Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Bendroflumethiazide

Bendroflumethiazide is een diureticum: een medicijn dat de uitscheiding van urine bevordert, oftewel een plastablet.

Wat is Bendroflumethiazide?

Bendroflumethiazide is een diureticum: een medicijn dat de uitscheiding van urine bevordert, oftewel een plastablet.

Waarvoor wordt het gebruikt?

Bendroflumethiazide wordt voorgeschreven bij een te hoge bloeddruk (hypertensie) (eventueel in combinatie met een bloeddrukverlagend medicijn) of oedeem.

Dosering en gebruik

Bendroflumethiazide is bij de met Dokteronline.com samenwerkende apotheken verkrijgbaar in tabletten van 2,5 en 5mg. Een arts beslist welke sterkte voor u geschikt is. De gebruikelijke dosering is een tablet per etmaal, tenzij een arts anders voorschrijft. Bendroflumethiazide moet op een vast tijdstip worden ingenomen. U kunt dit het beste 's ochtends doen: dit voorkomt dat u 's nachts vaak naar het toilet moet. Als u een dosis vergeten bent, kunt u deze tot uiterlijk eind van de middag nog innemen. Na dit tijdstip is het beter om de vergeten dosis over te slaan (zie bijsluiter). Waarschuw bij overdosering een arts.

Bijwerkingen

Bij gebruik van dit medicijn kunt u last krijgen van bijwerkingen, waaronder:

  • duizeligheid (met name in het begin, veroorzaakt door een verlaagde bloeddruk)
  • hartkloppingen, vermoeidheid, spierpijn (veroorzaakt door een te laag kaliumgehalte in het bloed)
  • maag- of darmklachten

Een overzicht van (overige) bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met uw arts als u last heeft van ernstige bijwerkingen, of als u klachten krijgt die niet vermeld staan in de bijsluiter.

Wanneer mag u Bendroflumethiazide niet gebruiken (contra-indicaties)

Gebruik dit medicijn niet als u lijdt aan:

  • een allergie voor bendroflumethiazide of een van de gebruikte hulpstoffen
  • een ernstige aandoening aan de lever of nieren
  • jicht
  • de ziekte van Addison
  • bloedbeeldafwijkingen (te hoog calciumgehalte, te laag natrium- en/of kaliumgehalte)

Raadpleeg de bijsluiter voor een volledig overzicht van contra-indicaties.

Zwangerschap/borstvoeding

Bendroflumethiazide kan de gezondheid van een (ongeboren) baby in gevaar brengen. Gebruik dit medicijn niet als u zwanger bent of wilt worden, of als u borstvoeding geeft, tenzij uw arts anders beslist.

Rijvaardigheid

Bendroflumethiazide verlaagt uw bloeddruk waardoor er in het begin van de behandeling duizeligheid kan optreden. Zodra u niet meer duizelig bent, kunt u weer deelnemen aan het verkeer.

Alcohol

Alcohol kan in combinatie met Bendroflumethiazide duizeligheid veroorzaken. Wees voorzichtig met het gebruik van alcoholische dranken.

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven