Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Nasonex neusspray

Nasonex neusspray bevat mometasonfuroaat, een geneesmiddel dat behoort tot een groep geneesmiddelen die corticosteroïden wordt genoemd. Wanneer mometasonfuroaat in de neus gespoten wordt, kan dit de ontsteking (zwelling en irritatie van de neus), het niezen en jeuken verminderen en verlichting bieden bij een verstopte of lopende neus.

Waarvoor wordt Nasonex gebruikt?

Hooikoorts en niet-seizoensgebonden rinitis

Nasonex wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen van 3 jaar en ouder om de verschijnselen van hooikoorts (ook wel seizoensgebonden allergische rinitis genoemd) en niet-seizoensgebonden rinitis te behandelen. Hooikoorts, die op bepaalde tijdstippen van het jaar voorkomt, is een allergische reactie die veroorzaakt wordt door het inademen van pollen (stuifmeel) afkomstig van bomen, grassen, onkruid en ook schimmels en schimmelsporen. Niet-seizoensgebonden rinitis komt gedurende het hele jaar voor en de verschijnselen kunnen worden veroorzaakt door een gevoeligheid voor allerhande stoffen, zoals huisstofmijt, dierenhaar (of huidschilfers), veren en bepaalde voedingsstoffen. Nasonex doet de zwelling en de irritatie in de neus afnemen en verlicht hierdoor het niezen, de jeuk en de verstopte of lopende neus veroorzaakt door hooikoorts of niet-seizoensgebonden rinitis.

Neuspoliepen

Nasonex wordt gebruikt bij volwassenen van 18 jaar en ouder voor de behandeling van neuspoliepen. Neuspoliepen zijn kleine uitgroeisels die zich ontwikkelen op het neusslijmvlies en gewoonlijk in beide neusholtes voorkomen. Nasonex vermindert de ontsteking van uw neus, waardoor de grootte van de poliepen geleidelijk afneemt. Hierdoor kan het verstopte gevoel in uw neus, dat uw ademhaling kan beïnvloeden, worden verlicht.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in "Inhoud van de verpakking en overige informatie";
 • U heeft een onbehandelde infectie in uw neus. Het gebruik van Nasonex tijdens een onbehandelde infectie in uw neus, zoals herpes, kan de infectie erger maken. U moet wachten totdat de infectie genezen is voordat u de neusspray begint te gebruiken;
 • U heeft onlangs een neusoperatie ondergaan of een blessure gehad aan uw neus. U moet wachten totdat de letsels hersteld zijn voordat u de neusspray begint te gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt;
 • Als u tuberculose (tbc) heeft of ooit heeft gehad;
 • Als u een ander type infectie heeft;
 • Als u andere corticosteroïden inneemt, hetzij via de mond of in de vorm van injecties;
 • Als u taaislijmziekte (cystische fibrose) heeft.

Tijdens het gebruik van Nasonex, vertel het uw arts:

 • Als uw immuunsysteem niet goed werkt (waardoor u moeite heeft om een infectie te kunnen bestrijden) en u in aanraking komt met iemand die de mazelen of waterpokken heeft. U moet elk contact vermijden met mensen die deze infecties hebben;
 • Als u een infectie in de neus of keel heeft;
 • Als u dit geneesmiddel meerdere maanden of langer gebruikt;
 • Als u aanhoudende irritatie van de neus of keel heeft.

Wanneer neussprays die corticosteroïden bevatten gebruikt worden in hoge doseringen gedurende langere periodes, kunnen bijwerkingen voorkomen doordat het middel in het lichaam opgenomen wordt. Als uw ogen jeuken of geïrriteerd raken, kan uw arts u aanraden om andere behandelingen te gebruiken naast Nasonex. Neem contact op met uw arts als u last heeft van wazig zien of andere visuele stoornissen.

Kinderen

Bij langdurig gebruik van hoge doses kan een neusspray op basis van corticosteroïden bepaalde bijwerkingen veroorzaken zoals groeivertraging bij kinderen. Het wordt aangeraden om de lichaamslengte van kinderen die een langetermijnbehandeling met een neusspray op basis van corticosteroïden krijgen regelmatig te controleren en hun arts op de hoogte te brengen als er veranderingen in de groei vastgesteld worden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nasonex nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Als u andere corticosteroïden voor allergie gebruikt, hetzij via de mond of in de vorm van injecties, kan uw arts u aanraden hiermee te stoppen zodra u Nasonex begint te gebruiken. Het kan soms voorkomen dat patiënten, zodra zij gestopt zijn met het gebruiken van orale of geïnjecteerde corticosteroïden, last krijgen van bijwerkingen zoals gewrichts- of spierpijn, zwakte en depressie (ernstige neerslachtigheid). U kunt mogelijk ook andere allergieën ontwikkelen, zoals jeukende, waterige ogen of plekken van rode en jeukende huid. Als u een van deze bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts.

Sommige geneesmiddelen kunnen de effecten van Nasonex vergroten en het kan zijn dat uw arts u zorgvuldig wil controleren als u deze geneesmiddelen gebruikt (waaronder enkele geneesmiddelen voor hiv: ritonavir, cobicistat).

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn vrijwel geen of geen gegevens beschikbaar over het gebruik van Nasonex bij zwangere vrouwen. Het is niet bekend of mometasonfuroaat in de moedermelk terechtkomt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van Nasonex op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Nasonex neusspray bevat benzalkoniumchloride

Nasonex bevat benzalkoniumchloride, dat irritatie van de neus kan veroorzaken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Gebruik geen hogere dosis en verstuif niet vaker of langduriger dan uw arts u heeft verteld.

Behandeling van hooikoorts en niet-seizoensgebonden rinitis

Gebruik bij volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar
De aanbevolen dosering is twee verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag.

 • Zodra uw verschijnselen onder controle zijn, kan uw arts u aanraden de dosering te verminderen;
 • Als u zich echter niet beter begint te voelen, moet u contact opnemen met uw arts; hij/zij kan u eventueel aanraden om de dosering te verhogen; de maximale dagdosis is vier verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag.

Gebruik bij kinderen van 3 tot en met 11 jaar

 • De aanbevolen dosering is één verstuiving in elk neusgat eenmaal per dag;
 • Bij sommige patiënten beginnen de verschijnselen af te nemen binnen 12 uur na de eerste dosis Nasonex; het kan echter soms tot twee dagen duren voordat de behandeling volledig effect heeft. Daarom moet u uw neusspray regelmatig blijven gebruiken om het volledige effect van de behandeling te behalen.

Als u of uw kind veel last heeft van hooikoorts, kan uw arts u aanraden om Nasonex te gaan gebruiken enkele dagen vóór het begin van het pollenseizoen, aangezien dit zal helpen om de hooikoortsverschijnselen te voorkomen.

Neuspoliepen

Gebruik bij volwassenen van 18 jaar en ouder

De aanbevolen startdosering is twee verstuivingen in elk neusgat eenmaal per dag.

 • Als de verschijnselen na 5 tot 6 weken niet voldoende onder controle zijn, kan uw arts uw dosis verhogen tot twee verstuivingen in elk neusgat tweemaal per dag. Zodra de verschijnselen onder controle zijn, kan uw arts u aanraden de dosis te verlagen;
 • Als na 5 tot 6 weken geen verbetering van de verschijnselen wordt waargenomen met een tweemaal daagse toediening, neem dan contact op met uw arts.

Uw neusspray klaarmaken voor gebruik

Uw Nasonex neusspray heeft een afsluitdopje dat de sproeikop beschermt en schoon houdt. Denk eraan dit te verwijderen voordat u de spray gebruikt en dit na gebruik terug te plaatsen.

Wanneer u de spray voor de eerste maal gebruikt, moet u de flacon 'opstarten' door 10 maal op het pompje te drukken totdat een fijne nevel geproduceerd wordt:

 1. Schud de flacon voorzichtig;
 2. Plaats de wijsvinger en de middelvinger aan beide zijden van de sproeikop en uw duim onderaan de flacon. Het spraymechanisme niet doorboren;
 3. Richt de sproeikop van u weg en druk vervolgens 10 maal met uw vingers op het pompje totdat een fijne nevel geproduceerd wordt.

Als u de neusspray gedurende 14 dagen of langer niet gebruikt heeft, moet u de flacon opnieuw in werking stellen door 2 maal op het pompje te drukken totdat een fijne nevel geproduceerd wordt.

Hoe gebruikt u uw neusspray?

 1. Schud de flacon voorzichtig en verwijder de afsluitdop;
 2. Snuit voorzichtig uw neus;
 3. Sluit één neusgat af en breng de sproeikop in het andere neusgat . Buig het hoofd lichtjes voorover, terwijl de flacon rechtop wordt gehouden;
 4. Begin langzaam en zachtjes in te ademen door uw neus en terwijl u inademt, verstuift u een fijne nevel in uw neus door EENMAAL met uw vingers op het pompje te drukken;
 5. Adem uit via de mond. Herhaal stap 4 om een tweede dosis te verstuiven in hetzelfde neusgat, indien van toepassing;
 6. Verwijder de sproeikop uit dit neusgat en adem uit via de mond;
 7. Herhaal de stappen 3 tot en met 6 voor het andere neusgat.

Droog na gebruik van de neusspray de sproeikop voorzichtig af met een schone zakdoek of een papieren doekje en plaats de afsluitdop terug.

Uw neusspray schoonmaken

 • Het is belangrijk dat u de neusspray regelmatig reinigt omdat hij anders mogelijk niet meer correct werkt;
 • Verwijder de afsluitdop en maak de sproeikop voorzichtig los;
 • Was de sproeikop en de afsluitdop in warm water en spoel ze dan onder lopend water af;
 • Als het spraymechanisme verstopt raakt, probeer dan niet om deze weer vrij te maken met een speld of ander scherp voorwerp, omdat dit het spraymechanisme zal beschadigen, waardoor u een verkeerde dosis van uw geneesmiddel zal krijgen;
 • Laat de afsluitdop en sproeikop drogen op een warme plaats;
 • Plaats de sproeikop opnieuw op de flacon en plaats de afsluitdop terug;
 • De spray moet opnieuw in werking gesteld worden met 2 verstuivingen wanneer hij de eerste maal na het reinigen gebruikt wordt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem contact op met uw arts als u per ongeluk meer heeft gebruikt dan u werd voorgeschreven. Als u steroïden voor een langdurige periode of in grote hoeveelheden gebruikt, kan het in zeldzame gevallen sommige van uw hormonen beïnvloeden. Bij kinderen kan het de groei en ontwikkeling beïnvloeden.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten uw neusspray te gebruiken op het juiste ogenblik, gebruik hem dan zodra u er aan denkt en ga dan verder zoals tevoren. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Bij sommige patiënten zouden de verschijnselen moeten afnemen binnen 12 uur na de eerste dosis Nasonex; het kan echter soms tot twee dagen duren voordat de behandeling volledig effect heeft. Het is zeer belangrijk dat u uw neusspray regelmatig gebruikt. Stop uw behandeling niet, zelfs niet als u zich beter voelt, tenzij op advies van uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er kunnen acute overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) voorkomen na gebruik van dit product. Deze reacties kunnen ernstig zijn. Stop met het gebruik van Nasonex en zoek onmiddellijk medische hulp als u de volgende verschijnselen krijgt:

 • Gezwollen gezicht, tong of keelholte;
 • Problemen met slikken;
 • Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos);
 • Piepende ademhaling of problemen met het ademhalen.

Wanneer neussprays die corticosteroïden bevatten, gebruikt worden in hoge doseringen gedurende langere periodes, kunnen bijwerkingen voorkomen doordat het middel in het lichaam opgenomen wordt.

Andere bijwerkingen

De meeste mensen ondervinden geen problemen na gebruik van de neusspray. Toch kunnen sommige mensen na gebruik van Nasonex of een andere neusspray op basis van corticosteroïden merken dat ze last hebben van:

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Niezen;
 • Neusbloedingen (kwamen zeer vaak voor [bij meer dan 1 op de 10 gebruikers] bij mensen met neuspoliepen die tweemaal daags twee verstuivingen Nasonex in elk neusgat kregen);
 • Pijnlijke neus of keel;
 • Zweren in de neus;
 • Infectie van de luchtwegen.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Verhoogde oogboldruk (glaucoom) en/of cataract (staar), die verstoringen in het zien veroorzaken;
 • Schade aan het neustussenschot, dat de neusvleugels scheidt;
 • Veranderingen in smaak en geur;
 • Piepende ademhaling of problemen met het ademhalen;
 • Wazig zien.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden;
 • Bewaren beneden 25 °C. Niet in de vriezer bewaren;
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het flesje en de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum;
 • Gebruik het flesje binnen 2 maanden na de eerste opening. Maak 1 flesje per keer open.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is mometasonfuroaat. Elke spray bevat 50 microgram mometasonfuroaat, als monohydraat. De andere stoffen in dit middel zijn:

 • Dispergeerbare cellulose;
 • Glycerol;
 • Natriumcitraat;
 • Citroenzuurmonohydraat;
 • Polysorbaat 80;
 • Benzalkoniumchloride;
 • Gezuiverd water.

Hoe ziet Nasonex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Nasonex is een neusspray suspensie. Elk flesje bevat 60 of 140 verstuivingen.

 • De flesjes met 60 verstuivingen worden geleverd in verpakkingen met 1 flesje.
 • De flesjes met 140 verstuivingen worden geleverd in verpakkingen van 1, 2 of 3 flesjes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nederland
Tel.: 0800 9999000
E-mail: [email protected]

Fabrikant

NV Schering-Plough Labo,
Heist-op-den-Berg, België

Informatie dossiers

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Huisarts

Dr. H.K. Benkert

Huisarts

Dr. P. Mester

Huisarts
Terug naar boven