Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Androcur

 • Remt de werking van mannelijke hormonen
 • Voor mannen: o.a. bij prostaatkanker en overmatige geslachtsdrift
 • Voor vrouwen: tegen overmatige haargroei en ‘mannelijke’ kaalheid
 • Tablet innemen na de maaltijd
 • Niet gebruiken bij zwangerschap/borstvoeding

Over Androcur

Androcur bevat het hormoon cyproteronacetaat. Dit hormoon remt de werking van mannelijke hormonen (androgenen). Androgenen worden zowel door mannen als door vrouwen gevormd, hoewel dit bij vrouwen veel minder is.

Androcur kan zowel aan mannen als aan vrouwen worden voorgeschreven. Dit medicijn is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Bij vrouwen wordt Androcur gebruikt voor het behandelen van ernstige symptomen van “vermannelijking”, zoals:

 • Overmatige beharing in het gezicht (bovenlip, kin) en op het lichaam (armen, dijen, borst), als andere behandelingen niet het gewenste effect hebben gehad;
 • Ernstige vormen van door mannelijke hormonen beïnvloede kaalheid (alopecia androgenetica), die dikwijls vergezeld gaan van ernstige vormen van acne (puistjes) en/of een vette huid (seborroe)

U mag voor bovenstaande indicaties alleen Androcur gebruiken als andere behandelingen onvoldoende effect hadden.

Bij mannen wordt Androcur gebruikt bij:

 • Een te sterke geslachtsdrift (hyperseksualiteit) en/of ‘afwijkende’ vormen van geslachtsdrift (seksuele aberraties). U mag alleen Androcur gebruiken als uw arts van mening is dat andere interventies ongeschikt zijn;
 • Prostaatkanker die niet meer te opereren of te behandelen is. Androcur kan de prostaatkanker niet genezen, maar wel de klachten verlichten die het gevolg van de kanker zijn;
 • Een behandeling met GnRH-agonisten (geneesmiddel tegen prostaatkanker). Androcur vermindert dan de kortdurende verhoogde aanmaak van testosteron die de GnRH-agonisten in het begin van de behandeling veroorzaken;
 • Hot flushes (opvliegers) waar u last van kunt krijgen als u GnRH-agonisten (geneesmiddel tegen prostaatkanker) gebruikt of nadat één of beide zaadballen bij u zijn verwijderd.

Gebruik

U mag Androcur alleen gebruiken als u onder controle bent bij een arts. Een aantal richtlijnen voor het gebruik van dit medicijn:

 • Neem de tabletten na de maaltijd in met wat water;
 • Vrouwen in de vruchtbare leeftijd mogen tijdens de behandeling met dit geneesmiddel niet zwanger worden. Zij moeten dit geneesmiddel gebruiken in combinatie met een anticonceptiepil. Voor vrouwen die niet (meer) vruchtbaar zijn, geldt dat niet.

Dosering

De dosering van Androcur wordt bepaald door een arts en hangt af van uw klachten.

 • Vrouwen die de anticonceptiepil slikken, hoeven Androcur meestal alleen tijdens de eerste 10 dagen van hun cyclus in te nemen;
 • Vrouwen na de overgang slikken Androcur gedurende 3 weken, gevolgd door een stopweek;
 • Vrouwen zonder baarmoeder kunnen Androcur eventueel ook doorlopend innemen, dus zonder stopweek;
 • Mannen slikken dit geneesmiddel iedere dag.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de doseringsrichtlijnen.

Alcohol/autorijden

Dit geneesmiddel kan vermoeidheid of slaperigheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

Slikt u Androcur voor de behandeling van een te sterke of afwijkende vorm van geslachtsdrift, dan kunt u beter geen alcohol drinken. Alcohol vermindert het effect dat Androcur heeft op de geslachtsdrift.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Androcur

Heeft u te veel tabletten Androcur ingenomen? Overleg met een arts.

Bent u vergeten om Androcur in te nemen? Sla de vergeten tablet over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten tablet(ten) in te halen. Bent u ook (of alleen) de anticonceptiepil vergeten in te nemen, lees dan in de bijsluiter van uw anticonceptiepil wat u moet doen.

Wilt u stoppen met dit medicijn? Overleg eerst met een arts.

Wanneer niet gebruiken

Androcur is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik Androcur bijvoorbeeld niet in de volgende situaties:

 • Als u een leveraandoening heeft zoals bijvoorbeeld het Dubin-Johnson-syndroom of het Rotor-syndroom;
 • Als u een goedaardig of kwaadaardig gezwel in de lever heeft, of u heeft dit in het verleden gehad. (Dit geldt alleen als deze gezwellen niet komen door metastases van de prostaatkanker);
 • Als u lichamelijk sterk verzwakt bent en u veel gewicht en spierkracht heeft verloren (cachexie); dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een kwaadaardige tumor heeft;
 • Als u een meningeoom (een in het algemeen goedaardige tumor in het vlies tussen hersenen en schedel) heeft of dit in het verleden heeft gehad. Overleg bij twijfel hierover met een arts;
 • Als u een langdurende (chronische) en ernstige depressie heeft (u bent (ernstig) neerslachtig en pessimistisch);
 • Als u een bloedstollingsstoornis (trombo-embolische aandoening) heeft of heeft gehad;
 • Als u een ernstige vorm van diabetes (suikerziekte) heeft waarbij uw bloedvaten zijn aangetast;
 • Als u sikkelcelanemie heeft (een erfelijke aandoening van de rode bloedcellen);
 • Als u allergisch bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’;
 • Als u zwanger bent of borstvoeding geeft;
 • Als u tijdens een vroegere zwangerschap geelzucht (idiopathische zwangerschapsicterus) of aanhoudende jeuk (pruritus gestationis) heeft gehad;
 • As u huiduitslag met blaasjes (herpes gestationis) heeft gehad tijdens de zwangerschap.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig met dit middel als u diabetes heeft. Het kan zijn dat uw diabetesmedicatie moet worden aangepast. De arts zal uw bloedsuiker regelmatig controleren.

Het gebruik van hormonale geneesmiddelen wordt in verband gebracht met een aantal ernstige aandoeningen. In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u Androcur 50 niet gebruiken.

Denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Sommige geneesmiddelen hebben een wisselwerking met Androcur. Dit geldt met name voor geneesmiddelen die de volgende werkzame stoffen bevatten:

 • ketoconazol, itraconazol, clotrimazol;
 • Ritonavir;
 • Rifampicine;
 • Fenytoïne;
 • Sint-janskruid;
 • Medicijnen uit de groep van de statines (geneesmiddelen voor het verlagen van verhoogde vetzuurgehaltes in het bloed, bijvoorbeeld cholesterol of triglyceriden).

Overleg met een arts als u deze of andere geneesmiddelen gebruikt. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp.

Bijwerkingen

Androcur kan bijwerkingen geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten als:

 • Bij mannen: erectiestoornissen;
 • Gewichtstoename of -afname;
 • Minder zin in seks;
 • Depressieve stemming;
 • Kortademigheid;
 • Gevoelige, opgezwollen borsten (bij mannen ook borstvorming door het opzwellen van borstklieren);
 • Vermoeidheid.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Androcur 50 is cyproteronacetaat. Elke tablet bevat 50 milligram cyproteronacetaat.

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel,polyvidon 25 (E1201), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551) en magnesiumstearaat (E470b).

De fabrikanten van Androcur 50 zijn:

Bayer AG
Müllerstraße 178
13342 Berlijn
Duitsland

Bayer Weimar GmbH und Co. AG
Döbereinerstr. 20
99427 Weimar
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Androcur 50 hier downloaden.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven