Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Mebeverine

 • Vermindert darmkrampen
 • Bij prikkelbaredarmsyndroom
 • Capsules om in te nemen
 • Niet geschikt voor kinderen
 • Niet gebruiken als u borstvoeding geeft

Over Mebeverine

Mebeverine is een medicijn uit de groep spasmolytica: medicijnen die krampopheffend werken. Artsen schrijven dit geneesmiddel voor bij prikkelbaredarmsyndroom. Deze aandoening kan onder andere de volgende klachten geven:

 • Maagpijn/maagkrampen;
 • Buikpijn/buikkrampen;
 • Opgeblazen gevoel;
 • Winderigheid;
 • Diarree, verstopping of een afwisseling daarvan.

Mebeverine zorgt ervoor dat de spieren van de dikke darm wat verslappen. Daardoor verminderen de klachten. Ook een aangepast dieet en andere leefstijlveranderingen kunnen helpen om de klachten van prikkelbaredarmsyndroom te verminderen. Een arts of apotheker kan u hier meer over vertellen.

Gebruik

Neem dit medicijn altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het
juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de capsule in zijn geheel door met een slok water. Kauw niet op de capsule.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

 • (Jong)volwassenen vanaf 18 jaar: tweemaal daags 1 capsule (een ’s ochtends en een ’s avonds).

Dit medicijn wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Alcohol/autorijden

Er geldt bij dit medicijn geen waarschuwing voor het gebruik van alcohol. Mebeverine heeft geen invloed op uw rijvaardigheid.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Mebeverine

Heeft u meer capsules ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Of heeft een kind dit medicijn per ongeluk ingenomen? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Mebeverine vergeten? Neem de vergeten capsule alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele hoeveelheid capsules in om de vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van dit medicijn zonder met uw arts te overleggen, ook niet als u zich beter voelt.

Wanneer niet gebruiken

Mebeverine is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in dit medicijn (zie rubriek ‘Samenstelling’);
 • Als u een darmafsluiting (paralytische ileus) heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg met een arts over het gebruik van Mebeverine als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Zwangerschap
Er is weinig informatie over de veiligheid van mebeverine voor zwangere vrouwen. Uw arts kan u
vertellen te stoppen met het gebruik van dit medicijn voordat u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn niet als u borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt. Dat geldt ook voor Mebeverine.

Als u een van deze ernstige bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van de capsules en ga
meteen naar een dokter:

 • Moeite met ademhalen, zwelling van gezicht, nek, tong of keel (ernstige allergische reacties).

Deze andere bijwerkingen zijn minder ernstig. Als u er last van heeft, praat dan met uw apotheker:

 • Huiduitslag, rode jeukende huid.

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Samenstelling

De werkzame stof in Mebeverine HCl Aristo is mebeverinehydrochloride. Elke capsule met gereguleerde afgifte bevat 200 mg mebeverinehydrochloride. De andere stoffen in dit medicijn zijn:

 • capsule inhoud: suikerbolletjes (sucrose, maïs), povidon (E1201), hypromellose (E464);
 • capsule-omhulling: ethylcellulose N-45, macrogol 6000 (E1521), magnesiumstearaat (E470b);
 • capsulewand: gelatine, titaniumdioxide (E-171).

De fabrikant van Mebeverine HCl Aristo is:

Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straβe 8-10
13435 Berlijn
Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Mebeverine HCl Aristo hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven