basis van formoterol en budesonide zijn verkrijgbaar als inhalatiepoeder en als inhalatiespray. U ademt het medicijn in met behulp van een speciale inhalator. Dat kan bijvoorbeeld een Spiromax of een Turbohaler zijn. In de bijsluiter wordt precies uitgelegd hoe u de inhalator moet gebruiken.

Hoeveel mag ik ervan gebruiken? Een arts bepaalt de dosering van dit inhalatiemiddel. De richtlijnen voor de aanvangsdosering zijn als volgt:

Volwassenen:

 • Tweemaal daags 1 tot 2 inhalaties à 160 microgram budesonide/4,5 microgram formoterol.
 • Tweemaal daags 1 inhalatie à 320 microgram budesonide/9 microgram formoterol.

Kinderen van 12 tot en met 17 jaar:

 • Tweemaal daags 1 tot 2 inhalaties à 80 microgram budesonide/4,5 microgram formoterol.
 • Tweemaal daags 1 tot 2 inhalaties à 160 microgram budesonide/4,5 microgram formoterol.
 • Tweemaal daags 1 inhalatie à 320 microgram budesonide/9 microgram formoterol.

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

 • Tweemaal daags 2 inhalaties à 80 microgram budesonide/4,5 microgram formoterol.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? In principe gebruikt u het inhalatiemedicijn tweemaal daags. Verspreid de doseringen goed over de dag. Neem bijvoorbeeld één inhalatie (‘pufje’) bij het ontbijt en één voor het slapengaan. Volwassenen mogen bij een aanval van benauwdheid vaak een extra inhalatie nemen om de klachten te verlichten. Een arts kan u hierover adviseren.

Het kan enige weken duren voordat het effect van dit geneesmiddel optimaal is. Als de klachten voldoende onder controle zijn, kunt u overstappen op een onderhoudsdosering van 1 inhalatie per dag. Werkt de voorgeschreven dosering onvoldoende, overleg dan met een arts. Verhoog de dosering nooit op eigen initiatief.

Lees voor gebruik de bijsluiter; hierin vindt u meer informatie over de aanbevolen dosering.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Als dit geneesmiddel goed helpt tegen uw klachten, moet u het waarschijnlijk voor langere tijd blijven gebruiken. Deze inhalatiemedicatie is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Als u bent vergeten om het medicijn met formoterol en budesonide te inhaleren, dan kunt u dat alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende inhalatie. Houd daarbij de volgende richtlijnen aan:

 • Als u eenmaal per dag inhaleert: neem de vergeten puf alleen als het nog meer dan 8 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis.
 • Als u tweemaal per dag inhaleert: neem de vergeten puf alleen als het nog meer dan 4 uur duurt voordat het tijd is voor de volgende dosis.

Is er teveel tijd verstreken, sla de vergeten puf dan over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Inhalatiemedicijnen kunnen bijwerkingen geven. Bij het gebruik van formoterol en budesonide kunt u onder andere last krijgen van de volgende klachten:

Vaak

 • heesheid
 • irritatie in de keelholte
 • schimmelinfecties in de mond en/of keelholte

U kunt de kans op deze bijwerkingen verkleinen door na het puffen goed uw mond te spoelen en iets te eten of te drinken.

Soms

 • duizeligheid
 • misselijkheid
 • snelle hartslag
 • hoofdpijn
 • trillende handen

Zelden

 • overgevoeligheidsreacties
 • oogklachten, zoals wazig zicht

Zeer zelden

 • toename van de oogboldruk bij mensen met glaucoom.

Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van deze of andere klachten. In de bijsluiter staat een uitgebreid overzicht van alle mogelijke bijwerkingen.

Heeft formoterol en budesonide wisselwerkingen met andere medicijnen?

De werking van formoterol en budesonide kan beïnvloed worden door andere medicijnen. Het gaat daarbij onder andere om:

 • de antibioticasoorten erytromycine en claritromycine;
 • de antischimmelmiddelen itraconazol, ketoconazol en voriconal;
 • bepaalde bètablokkers (medicijnen die onder andere worden gebruikt bij migraine, glaucoom, hart- en vaatziekten en schildklieraandoeningen);
 • bepaalde anti hiv-medicijnen;
 • bepaalde middelen tegen hepatitis C.

Gebruikt u een van deze medicijnen en wilt u daarnaast pufjes met formoterol en budesonide gaan gebruiken, overleg dan eerst met een arts.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: er zijn geen aanwijzingen dat dit medicijn slecht is voor het ongeboren kind. U kunt het inhalatiemedicijn dan ook gebruiken tijdens de zwangerschap. Houdt u zich wel altijd aan de voorgeschreven dosering en meld het een arts altijd als u zwanger bent of zwanger wilt worden.

Borstvoeding: de werkzame stoffen formoterol en budesonide komen slechts in zeer kleine hoeveelheden terecht in de moedermelk. Het is onwaarschijnlijk dat een zuigeling hier last van ondervindt. U kunt het medicijn dan ook gewoon gebruiken als u borstvoeding geeft, mits u zich houdt aan de voorgeschreven dosering.

Vruchtbaarheid: er zijn geen aanwijzingen dat de werkzame stoffen formoterol en budesonide invloed hebben op de vruchtbaarheid. U kunt voor zover bekend dit geneesmiddel gewoon gebruiken als u een kinderwens heeft.

Kan ik bij gebruik van formoterol en budesonide autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: in principe heeft het medicijn met formoterol en budesonide geen invloed op uw rijvaardigheid. U kunt gewoon autorijden als u behandeld wordt met dit geneesmiddel. In het uitzonderlijke geval dat u last krijgt van bijwerkingen als duizeligheid of slecht zicht, mag u niet deelnemen aan het verkeer.

Alcohol: het gebruik van alcoholische dranken heeft geen invloed op de werking van dit medicijn. Sterke drank lokt in dit geval geen bijwerkingen uit en zal eventuele bijwerkingen ook niet versterken.

Voeding: u hoeft geen rekening te houden met bepaalde adviezen wat betreft voeding. Dit geneesmiddel reageert niet op bepaalde voedingsmiddelen.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Gebruikt u het inhalatiemedicijn met formoterol en budesonide al een poosje, dan is het beter om niet ineens te stoppen. U kunt dan namelijk snel weer last krijgen van benauwdheidsklachten. Bouw het gebruik van het geneesmiddel liever langzaam af. Een arts kan u hierover adviseren.

Welke medicijnen bevatten formoterol en budesonide?

Inhalatiemedicijnen op basis van formoterol en budesonide zijn verkrijgbaar onder de volgende namen:

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Formoterol met budesonide inhalatie, geraadpleegd op 6 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/formoterol-met-budesonide-inhalatie#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Formoterol/budesonide, geraadpleegd op 6 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/f/formoterol_budesonide#samenstelling

Terug naar boven