Directly go to the content
Macrobid

Macrobid

Macrobid is een antibioticum dat voorgeschreven wordt bij blaasontsteking en andere urineweginfecties. De werkzame stof is nitrofurantoïne, een bacteriedodend middel dat snel en bijna volledig door de nieren wordt uitgescheiden. Hierdoor is Macrobid bij uitstek geschikt voor het bestrijden van acute, ongecompliceerde urineweginfecties. Ook wordt het middel soms ingezet om infecties te voorkomen bij een onderzoek of operatieve ingreep aan de urinewegen.

Wat is Macrobid?

Macrobid is een antibioticum dat voorgeschreven wordt bij blaasontsteking en andere urineweginfecties. De werkzame stof is nitrofurantoïne, een bacteriedodend middel dat snel en bijna volledig door de nieren wordt uitgescheiden. Hierdoor is Macrobid bij uitstek geschikt voor het bestrijden van acute, ongecompliceerde urineweginfecties. Ook wordt het middel soms ingezet om infecties te voorkomen bij een onderzoek of operatieve ingreep aan de urinewegen.

Gebruik

Macrobid is bij de met Dokteronline.com samenwerkende apotheken verkrijgbaar in een verpakking van 14 capsules à 100 mg. De capsules kunnen het beste met wat vloeistof worden ingenomen tijdens of vlak na het eten, en moeten in hun geheel worden doorgeslikt. Het is belangrijk om de kuur helemaal af te maken, ook als de klachten verdwenen zijn. Bij het eerder staken van de behandeling kan de infectie terugkomen. Als de klachten na afloop van de kuur niet verbeterd zijn of zich herhalen, raadpleeg dan een arts.

Dosering Macrobid

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is 2 x daags 100 mg gedurende 7 dagen. Volg hierbij echter altijd het advies van een arts op. Een vergeten dosis kan worden ingehaald, tenzij het bijna tijd is voor de nieuwe dosis. Overdosering leidt meestal tot braken. Waarschuw in geval van overdosering altijd een arts.

Bijwerkingen Macrobid

Geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende bijwerkingen die gemeld worden over Macrobid zijn: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, misselijkheid, diarree en buikpijn. Macrobid kan de urine donkerder kleuren. Dit is onschuldig en verdwijnt na afloop van de kuur. In zeldzame gevallen kunnen ernstigere bijwerkingen optreden zoals hoesten, kortademigheid en koorts (de kans hierop is groter na langdurig gebruik van dit medicijn), huiduitslag of tintelingen in armen en benen. Stop in deze gevallen met het innemen van de medicijnen en raadpleeg een arts. Als u veel last van bijwerkingen heeft, of bijwerkingen ervaart die niet worden genoemd, overleg dan met een arts of apotheker.

Interacties met andere geneesmiddelen

Macrobid kan de werking van andere antibiotica verminderen. Ook maagzuurremmers, sommige vochtafdrijvende middelen (diuretica) en medicijnen die worden voorgeschreven bij jicht kunnen de werking van Macrobid beïnvloeden. Breng een arts of apotheker altijd op de hoogte als u andere geneesmiddelen slikt.

Wanneer mag u Macrobid niet gebruiken (contra-indicaties)

Macrobid is niet geschikt voor patiënten die overgevoelig zijn voor nitrofurantoïne of een van de andere bestanddelen van Macrobid. Daarnaast wordt het gebruik van Macrobid afgeraden in de volgende gevallen:

  • een sterk verminderde nierfunctie
  • bij afwezigheid van urineproductie
  • patiënten met G6DP-deficiëntie (een vorm van bloedarmoede)
  • Macrobid is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zwangerschap / borstvoeding / rijvaardigheid

In principe kan Macrobid, in overleg met een arts, gebruikt worden tijdens de zwangerschap. Het wordt echter afgeraden om dit geneesmiddel in te nemen vlak voor de bevalling: pasgeboren baby’s zijn niet in staat om de werkzame stof af te breken en kunnen hierdoor ziek worden. Macrobid komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Overleg met uw arts over het gebruik van Macrobid tijdens het geven van borstvoeding. Macrobid kan duizeligheid veroorzaken. Het is belangrijk hier rekening mee te houden bij deelname aan verkeer en/of het werken met machines.