Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Mercilon

 • Anticonceptiepil
 • Zeer betrouwbaar voorbehoedsmiddel
 • Niet geschikt voor gebruik bij borstvoeding

Over Mercilon

Mercilon is een anticonceptiepil op basis van 2 vrouwelijke geslachtshormonen: het progestageenhormoon desogestrel en het oestrogeenhormoon ethinylestradiol. Mercilon bevat een lage dosis van deze hormonen en geldt daarom als ‘lichte’ pil.

De hormonen in Mercilon remmen de eisprong en maken het baarmoederslijmvlies ongeschikt voor een zwangerschap. Als u Mercilon nauwkeurig inneemt, is het een zeer betrouwbaar voorbehoedsmiddel.

Gebruik

Gebruik Mercilon precies zoals staat aangegeven in de bijsluiter. De belangrijkste richtlijnen voor het gebruik van deze pil zijn als volgt:

 • Eén strip Mercilon bevat 21 tabletten. Neem iedere dag 1 tablet in, ongeveer op hetzelfde tijdstip. Volg de richting van de pijltjes op de achterkant van de strip, tot u alle tabletten heeft ingenomen;
 • Tijdens de volgende 7 dagen neemt u geen tabletten. In de loop van deze ‘stopweek’ hoort uw menstruatie te beginnen (de onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2de of 3de dag na de laatste Mercilon tablet;
 • Begin op de achtste dag met de volgende strip, zelfs als uw menstruatie nog voortduurt. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een nieuwe strip begint, en ook dat uw menstruatie iedere maand op ongeveer dezelfde dag begint;
 • In de bijsluiter staat beschreven op welk moment u het beste kunt beginnen met uw eerste strip Mercilon;
 • Wilt u uw menstruatie verschuiven? Volg de aanwijzingen in de bijsluiter.

Te veel ingenomen/pil vergeten

Heeft u te veel tabletten ingenomen of heeft een kind Mercilon ingenomen? Overleg met een arts.

Bent u de pil vergeten? Als u minder dan 12 uur te laat bent, kunt u de vergeten pil alsnog innemen. Is er meer tijd verstreken, dan kan de betrouwbaarheid van dit anticonceptiemiddel afnemen. In de bijsluiter staat wat u in dat geval moet doen.

Ook als u binnen 3 tot 4 uur na het innemen van de pil hebt overgegeven, of als u hevige diarree hebt, kan de betrouwbaarheid van de pil verminderen. Volg ook in dat geval de aanwijzingen in de bijsluiter of raadpleeg een arts.

Wanneer niet gebruiken

Mercilon is niet voor iedere vrouw geschikt. Gebruik dit anticonceptiemiddel niet in de volgende situaties:

 • Als u een aandoening heeft (gehad) die te maken heeft met trombose. Trombose is de vorming van een bloedstolsel. Dit kan optreden in de bloedvaten van de benen, de longen (longembolie), het hart (hartaanval), of andere delen van het lichaam;
 • Als u een beroerte heeft (gehad), veroorzaakt door een bloedstolsel in of een breuk van een bloedvat in de hersenen;
 • Als u een aandoening heeft (gehad) die een voorbode kan zijn van een hartaanval (zoals angina pectoris of pijn op de borst) of van een beroerte (zoals voorbijgaande ischemische aanval of kleine, omkeerbare beroerte);
 • Als u migraine heeft (gehad) in combinatie met bijvoorbeeld problemen met zien, spraakproblemen, en zwakheid of gevoelloosheid in enig deel van uw lichaam;
 • Als u suikerziekte heeft met aantasting van de bloedvaten;
 • Als u een ontsteking van de alvleesklier heeft (gehad) in combinatie met een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed (cholesterol of triglyceriden);
 • Als u geelzucht of een ernstige leveraandoening heeft;
 • Als u een tumor heeft (gehad) die groeit onder invloed van geslachtshormonen (bijvoorbeeld borstkanker of kanker van de geslachtsorganen);
 • Als u een goedaardig of kwaadaardig gezwel aan de lever heeft (gehad);
 • Als u bloedingen uit de vagina heeft, waarvan de oorzaak niet is vastgesteId;
 • als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn;
 • Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Mercilon;

Mocht één van deze situaties voor het eerst optreden terwijl u de pil gebruikt, dan moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van Mercilon en contact opnemen met uw dokter. Gebruik ondertussen een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Pas goed op met Mercilon in onder andere de volgende situaties:

 • U rookt, heeft suikerziekte of bent veel te zwaar;
 • U heeft een hoge bloeddruk. Als dit ontstaat tijdens het gebruik van de pil, kunt u het advies krijgen met de pil te stoppen;
 • U heeft een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis;
 • U heeft een aderontsteking (oppervlakkige flebitis) of spataderen;
 • Iemand in uw directe familie heeft een trombose, een hartaanval of een beroerte gehad;
 • U heeft last van migraine;
 • U moet geopereerd worden of bent langdurig niet-mobiel. Dit kan het risico op trombose verhogen. Meld uw dokter dat u de pil gebruikt. Mogelijk moet u een aantal weken stoppen met Mercilon;
 • U heeft epilepsie;
 • Uzelf of iemand in uw directe familie heeft een hoog cholesterol- of triglyceridengehalte (vetgehalte) in het bloed (gehad);
 • Iemand in uw directe familie heeft borstkanker;
 • U heeft een aandoening van de lever of van de galblaas;
 • U heeft de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa;
 • U heeft systemische lupus erythematodes;
 • U heeft een haemolytisch uremisch syndroom;
 • U heeft sikkelcelziekte;
 • U heeft een aandoening die voor het eerst optrad of verslechtert tijdens zwangerschap of eerder gebruik van geslachtshormonen (zoals gehoorverlies, porfyrie, herpes gestationes, of Sydenham’s chorea);
 • U heeft chloasma (pigmentvlekken op de huid, vooral in het gezicht), of heeft dit gehad. Vermijd in dat geval te veel blootstellen aan zonlicht of ultraviolette straling.

Zwangerschap en borstvoeding

Mercilon is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt. Ook als het om receptvrije geneesmiddelen gaat.

Sommige geneesmiddelen kunnen verhinderen dat de pil goed werkt. Hiertoe behoren geneesmiddelen voor de behandeling van:

 • Epilepsie (b.v. primidon, fenytoïne, barbituraten, carbamazepine, oxcarbamazepine, topiramaat, felbamaat);
 • Tuberculose (b.v. rifampicine, rifabutine);
 • Aids (b.v. ritonavir, nevirapine);
 • Infecties (antibiotica zoals penicillines, tetracyclines, griseofulvine;
 • Neerslachtigheid (St. Janskruid, oftewel Hypericum perforatum).

Een arts of apotheker weet of u bij het gebruik van deze medicijnen een aanvullend voorbehoedsmiddel moet gebruiken.

De pil kan ook een invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Vertel aan iedere dokter of tandarts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Mercilon gebruikt of kortgeleden gebruikt hebt.

In de bijsluiter vindt u meer waarschuwingen over het gebruik van Mercilon.

Bijwerkingen

De volgende bijwerkingen worden genoemd door pilgebruiksters, hoewel het niet zeker is of ze door de pil veroorzaakt worden. Deze bijwerkingen kunnen in de eerste paar maanden dat u de pil gebruikt optreden. Meestal verminderen ze na verloop van tijd.

Vaak/soms voorkomend (in meer dan 1 op de 1000 gebruiksters):

 • Misselijkheid, overgeven, buikpijn, diarree;
 • Vochtophoping, gewichtstoename;
 • Hoofdpijn, migraine;
 • Minder zin om te vrijen, depressie, stemmingsveranderingen;
 • Gevoelige borsten, pijnlijke borsten, vergroting borsten;
 • Huiduitslag, galbulten.

In de bijsluiter vindt u een overzicht van de minder vaak voorkomende bijwerkingen. Daaronder vallen ook ernstige bijwerkingen, zoals een verhoogd risico op trombose en bepaalde vormen van kanker. Lees de informatie goed door en neem contact op met een arts of apotheker als u vragen heeft.

Samenstelling

De werkzame stoffen zijn: desogestrel (0,150 mg) en ethinylestradiol (0,020 mg).

De andere bestanddelen zijn: aardappelzetmeel, colloïdaal anhydrisch siliciumdioxyde, lactose monohydraat, polyvidon, stearinezuur, dl-α-tocoferol.

De fabrikant van Mercilon is:

Organon (Ireland) Ltd.

Drynam Road / P.O. Box 2857

Swords

Co. Dublin

Ireland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Mercilon hier downloaden.

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 29-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven