Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Bisoprolol

 • Bij hoge bloeddruk en angina pectoris
 • ’s Ochtends innemen
 • Kan duizeligheid veroorzaken
 • Pas op met alcohol

Over Bisoprolol

Bisoprololfumaraat tabletten behoren tot een groep geneesmiddelen die bètablokkers worden genoemd. Deze geneesmiddelen beschermen het hart tegen te veel activiteit, waardoor het hart meer ontspannen is en de bloeddruk wordt verlaagd.

Bisoprolol kan worden gebruikt voor de behandeling van angina pectoris (pijn op de borst,
veroorzaakt door blokkeringen in de aderen die de hartspier voeden) of hypertensie (hoge bloeddruk).

Gebruik/werking

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten dienen in hun geheel te worden doorgeslikt met water en 's ochtends te worden ingenomen.

Pas op met alcohol: sterkedrank kan bijwerkingen als duizeligheid uitlokken of verergeren. Bent u erg duizelig, bestuur dan geen voertuigen of zware machines.

Dosering:

Uw arts zal u vertellen wat uw juiste dosering is en zal gewoonlijk beginnen met de laagste dosis (5 mg). De normale regelmatige dosis is:

 • Volwassenen: eenmaal daags 10 mg met een maximale aanbevolen dosis van 20 mg. De tabletten dienen elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip te worden ingenomen.

Heeft u een Lever- of nierziekte? Dan mag u de dosering van eenmaal daags 10 mg niet overschrijden. Raadpleeg uw arts voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar en adolescenten.

Autorijden/alcohol

Door Bisoprolol kunt u moe, slaperig of duizelig worden. Bestuur geen voertuigen en/of gebruik geen machines als u deze bijwerkingen ondervindt. Alcohol kan deze effecten uitlokken of versterken. Pas op met sterkedrank.

Vergeten/te veel ingenomen/stoppen met bisoprolol

Bent u een dosis vergeten? U kunt de vergeten tablet uiterlijk 12 uur na het gebruikelijke tijdstip innemen. Is er meer tijd verstreken, dan slaat u de vergeten dosis over en gaat u verder met het gebruikelijke schema.

Heeft u te veel tabletten ingenomen? Raadpleeg dan direct een arts of apotheker.

Wilt u stoppen met het medicijn, overleg dan met een arts. Stop nooit in één keer met het gebruik van Bisoprolol.

Wanneer niet gebruiken

Bisoprolol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit geneesmiddel niet in de volgende situaties:

 • U hebt ooit ernstig piepende ademhaling of ernstige astma gehad;
 • U hebt een trage of onregelmatige hartslag, veroorzaakt door problemen in de hartspier;
 • U hebt een zeer lage bloeddruk, waardoor u duizelig kunt zijn als u opstaat;
 • U hebt ernstige problemen met de bloedsomloop;
 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek ‘Samenstelling’;
 • U lijdt aan hartfalen, dat onlangs is opgetreden of kortgeleden is verergerd, of u wordt behandeld voor een circulatoire shock als gevolg van acuut hartfalen door middel van een druppeltoevoer in een ader om uw hart te helpen werken;
 • U hebt een aandoening waarin een ophoping van overmatig zuur in het lichaam aanwezig is, (metabole acidose);
 • U lijdt aan een tumor van de bijnieren die niet wordt behandeld.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Bisoprolol in de volgende situaties:

 • Als u lever- of nierproblemen hebt;
 • Als u lijdt aan hartfalen;
 • Als u een geneesmiddel inneemt voor uw hoge bloedsuikerspiegels (diabetes);
 • Als u lijdt (of hebt geleden) aan psoriasis;
 • Als u bent behandeld voor overgevoeligheids- (allergische) reacties;
 • Als u wordt behandeld voor feochromocytoom;
 • Als u een probleem hebt met uw schildklier;
 • Als u lijdt aan piepend ademhalen of ademhalingsproblemen hebt (astma);
 • Als u geen vast voedsel eet;
 • Als u weet dat u een hartaandoening hebt die 1e-graads AV-blok wordt genoemd;
 • Als u lijdt aan prinzmetal-angina;
 • Als u problemen hebt met de bloedsomloop naar de ledematen, zoals handen en voeten;
 • Als u een arts raadpleegt, naar het ziekenhuis of de tandarts gaat voor een chirurgische ingreep waarvoor een verdoving (anestheticum) nodig is, informeer hen dan welke geneesmiddelen u inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bisoprololfumaraat tabletten kunnen schadelijk zijn voor de zwangerschap en/of het ongeboren kind. Er bestaat een verhoogde kans op een vroeggeboorte, miskraam, lage bloedsuikerspiegel en een verlaagde hartslag bij het kind. De groei van de baby kan ook worden beïnvloed. Tenzij dit strikt noodzakelijk is, mag bisoprololfumaraat daarom niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen. Uw arts zal deze beslissing kunnen nemen.

Het is niet bekend of bisoprololfumaraat wordt uitgescheiden in de moedermelk. Daarom wordt dit medicijn niet geadviseerd tijdens het geven van borstvoeding.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Bisoprolol heeft een wisselwerking met een aantal medicijnen. Vermeld een arts daarom altijd welke geneesmiddelen en/of supplementen u neemt. Medicijnen die een wisselwerking met Bisoprolol hebben, zijn onder andere:

 • Geneesmiddelen die worden gebruikt voor het onder controle houden van de bloeddruk of
 • geneesmiddelen die worden gebruikt voor de behandeling van hartproblemen, waaronder: adrenaline, bepridil, clonidine, diltiazem, digoxine, lidocaïne, verapamil en andere bètablokkers;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van depressie en psychische stoornissen zoals tricyclische antidepressiva, fenothiazinen, monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) en barbituraten;
 • Geneesmiddelen die worden gebruikt als verdoving tijdens een operatie;
 • Ontstekingsremmers, bekend als NSAID’s, zoals ibuprofen, naproxen;
 • Geneesmiddelen voor de behandeling van malaria (mefloquine) en van migraine (ergotamine);
 • Geneesmiddel voor het onder controle houden van diabetes;
 • Geneesmiddelen voor astma, verstopte neus of bepaalde oogaandoeningen zoals glaucoom of dilatatie van de pupil.

In de bijsluiter staat een volledig overzicht van de medicijnen die een wisselwerking hebben met Bisoprolol. Overleg met een arts als u deze of andere medicijnen wilt combineren met bisoprolol.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kunnen Bisoprololfumaraat tabletten bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Tijdens het innemen van dit geneesmiddel kunt u een van de volgende bijwerkingen ondervinden:

Vaak (bij meer dan 1 op elke 100 behandelde personen, maar bij minder dan 1 op elke
10 behandelde personen):

 • Vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn (met name aan het begin van de behandeling; deze zijn over het algemeen mild en verdwijnen vaak binnen 1 - 2 weken);
 • Een koud of verdoofd gevoel in de ledematen (vingers of tenen, oren en neus); vaker optreden van een krampachtige pijn in de benen tijdens het lopen;
 • Misselijkheid of overgeven;
 • Diarree;
 • Buikpijn;
 • Verstopping;
 • Een licht gevoel in het hoofd als gevolg van lage bloeddruk, met name wanneer men snel opstaat.

Soms: (bij meer dan 1 op elke 1.000 behandelde personen, maar bij minder dan 1 op elke
100 behandelde personen)

 • Slaapstoornissen;
 • Depressie;
 • Trage of onregelmatige hartslag;
 • Verergering van hartfalen;
 • Patiënten met astma of een voorgeschiedenis van ademhalingsproblemen kunnen
 • ademhalingsproblemen ondervinden;
 • Spierzwakte, kramp en pijn in gewrichten.

In de bijsluiter vindt u een overzicht van minder vaak voorkomende bijwerkingen. Overleg met een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of als u bijwerkingen ervaart die niet in de bijsluiter staan vermeld.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is bisoprololfumaraat.

 • Elke tablet van 5 mg bevat 5 mg bisoprololfumaraat.
 • Elke tablet van 10 mg bevat 10 mg bisoprololfumaraat.

De andere stoffen in dit middel zijn lactose-monohydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat en crospovidon.

 • Elke tablet van 5 mg bevat ook een gele kleurstof (die lactose en geel ijzeroxide bevat).
 • Elke tablet van 10 mg bevat ook een beige kleurstof (die lactose en rood en geel ijzeroxide bevat).

De fabrikanten van Bisoprololfumaraat tabletten zijn:

Niche Generics Ltd Unit 5
151 Baldoyle Industrial Estate
Dublin 13
Ierland

Dexcel Pharma Gmbh Rontgenstr. 1
63755 Alzenau
Duitsland

Kwizda Pharma Gmbh Effingergasse 21
A-1160 Wien
Oostenrijk

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Bisoprololfumaraat tabletten 5 en 10 mg hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 20-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven