Menu

Motilium

Motilium is een middel tegen misselijkheid en braken.

Wat is Motilium (domperidon)?

De werkzame stof domperidon zorgt ervoor dat de maaginhoud zich sneller verplaatst naar de darmen. Bovendien wordt het braakcentrum in de hersenen dankzij Motilium minder snel geprikkeld. Hierdoor nemen de misselijkheid en neiging tot overgeven snel af.

Motilium kopen

U kunt Motilium bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

Motilium wordt voorgeschreven bij misselijkheid en braken als gevolg van bijvoorbeeld maagdarmproblemen, reisziekte of medicijngebruik. De tabletten werken snel en zijn geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Hoe gebruikt u Motilium (domperidon)?

Slik de tablet in zijn geheel met wat vloeistof door. Neem Motilium (domperidon) bij voorkeur voor de maaltijd in. Het medicijn kan dan sneller inwerken. Zijn de klachten binnen enkele dagen niet verminderd, neem dan contact op met een arts. Gebruik Motilium niet langer dan 7 dagen achtereen zonder een arts te raadplegen.

Dosering domperidon 10 mg

Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (vanaf 35 kilo): driemaal daags 1 tablet à 10 mg;
 • De tabletten zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar;
 • Neem niet meer dan drie tabletten per etmaal in.

Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de dosering van dit geneesmiddel.

Motilium (domperidon) bijwerkingen

De bijwerkingen die eventueel kunnen optreden bij het gebruik van Motilium (domperidon) zijn onder andere:

 • Droge mond;
 • Darmkrampen;
 • Diarree;
 • Hoofdpijn;
 • Slaperigheid;
 • Duizeligheid.

Krijgt u last van bijwerkingen (ook als deze niet vermeld staan in de bijsluiter), neem dan contact op met een arts of apotheek. Raadpleeg de bijsluiter voor een volledig overzicht van mogelijke Motilium bijwerkingen.

Wanneer mag u Motilium (domperidon) niet gebruiken?

Motilium (domperidon) is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

 • Overgevoelig bent voor domperidon of een van de gebruikte hulpstoffen;
 • Lijdt aan een maagbloeding, of als u regelmatig buikpijn hebt en zwarte ontlasting produceert;
 • Lijdt aan een geperforeerde of geblokkeerde darm;
 • Lijdt aan een tumor aan de hypofyse, (matig) ernstige leveraandoening of een bepaalde hartaandoening (zie bijsluiter);
 • Een afwijkend kalium- of magnesiumgehalte in het bloed heeft.

Gebruikt u verder nog medicijnen, dan kan het zijn dat deze een wisselwerking hebben met Motilium. In de bijsluiter leest u om welke medicijnen het gaat. Ook een arts weet welke geneesmiddelen elkaars werking kunnen beïnvloeden.

Motilium (domperidon) bij zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

Gebruik Motilium (domperidon) alleen op advies van een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Sommige bijwerkingen van Motilium (zoals duizeligheid of vermoeidheid) kunnen eventueel uw reactievermogen beïnvloeden. Houd daar rekening mee en ga niet de weg op als u niet alert kunt reageren. Alcohol kan bijwerkingen als duizeligheid of slaperigheid versterken of uitlokken. Wees voorzichtig met het gebruik van sterke drank zolang u Motilium inneemt.

Bijsluiter(s)
Terug naar boven