Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Pantoprazol

 • Helpt bij brandend maagzuur
 • Bij reflux en maagdarmzweren
 • Tablet heel doorslikken
 • Niet voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Over Pantoprazol

Pantoprazol is een maagzuurremmer uit de categorie ‘protonpompremmers’. Dit geneesmiddel zorgt ervoor dat er minder maagzuur wordt aangemaakt. Hierdoor verminderen maagklachten als zuurbranden.

Artsen schrijven Pantoprazol voor aan volwassenen en kinderen vanaf 12jaar bij:

 • Refluxoesofagitis; een ontsteking van de slokdarm die samengaat met het terugvloeien van maagzuur.

Bij volwassenen wordt Pantoprazol gebruikt bij:

 • Zweren aan de maag en twaalfvingerige darm, al dan niet veroorzaakt door de bacterie helicobacter pylori;
 • Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen waarbij te veel zuur in de maag wordt geproduceerd.

Gebruik

Gebruik dit medicijn volgens de aanwijzingen van de arts. Neem de tabletten 1 uur vóór een maaltijd in. Slik ze door met wat water, zonder ze fijn te kauwen.

Dosering

Uw dosering hangt af van uw klachten en wordt bepaald door een arts. De algemene richtlijnen voor dosering zijn als volgt:

Voor de behandeling van refluxoesofagitis:

 • Volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar: eenmaal daags 1 tablet. De arts kan deze dosering verhogen naar 2 tabletten per dag.De behandelingsduur voor refluxoesofagitis is doorgaans tussen de 4 en 8 weken. Uw arts bepaalt hoe lang u uw geneesmiddel dient te nemen.

Voor de behandeling van Helicobacter pylori in combinatie met twee antibiotica:

 • Volwassenen: tweemaal daags 1 tablet, plus twee antibioticumtabletten (zie bijsluiter) die u elk tweemaal per dag samen met uw pantoprazoltablet moet innemen. Neem de eerste pantoprazoltablet 1 uur vóór het ontbijt en de tweede pantoprazoltablet 1 uur vóór uw avondmaaltijd. Houdt u zich aan de instructies van uw arts en lees de bijsluiters van de antibiotica. De gebruikelijke behandelingsduur is 1-2 weken.

Voor de behandeling van maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm:

 • Volwassenen: één tablet per dag. Na overleg met uw arts kan de dosis worden verdubbeld. Uw arts zal u vertellen hoe lang u met het gebruik van het geneesmiddel moet doorgaan. De behandelingsduur is doorgaans tussen de 4 en 8 weken bij maagzweren en tussen de 2 en 4 weken bij zweren van de twaalfvingerige darm.

De dosering voor andere aandoeningen en voor speciale patiëntgroepen kunt u vinden in de bijsluiter. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Alcohol/autorijden

Er gelden geen waarschuwingen voor het gebruik van alcohol of autorijden.

Te veel ingenomen/dosis vergeten/stoppen met Pantoprazol

Heeft u meer tabletten ingenomen dan de arts heeft voorgeschreven? Overleg met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Pantoprazol vergeten? Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis in te halen. Sla de vergeten dosis over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Stop niet met het gebruik van Pantoprazol zonder eerst met een arts te overleggen.

Wanneer niet gebruiken

Pantoprazol is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet als u overgevoelig bent voor pantoprazol of voor andere protonpompremmers, zoals omeprazol of esomeprazol. Neem de tablet ook niet in als u overgevoelig bent voor een van de hulpstoffen (zie rubriek ‘Samenstelling’).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Overleg met een arts over het gebruik van Pantoprazol in de volgende situaties:

 • Als u ernstige leverproblemen heeft. De arts zal uw leverenzymen vaker controleren;
 • Als u verminderde lichaamsreserves heeft of risicofactoren voor een verminderde hoeveelheid vitamine B12 heeft en u langdurig met pantoprazol wordt behandeld. Zoals alle zuurverminderende middelen, kan pantoprazol tot een verminderde opname van vitamine B12 leiden;
 • Als u tegelijk met pantoprazol een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir (hiv-medicijn) bevat.

Pantoprazol kan de verschijnselen van kanker maskeren. Raadpleeg daarom uw arts als u één van de volgende symptomen opmerkt:

 • onbedoeld gewichtsverlies;
 • Herhaaldelijk braken en/of braken van bloed;
 • Slikproblemen;
 • U ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede);
 • U heeft bloed in uw ontlasting;
 • Ernstige en/of aanhoudende diarree.

Meer waarschuwingen over het gebruik van Pantoprazol kunt u lezen in de bijsluiter. Overleg met een arts als u niet zeker weet of Pantoprazol geschikt voor u is.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Pantoprazol uitsluitend in overleg met een arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel het de arts als u nog andere medicijnen gebruikt (heeft) of binnenkort gaat gebruiken. Ook als het gaat om kruidenmiddelen of medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Pantoprazol heeft een wisselwerking met de volgende geneesmiddelen:

 • Geneesmiddelen zoals ketoconazol, itraconazol en posaconazol (gebruikt bij de behandeling van schimmelinfecties) of erlotinib (gebruikt bij bepaalde vormen van kanker), omdat Pantoprazol ertoe kan leiden dat deze en andere geneesmiddelen niet goed werken;
 • Warfarine en fenprocoumon, die invloed hebben op de stolling of verdunning van het bloed. Mogelijk moeten extra controleonderzoeken plaatsvinden;
 • Atazanavir (wordt gebruikt om HIV-infectie te behandelen).

Overleg met een arts als u een van deze medicijnen gebruikt (heeft).

Bijwerkingen

Medicijnen kunnen bijwerkingen geven, hoewel niet iedereen hier last van krijgt.

Stop met het gebruik van Pantoprazol en zoek direct medische hulp als u last krijgt van de volgende ernstige klachten:

 • Ernstige allergische reacties (frequentie zelden): zwelling van de tong en/of keel, problemen met slikken, galbulten (netelroos), ademhalingsmoeilijkheden, allergische zwelling van het gelaat (Quincke-oedeem/angio-oedeem), ernstige duizeligheid met een zeer snelle hartslag en veel zweten.
 • Ernstige huidaandoeningen (frequentie niet bekend): blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van uw algemene gezondheidstoestand, oppervlakkige beschadiging (inclusief lichte bloedingen) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsorganen (Stevens-Johnson-syndroom, Lyell-syndroom, Erythema multiforme) en overgevoeligheid voor licht.
 • Andere ernstige aandoeningen (frequentie niet bekend): gelige verkleuring van de huid of van het oogwit (ernstige schade aan de levercellen, geelzucht) of koorts, huiduitslag en vergrote nieren, soms met pijn bij het plassen en lage rugpijn (ernstige nierontsteking).

Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen bij het gebruik van Pantoprazol zijn onder andere:

Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Diarree;
 • Misselijkheid, braken;
 • Opgezette buik, winderigheid, obstipatie;
 • Droge mond;
 • Pijn / ongemak in de bovenbuik;
 • Jeukende huiduitslag, jeuk;
 • Zwak, uitgeput gevoel of gevoel van onwel zijn;
 • Slaapproblemen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • Verstoord zicht, zoals wazig zien;
 • Galbulten (netelroos);
 • Pijn in de gewrichten, spierpijnen;
 • Veranderingen in gewicht;
 • Verhoogde lichaamstemperatuur;
 • Opgezette armen en/of benen (perifeer oedeem);
 • Allergische reacties;
 • Neerslachtigheid (depressie);
 • Borstvorming bij mannen.

Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter. Neem contact op met een arts als u last krijgt van hevige bijwerkingen of als het om een bijwerking gaat die niet in de bijsluiter vermeld staat.

Samenstelling

Het werkzame bestanddeel in Pantoprazol Nycomed is pantoprazol. Elke maagsapresistente tablet bevat 40 mg pantoprazol (als natrium-sesquihydraat).

De andere bestanddelen zijn:

 • Kern: watervrij natriumcarbonaat, mannitol, crospovidon, povidon K90, calciumstearaat.
 • Omhulling: hypromellose, povidon K25, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), propyleenglycol, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), polysorbaat 80, natriumlaurylsulfaat, triëthylcitraat
 • Drukinkt: schellak, rood, zwart en geel ijzeroxide (E172), geconcentreerde ammoniakoplossing.

De fabrikant van Pantoprazol Nycomed is:

Nycomed GmbH

Production Site Oranienburg

Lehnitzstraße 70-98

D-16515 Oranienburg

Duitsland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Pantoprazol Nycomed hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Wouter Mol, Huisarts Registratienummer: BIG: 9057675501 Laatst gecontroleerd: 30-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven