Melatonine

Informatie over slaap

Slaap kan worden opgedeeld in vijf verschillende stadia: Vier stadia van steeds dieper wordende slaap, die bekend staat als de non Rapid Eye Movement slaap of non-remslaap, en een vijfde stadium dat we kennen als Rapid Eye Movement slaap of remslaap. Naarmate de non-remslaap verstrijkt, worden de hersengolven groter en trager, terwijl de slaper vrijwel stilligt en langzaam en regelmatig ademhaalt. De uit vier stadia bestaande non-remslaap heeft in het vierde stadium zijn diepste slaap bereikt, de hersengolven zijn dan het grootst en langzaamst. De Rapid Eye Movement -slaap is een veel lichtere vorm van slaap, zoals de naam doet vermoeden schieten de ogen heen en weer onder de gesloten oogleden. Als de remslaap begint wordt de ademhaling steeds onregelmatiger. Zowel de doorbloeding als de temperatuur van de hersenen nemen toe. Er zijn in deze fase meer lichaamsbewegingen. Het hersengolfpatroon is ongeveer gelijk aan het eerste stadium van de non-remslaap. Deze vijf stadia worden in een periode van ongeveer 90 minuten doorlopen. Een volwassene die in slaap valt, gaat via stadium 1 door naar stadium 2 en van daaruit naar 3 en 4. In omgekeerde volgorde bereikt de slaper de tweede fase van het eerste stadium, waarna de slaapperiode wordt gecomplementeerd door de remslaap fase, deze duurt zo`n tien tot vijftien minuten. Daarna volgt een nieuwe slaapperiode. Er komen per nacht ongeveer 4 tot 5 van deze periodes voor waarbij het aandeel van remslaap in iedere periode toeneemt en de hoeveelheid non-remslaap afneemt. Als iemand acht uur slaapt, brengt deze ongeveer twee uur in remslaap door.