Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Betamethason

Betamethason 1 mg/g behoort tot de groep van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Deze middelen werken o.a. ontstekingsremmend. Wanneer het op de huid wordt toegepast, onderdrukt betamethason symptomen van verschillende, vaak met jeuk gepaard gaande aandoeningen.

Wat is Betamethason 1 mg/g en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

 • De Betamethason lotion is verpakt in een druppelflacon à 30 en 100 g;
 • De Betamethason zalf en Betamethason crème zijn verpakt in tubes à 15, 30 en 100 g;

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep

Betamethason 1 mg/g behoort tot de groep van bijnierschorshormonen (corticosteroïden). Deze middelen werken o.a. ontstekingsremmend. Wanneer het op de huid wordt toegepast, onderdrukt betamethason symptomen van verschillende, vaak met jeuk gepaard gaande aandoeningen.

Gebruiken bij oppervlakkige, niet door micro-organismen (bacteriën, virussen, parasieten of schimmels) veroorzaakte huidaandoeningen die gevoelig zijn voor corticosteroïden zoals:

 • Psoriasis (schilferende, droge, niet besmettelijke huidziekte);
 • Eczeem waarbij het huidoppervlak verhard en gezwollen is.

Wat u moet weten voordat u Betamethason 1 mg/g gebruikt?

Gebruik Betamethason 1 mg/g niet:

 • Bij huidaandoeningen die veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, schimmels, gisten of parasieten;
 • Wanneer u last heeft van zweren en wonden;
 • Wanneer u last heeft van huidaandoeningen ten gevolge van gebruik van bijnierschorshormonen;
 • Wanneer u last heeft van ichthyosis (hardnekkig aangeboren huidaandoening met schubvorming);
 • Wannneer u last heeft van juveniele dermatosis (roodheid en afschilfering van de huid op jeugdige leeftijd);
 • Wanneer u last heeft van jeugdpuistjes;
 • Wanneer uw huid dunner wordt;
 • Wanneer u last heeft van tere bloedvaten in de huid (haarvaatjes);
 • Wanneer u overgevoeligheid bent voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel.

Wees extra voorzichtig met Betamethason 1 mg/g:

 • Wanneer u dit middel aanbrengt in de buurt van de oogleden; betamethason dient niet te worden gebruikt op de oogleden omdat de kans bestaat van het ontstaan van een verhoogde oogboldruk (glaucoom) of van vertroebeling van de ooglens (subcapsulair cataract of grijze staar);
 • Wanneer u betamethason langdurig gebruikt op de huid van het gezicht of van de geslachtsorganen; deze huid is zeer gevoelig voor betamethason en langdurige toepassing op deze huid dient vermeden te worden;
 • Indien zich tekenen van overgevoeligheid voordoen, dient het gebruik onmiddellijk gestaakt te worden. Deze gebieden worden bij voorkeur met zwakker werkzame bijnierschorshormonen behandeld;
 • Wanneer u betamethason langdurig gebruikt op grote oppervlakken en vooral bij afsluiten met een plastic folie of verband of in de huidplooien; de functie van de bijnierschors kan worden geremd;

Bij langdurig continu gebruik:

Langdurig gebruik dient vermeden te worden, in het bijzonder bij kinderen. Bij kinderen kan vrij snel (ook zonder aanleggen van een afsluitend verband) de bijnierschorsfunctie worden geremd. Dit heeft een remming van de groei tot gevolg.

Het wordt afgeraden dit geneesmiddel te gebruiken bij kinderen jonger dan 1 jaar.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen. Raadpleeg uw arts als één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:

 • Van corticosteroïden is bekend dat zij de placenta kunnen passeren en daardoor het ongeboren kind kunnen beïnvloeden;
 • Tijdens de zwangerschap alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Betamethason Creme;

 • In het algemeen mag niet meer dan 30-60 gram Betamethason crème per week worden gebruikt;
 • De Betamethason crème wordt gebruik op nattende huidaandoeningen.

Betamethason Zalf;

 • Een dunne laag Betamethason zalf morgens en 's avonds aanbrengen en gelijkmatig verdelen op de aangedane plek totdat verbetering is vastgesteld door uw arts;
 • Daarna kan het gebruik worden teruggebracht tot éénmaal per dag (=24 uur) of minder;
 • In het algemeen mag niet meer dan 30-60 gram Betamethason zalf per week worden gebruikt;
 • De Betamethason zalf wordt gebruikt bij droge huidaandoeningen.

Betamethason Lotion;

 • Een dunne laag Betamethason lotion morgens en 's avonds aanbrengen en gelijkmatig verdelen op de aangedane plek totdat verbetering is vastgesteld door uw arts;
 • Daarna kan het gebruik worden teruggebracht tot éénmaal per dag (=24 uur) of minder;
 • In het algemeen mag niet meer dan 30-60 gram Betamethason lotion per week worden gebruikt;
 • De Betamethason lotion wordt gebruikt op plaatsen waar men de Betamethason crème of Betamethason zalf moeilijk aan kan brengen, zoals bijvoorbeeld op behaarde huid.

Als u merkt dat Betamethason 1 mg/g te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik:

 • De opening van de flacon met Betamethason lotion dichtbij de te behandelen plek houden en daarna zacht in de flacon knijpen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Betamethason 1 mg/g heeft op gebracht

Wanneer u teveel van Betamethason 1 mg/g heeft op gebracht, of wanneer u Betamethason 1 mg/g verkeerd heeft gebruikt/ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Betamethason 1 mg/g op te brengen

 • Wanneer u een dosis gemist hebt, breng deze dosis alsnog op;
 • Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema;
 • Breng nooit een dubbele dosis van Betamethason 1 mg/g op om zo de vergeten dosis in te halen;
 • Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker;
 • Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Betamethason 1 mg/g wordt gestopt.

Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Betamethason 1 mg/g kunnen de verschijnselen van voor de behandeling weer optreden. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Betamethason 1 mg/g bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Hormoonhuishouding

 • Remming van de functie van de bijnierschors, vooral bij langdurig gebruik;
 • De kans op deze remming is het grootst bij aanbrengen van dit geneesmiddel onder een afgesloten (b.v. plastic) verband of in de huidplooien;
 • Toepassing of grote oppervlakten;
 • Langdurig gebruik;
 • Gebruik bij kinderen; de dunne huid en relatief grote huidoppervlak maken kinderen zeer gevoelig.

Ogen

 • Wazig zien.

Bijwerkingen op de plaats van toediening

 • Dun en bleek worden van de huid, blauwe of rode vlekken onstaan door verwijding van de bloedvaten (teleangiëctasieën), bloeduitstortingen (purpura), striemen op de huid, uitslag rond de mond (bij toepassing in het gezicht);
 • Het terugkeren van de verschijnselen van de aandoening in versterkte mate (Rebound-verschijnselen) na langdurige behandeling; dit kan leiden tot afhankelijkheid van steroïden;
 • Verhoogde oogboldruk (glaucoom), ooglenstroebeling (grijze staar);
 • Verdwijnen van pigment van de huid, ontbrekende of verminderde haargroei;
 • Huiduitslag ten gevolge van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen van de Betamethason lotion, Betamethason zalf of Betamethason crème;
 • Bij het staken met de behandeling van psoriasis kan deze huidaandoening terugkeren;
 • Korrelvormige blaasje uitslag (collïd-milia).

De kans op bijwerkingen op de plaats van toediening neemt toe met de sterkte van het product en de duur van de behandeling. Bij aanbrengen onder plastic of in de huidplooien wordt deze kans verhoogd. Met name het gezicht en de huid van de geslachtsorganen zijn bijzonder gevoelig voor bovengenoemde bijwerkingen.

Bij onjuist gebruik kunnen huidaandoeningen die veroorzaakt worden door micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels of parasieten) ongemerkt ontstaan of verergeren. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Betamethason 1 mg/g?

Betamethason Lotion en Betamethason zalf

 • Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking.

Betamethason Crème

 • Niet bewaren boven 25°C, in de originele verpakking. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Betamethason 1 mg/g buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Uiterste gebruiksdatum

 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2017

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven