Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Famotidine

 • Vermindert de productie van maagzuur
 • Bij maagdarmaandoeningen zoals reflux en maagdarmzweer
 • Kan gebruikt worden tijdens zwangerschap en borstvoeding
 • Niet geschikt voor kinderen

Over Famotidine

Famotidine Aurobindo 20 mg verlaagt de hoeveelheid zuur die in de maag wordt geproduceerd. Het
middel wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde aandoeningen die het gevolg zijn van de
verhoogde zuurproductie in de maag. Het is een geneesmiddel voor maag- en darmaandoeningen uit de groep geneesmiddelen die ‘histamine-H2-receptorantagonisten’ wordt genoemd.

Famotidine Aurobindo 20 mg wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Symptomen van refluxziekte (lichte refluxoesofagitis), zoals brandend maagzuur;

 • Goedaardige maagzweer;

 • Zweer van de twaalfvingerige darm;

 • Terugkerende zweren van de twaalfvingerige darm (ter preventie);

 • Het syndroom van Zollinger-Ellison, een aandoening waarbij er te veel maagzuur wordt geproduceerd.

Gebruik

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Famotidine Aurobindo 20 mg tabletten moeten in hun geheel met wat vloeistof worden doorgeslikt. U hoeft ze niet bij de maaltijd in te nemen.

Dosering

De aanbevolen dosering hangt af van de ernst van uw ziekte en de dosering van eerder gebruikte
geneesmiddelen. Uw arts beslist hoeveel u moet gebruiken.

De aanbevolen doseringen voor volwassenen zijn:

Behandeling van symptomen van refluxziekte (bv. brandend maagzuur):

 • 20 mg famotidine tweemaal daags.

Goedaardige maagzweren en zweren van de twaalfvingerige darm:

 • 40 mg famotidine voor het slapengaan.

De behandeling duurt 4 tot 8 weken. Deze periode kan echter worden bekort als uw arts vaststelt dat de zweer is genezen. Als het onderzoek niet uitwijst dat de zweer is genezen, moet de behandeling nog 4 weken worden voortgezet.

Preventie van terugkerende zweren van de twaalfvingerige darm:

 • 20 mg famotidine ’s avonds.

De aanbevolen onderhoudsdosis van 20 mg was effectief in klinisch onderzoek met een duur van 12
maanden.

Het syndroom van Zollinger-Ellison:

Als de aandoening nog niet eerder is behandeld, wordt begonnen met 20 mg famotidine om de 6 uur. Afhankelijk van het effect kan uw arts de dosering verhogen totdat de gewenste zuurgraad is bereikt. Als behandeling met een dagelijkse dosering van maximaal 800 mg niet werkt, kan uw arts een andere behandeling overwegen.

Als u eerder met vergelijkbare geneesmiddelen bent behandeld (bv. met andere histamine-H 2-
receptorantagonisten), is het mogelijk de behandeling met Famotidine Aurobindo te starten met een hogere dosering dan gewoonlijk wordt aanbevolen. Vraag uw arts naar de juiste dosering.

De behandeling moet zolang als nodig is worden voortgezet. Voor patiënten met een nierfunctiestoornis kan de arts de dosering aanpassen. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen.

Alcohol/autorijden

Famotidine kan bijwerkingen geven als duizeligheid, hoofdpijn en slaperigheid. Rij niet indien uw daar last van heeft. Er geldt geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Famotidine

Overleg met een arts als u te veel van dit medicijn heeft ingenomen.

Bent u vergeten om Famotidine in te nemen? Neem de tablet in zodra u eraan denkt. Ga de volgende dag gewoon verder met het gebruikelijke schema. Neem nooit een dubbele dosis medicijnen in om de vergeten tablet te compenseren.

Overleg met uw arts als u wilt stoppen met het gebruik van Famotidine.

Wanneer niet gebruiken

Famotidine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn bijvoorbeeld niet als u overgevoelig bent voor een van de stoffen in dit geneesmiddel (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg eerst met een arts over het gebruik van dit geneesmiddel in de volgende situaties:

 • U heeft klachten die kunnen duiden op een kwaadaardige aandoening, zoals onbedoeld gewichtsverlies, herhaald braken, moeite met slikken, bloed braken, symptomen van bloedarmoede (bleek zien en zich zwak voelen), bloed in de ontlasting. Een arts kan hier nader onderzoek naar doen;

 • Uw zweren van de twaalfvingerige darm en goedaardige maagzweren worden misschien veroorzaakt door de bacterie H. pylori. Een arts zal dit eerst willen onderzoeken;

 • U heeft lichte maagdarmklachten. Gebruik dit middel niet; een arts kan u andere medicijnen adviseren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u (misschien) zwanger, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. In principe kan Famotidine gebruikt worden tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Famotidine Aurobindo 20 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u in de nabije toekomst misschien andere geneesmiddelen gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Neem contact op met uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

U mag dit middel niet gebruiken:

 • Als u tegelijk probenecide (een middel tegen jicht) gebruikt, omdat probenecide de eliminatie van famotidine kan vertragen;

 • In combinatie met atazanavir, ritonavir en tenofovir (geneesmiddelen voor de behandeling van een hiv-infectie).

Het effect van dit middel kan worden verminderd door:

 • Geneesmiddelen die maagzuur neutraliseren (antaciden). Omdat het effect van dit middel wordt verminderd, moet u dit middel minstens 1-2 uur vóór een antacide innemen;

 • Sucralfaat (geneesmiddel voor de behandeling van zweren). In de regel mag u sucralfaat niet binnen 2 uur voor of na dit middel innemen.

Dit middel kan het effect verminderen van:

 • Ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties). U moet ketoconazol 2 uur vóór dit middel innemen;

 • Atazanavir met ritonavir (geneesmiddelen tegen een hiv-infectie). Vraag uw arts om advies;

 • Calciumcarbonaat, wanneer het wordt gebruikt als geneesmiddel voor de behandeling van een hoog fosfaatgehalte in het bloed bij dialysepatiënten.

Aanvullende waarschuwingen over het gebruik van Famotide vindt u in de bijsluiter.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Bijwerkingen die kunnen voorkomen bij het gebruik van Famotidine zijn onder andere:

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Obstipatie;
 • Diarree.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Droge mond;
 • Geen eetlust, misselijkheid, braken, winderigheid of andere maagdarmklachten;
 • Huiduitslag, jeuk;
 • Vermoeidheid.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • Ernstige allergische reacties die leiden tot ademhalingsproblemen of duizeligheid, zwelling van het gezicht of de keel, moeite met ademhaling of piepende ademhaling;
 • Geelverkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht), veroorzaakt door een belemmering van de galafvoer);
 • Galbulten;
 • Gewrichtspijn;
 • Verhoogde laboratoriumwaarden (transaminasen, gamma-GT, alkalische fosfatase, bilirubine).

Een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van bijwerkingen. Zoek direct medische hulp als het gaat om ernstige bijwerkingen, zoals een hevige allergische reactie.

Samenstelling

De werkzame stof in dit middel is famotidine. Eén filmomhulde tablet bevat 20 mg famotidine.
De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, maïszetmeel, gepregelatiniseerd maïszetmeel, povidon, talk,
magnesiumstearaat.

Tabletomhulling: hypromellose, talk, titaandioxide (E171), propyleenglycolplus.

De fabrikanten van Famotidine Aurobindo 20 mg zijn:

Centrafarm Services B.V. Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur
Nederland


STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Duitsland


STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36
1190 Wenen

Oostenrijk

Cosmo S.p.A. Via C. Colombo, 1
20020 Lainate
Italië

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Famotidine Aurobindo 20 mg hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 15-12-2022 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven