Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Andriol

 • Testosteron supplement
 • Capsules om in te nemen
 • Uitsluitend bedoeld voor mannen
 • Niet gebruiken bij prostaatkanker

Over Andriol

Andriol zijn zachte ovale, glanzende capsules die 40 mg testosteronundecanoaat bevatten. De werkzame stof wordt in het lichaam omgezet in testosteron, het natuurlijke mannelijke hormoon (ook bekend als androgeen).

Andriol wordt gebruikt bij volwassen mannen als een testosteronaanvulling (suppletie), voor de behandeling van de verschillende gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door een tekort aan testosteron (hypogonadisme bij mannen). Dit moet worden bevestigd door twee afzonderlijke bloedtesten. Daarnaast moet er sprake zijn van klinische verschijnselen, zoals:

 • Erectiestoornissen;
 • Onvruchtbaarheid;
 • Weinig zin in seks;
 • Vermoeidheid;
 • Depressieve stemmingen;
 • Botafbraak, veroorzaakt door te weinig hormoon.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

 • Afhankelijk van de reactie en ernst van de klachten is de aanbevolen startdosering is 3-4 capsules per dag. Na 2-3 weken kan dan geleidelijk worden overgeschakeld naar een lagere onderhoudsdosis, meestal 1-3 capsules per dag.
  De helft van de dagelijkse dosis moet ’s morgens worden ingenomen; de andere helft ’s avonds. Bij een oneven aantal capsules moet het grootste aantal ’s morgens worden ingenomen.

De capsules moeten bij de maaltijd worden ingenomen. Neem de capsules in zonder erop te kauwen, bijvoorbeeld met een half glas water.

Wanneer u merkt dat Andriol te sterk of juist te weinig werkt, vertel het dan onmiddellijk uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Als u meer capsules heeft ingenomen dan voorgeschreven, is er geen reden tot paniek. Toch moet u uw arts raadplegen. De olieachtige vloeistof in de capsules kan diarree veroorzaken.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem dan geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten dosis gewoon over en neem de volgende dosis op het normale tijdstip in.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik van Andriol.

Wanneer niet gebruiken

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U heeft prostaatkanker of borstkanker of heeft dit gehad, of er bestaat een vermoeden dat u dit heeft;
 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’;
 • Andriol mag niet worden gebruikt door vrouwen.

Bij mannen kan de behandeling met Andriol leiden tot vruchtbaarheidsproblemen door de remming van de vorming van sperma.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Behandeling met mannelijke hormonen zoals testosteron kan leiden tot een toename van de grootte van de prostaat, vooral bij oudere mannen. Daarom zal uw arts uw prostaat regelmatig controleren.

Daarnaast zal het bloed regelmatig onderzocht worden op de stof in uw rode bloedcellen die zuurstof vervoert (hemoglobine).

Uw arts moet vóór en tijdens de behandeling uw bloed controleren op de concentratie testosteron en het volledige aantallen bloedcellen.

Medische controle kan ook noodzakelijk zijn bij bepaalde aandoeningen. Vertel het uw arts of apotheker als u een van de volgende aandoeningen (mogelijk) heeft of heeft gehad:

 • Borst-, nier- of longkanker;
 • Kanker met uitzaaiingen naar de botten;
 • Hart-, nier- of leveraandoeningen (de behandeling met Andriol kan ernstige problemen veroorzaken in de vorm van vocht vasthouden, soms met congestief hartfalen);
 • Verhoogde bloeddruk, ook als u hiervoor wordt behandeld (testosteron kan de bloeddruk verhogen);
 • Diabetes;
 • Epilepsie;
 • Migraine, hoofdpijn;
 • Prostaatklachten, zoals problemen met plassen;
 • Bloedstollingsproblemen – trombofilie (een afwijking bij de bloedstolling die het risico op trombose verhoogt –bloedstolsels in bloedvaten);
 • Slaapapneu (testosteron kan deze aandoening veroorzaken of verergeren).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet voldoende vastgesteld bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Extra controle door de arts is noodzakelijk bij de behandeling van jongens die nog niet volgroeid zijn, omdat de toediening van testosteron de geslachtsontwikkeling kan vervroegen en de lengtegroei kan remmen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Vertel het de arts of apotheker als u nog andere medicijnen (met of zonder recept) gebruikt, onlangs gebruikt heeft of binnenkort gaat gebruiken. Dat geldt vooral voor de volgende geneesmiddelen:

 • Insuline en/of andere geneesmiddelen die uw suikerspiegel regelen;
 • Bloedverdunnende middelen (antistollingsmiddelen);
 • Het hormoon ACTH (adrenocorticotroop hormoon);
 • Corticosteroïden (bijnierschorshormoon).

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de waarschuwingen bij het gebruik van Andriol.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op 10 gebruikers):

 • Stijging van het aantal rode bloedcellen, de hematocrietwaarde (het percentage rode bloedcellen in uw bloed) en de hoeveelheid hemoglobine (stof in de rode bloedcellen die zuurstof transporteert). Deze bijwerkingen kunnen worden vastgesteld door regelmatig bloedonderzoek.

Andere mogelijke bijwerkingen (frequentie niet bekend):

 • Jeuk;
 • Acne;
 • Misselijkheid;
 • Diarree en buikpijn, maag- of darmklachten;
 • Veranderingen in de resultaten van bepaalde laboratoriumtesten zoals leverfunctietesten en cholesteroltesten;
 • (Ernstige) neerslachtigheid (depressie);
 • Zenuwachtigheid;
 • Stemmingsveranderingen;
 • Spierpijn;
 • Vochtophoping in de weefsels, vaak gekenmerkt door zwelling van de enkels of voeten (oedeem);
 • Hoge bloeddruk (hypertensie);
 • Minder of meer zin om te vrijen;
 • Ongewoon langdurige, pijnlijke erecties;
 • Stoornissen in de vorming van zaadcellen;
 • Het krijgen van vrouwelijke kenmerken, zoals borstvorming
 • Goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaathyperplasie) tot een voor uw leeftijd normale grootte;
 • Toename van PSA in uw bloed (een stof die samenhangt met prostaatkanker);
 • Versnelde groei van nog niet ontdekte prostaatkanker die al in aanleg aanwezig is;
 • Klachten bij het plassen;
 • (In zeer zeldzame gevallen) geelzucht.

In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is testosteronundecanoaat 40 mg. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Capsule-inhoud: castorolie, propyleenglycolmonolauraat (E477);
 • Capsulemateriaal: gelatine, glycerine, zonnegeel FCF (E110).

De fabrikant van Andriol is:

N.V. Organon
Kloosterstraat 6
5349 AB Oss
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Andriol hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 09-05-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Jij weet heel goed wat wel én niet goed voor je is. Toch kan het soms lastig zijn om de juiste keuze te maken. De bij Dokteronline aangesloten artsen kunnen je daar goed bij helpen.

Dr. E. Tanase

Huisarts / Spoedeisende Geneeskunde

Dr. P. Mester

Huisarts / Interne Geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisarts / Huisartsgeneeskunde
Terug naar boven