Opioïde Policy

Opioïde pijnstillers zoals Tramadol, codeïne fosfaat, co-codamol en co-dydramol kunnen bij langdurig gebruik aanleiding geven tot gewenning en afhankelijkheid. Hoewel Dokteronline.com geen arts en geen apotheek is - en daarom ook niet betrokken is bij en/of invloed heeft op het voorschrijven en het leveren van de opioïde pijnstillers - wenst zij toch zo veel als mogelijk het correcte en veilige gebruik hiervan te waarborgen. Daarom zijn er vanuit Dokteronline.com de volgende richtlijnen opgesteld ten aanzien van een eventuele Behandeling met een opioïde pijnstiller.

1. Er geldt een 30 dagen limiet per klant op een Behandeling met een opioïde pijnstiller. Graag verwijzen wij u naar de pagina Opioïden limieten bij het geven van een opdracht voor een dergelijke Behandeling.

2. Als een tweede Voorkeursbehandeling - als onderdeel van een Consult - uit de groep van opioïde pijnstillers te vroeg wordt geplaatst, dan zal de doorgifte van het Recept aan de Apotheek worden vastgehouden tot het moment dat de "30 dagen limiet" verstreken is. Tot die tijd zal de Apotheek van het Product niet uitleveren. Hierop zijn geen uitzonderingen.

3. Als wij constateren dat een Klant via Dokteronline.com een Voorkeursbehandeling voor opioïde pijnstillers heeft opgegeven en tegelijkertijd - in welke vorm dan ook -  een aanvraag  voor opioïde pijnstillers heeft lopen via enig ander extern kanaal dan zullen wij de bij de Apotheek aangevraagde Behandeling annuleren of verminderen, zodat de maximale maandelijkse hoeveelheid per Klant (zie Opioïden limieten) niet overschreden zal worden. Als u vragen heeft over de genoemde limieten, dan kunt u altijd contact opnemen met onze Klantenservice via de contactpagina of via +31 85 744 1022. De Klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 14:00 tot 21:00 uur. Gelieve hiervoor altijd uw laatste opdrachtnummer door te geven.

4. Mochten uw antwoorden op de Medische Vragenlijst voor een Arts niet specifiek genoeg zijn om een medische diagnose te kunnen stellen, dan zal u worden gevraagd om meer informatie over uw klacht of conditie. Bijvoorbeeld: het invullen van alleen "pijn" of "hoofdpijn" is vaak onvoldoende informatie voor een Arts om een adequate medische diagnose te stellen op basis waarvan hij mogelijk een Recept kan uitschrijven voor de door u opgegeven Voorkeursbehandeling.

5. Een Arts zal bijzonder  voorzichtig en terughoudend omgaan bij het voorschrijven van opioïde pijnstillers aan jongere mensen (onder de 25 jaar) vanwege het feit dat het minder gebruikerlijk is voor mensen in deze leeftijdsgroep om dit soort medicatie nodig te hebben. 

6. Indien er meerdere personen vanaf één adres of in directe omgeving een opdracht plaatsen voor opioïde pijnstillers, dan zullen deze opdrachten naar alle waarschijnlijkheid worden geweigerd.

7. Een weigering door een Arts om de gevraagde Voorkeursbehandeling voor te schrijven, zal uitsluitend gebasseerd zijn op een medische beoordeling van uw situatie. Als u hierover twijfelt, neemt u dan gerust contact op met één Artsen: zij zijn er om u te helpen. Bij een negatief advies van een Arts, zal elke gewenste nieuwe, gelijke Voorkeursbehandeling naar alle waarschijnlijkheid ook worden geweigerd door een Arts.

8. Bij het constateren van enig wangedrag of het bewust misbruiken van onze Diensten zullwen wij u(w account) op onze "zwarte lijst" plaatsen, wat inhoudt dat u geen gebruik meer kunt maken van onze Diensten. Er is een speciaal team dat hierop toe ziet en graag wijzigen wij u erop, dat dit voor uw eigen veiligheid gebeurt.

Toon meer