Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Spironolacton

 • Helpt bij hoge bloeddruk, oedeem en hartfalen
 • Plastablet
 • Op vast tijdstip innemen
 • Niet gebruiken bij zwangerschap

Over Spironolacton

Spironolacton behoort tot de zogenaamde aldosteronantagonisten, medicijnen die de werking van het hormoon aldosteron remmen. Aldosteron zorgt er onder andere voor dat het lichaam natrium vasthoudt. Het maakt onderdeel uit van een systeem dat de water- en zouthuishouding van het lichaam regelt.

Spironolacton bevordert de urine-uitscheiding bij patiënten met vochtophoping in de weefsels (oedeem) of in de buikholte (ascites) door verhoogde uitscheiding van natrium (zout) in de urine. Kaliumverlies ten gevolge van het eventuele gebruik van bepaalde plasmiddelen wordt verminderd. De bloeddrukverlagende werking berust op uitscheiding van water en zout.

Spironolacton kan door uw arts onder andere worden voorgeschreven bij de behandeling van:

 • Vochtophoping in de weefsels ten gevolge van hartaandoeningen;
 • Ernstig verslechterde werking van het hart (NYHA-klasse III-IV);
 • Verhoogde bloeddruk als aanvulling op een zoutloos dieet en plasmiddelen;
 • Bepaalde nieraandoeningen;
 • Leveraandoeningen met vochtophoping in de weefsels en de buikholte.

Gebruik/werking

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De gebruikelijke dosering is:

 • Volwassenen: 100 mg per dag, toegediend in één of in verschillende doseringen. De dosis

voor volwassenen varieert van 25 tot 200 mg Spironolacton Teva per dag. Een arts bepaalt de juiste dosering.
U dient de tabletten tijdens de maaltijd in te nemen. Bij een totale dosering van méér dan 100 mg per dag moet de dosis over meerdere keren per dag worden verdeeld.

 • Kinderen: 3 mg per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over meerdere giften.

Om de inname bij kinderen te vergemakkelijken kunt u vóór de inname de tabletten eerst malen of breken en dan onder roeren uiteen laten vallen in een glas water.

 • Ouderen: bij ouderen wordt aanbevolen met de laagst mogelijke dosering te beginnen en stapsgewijs te verhogen tot het gewenste effect. Voorzichtigheid en regelmatige medische controle is geboden, vooral bij een verminderde nierwerking.

Neem de tabletten op een vast tijdstip in met een ruime hoeveelheid water. Spironolacton mag met of zonder voedsel worden ingenomen.

Te veel of te weinig gebruikt/stoppen met Spironolacton

Heeft u te veel tabletten Spironolacton ingenomen? Neem direct contact op met een arts of apotheker.

Bent u een dosis Spironolacton vergeten? U kunt de tablet(ten) alsnog innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de vergeten tablet(ten) over en ga verder met het gebruikelijke schema. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet(ten) in te halen.

Wilt u stoppen met het gebruik van Spironolacton? Raadpleeg een arts.

Wanneer niet gebruiken

Spironolacton is niet voor iedereen geschikt. Gebruik dit medicijn niet in de volgende situaties:

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek ‘Samenstelling’;
 • Wanneer u lijdt aan een ernstig verminderde nierwerking of aan een plotselinge of snel verslechterende nierziekte, al of niet gepaard gaande met geen of bijna geen urineproductie;
 • Als u een laag natriumgehalte in uw bloed hebt (hyponatriëmie);
 • Wanneer u teveel kalium (hyperkaliëmie) of andere aandoeningen hebt die gepaard gaan met te veel kalium;
 • Als u kaliumsparende plasmiddelen (waaronder eplerenon) of kaliumsupplementen gebruikt, of dubbele blokkade van RAAS door het gecombineerde gebruik van ACE-remmers en een angiotensine-receptorantagonist (allebei middelen voor de behandeling van hoge bloeddruk).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem in de volgende situaties contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • Bij gelijktijdig gebruik van Spironolacton Teva met bepaalde geneesmiddelen, kaliumsupplementen en voeding die rijk is aan kalium. Dit kan leiden tot ernstige hyperkaliëmie (verhoogd kaliumgehalte in het bloed);
 • Wanneer u Spironolacton Teva voor een lange periode moet gebruiken; uw arts dient u regelmatig te controleren;
 • Wanneer u een leveraandoening heeft;
 • Wanneer u een verhoogd kaliumgehalte in het bloed heeft of een verminderde nierwerking heeft; toediening van Spironolacton Teva wordt dan afgeraden;
 • Wanneer u ernstige nierstoornissen heeft die gelijktijdig wordt behandeld met kaliumsupplementen, dit kan ernstige hyperkaliëmie veroorzaken, wat kan resulteren in een hartstilstand;
 • Wanneer u kaliumsparende diuretica tegelijk gebruik met Spironolacton Teva, dit kan een teveel aan kalium in het bloed (hyperkaliëmie) veroorzaken;
 • Uw arts dient bij langdurige behandeling van jonge patiënten met Spironolacton Teva de voordelen zorgvuldig af te wegen tegen de nadelen op langere termijn.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Spironolacton Teva mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Spironolacton mag alleen tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt als dat duidelijk
noodzakelijk is.

Spironolacton kan impotentie en onregelmatige menstruatie veroorzaken.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Geneesmiddelen en supplementen kunnen een wisselwerking hebben met Spironolacton. Uw arts kan daarom besluiten om de dosis Spironolacton Teva te veranderen als u een van de
volgende middelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk, waaronder ACE-remmers, ganglion-blokkers;
 • Andere plasmiddelen;
 • Ontstekingsremmers (NSAID's) zoals aspirine of ibuprofen;
 • Kaliumsupplementen;
 • Heparine of heparine met laag molecuulgewicht (geneesmiddelen om bloedstolsels te voorkomen);
 • Geneesmiddelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia, 'bloedverdunners');
 • Noradrenaline (een middel dat stimulerend werkt op een bepaald deel van het zenuwstelsel)
 • Lithium (gebruikt voor de behandeling van depressie);
 • Digoxine (gebruikt voor de behandeling van een aantal hartaandoeningen);
 • Alcohol, kalmeringsmiddelen (barbituraten) of verdovingsmiddelen (narcotica);
 • Geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze een verhoogd kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie) veroorzaken;
 • Cholestyramine (gebruikt om de cholesterolspiegel in uw bloed te verlagen);
 • Corticosteroïden, ACTH (een hormoon) (voorgeschreven voor verschillende epileptischeaandoeningen);
 • Ammoniumchloride (dit zit bijv. in drop);
 • Trimethoprim en trimethoprim-sulfamethoxazol.

Overleg met een arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, heeft gebruikt of wil gaan gebruiken. In de bijsluiter vindt u meer informatie over bovenstaande waarschuwingen bij het gebruik van Spironolacton.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen die eventueel kunnen optreden, zijn onder andere:

Zeer vaak:

 • Te hoog kaliumgehalte in het bloed (hyperkaliëmie) bij patiënten met ernstige nieraandoeningen, die gelijktijdig kaliumsupplementen gebruiken;
 • Hoofdpijn;
 • Spijsverteringsproblemen, diarree;
 • Bij mannen: minder zin in seks, erectiestoornissen, impotentie, vergroting van de borstklieren;
 • Bij vrouwen: borstaandoeningen, gevoelige borsten, menstruatieproblemen, dieper worden van de stem (in veel gevallen onomkeerbaar);
 • Vermoeidheid, slaperigheid.

Vaak:

 • Te laag natriumgehalte in het bloed of te hoog kaliumgehalte in het bloed bij patiënten met ernstige nierfunctiestoornis, patiënten die behandeld worden met ACE-remmers of kaliumchloride, ouderen en patiënten met suikerziekte;
 • Misselijkheid en braken;
 • Bij vrouwen: veranderingen in vaginale afscheiding, minder zin in seks, uitblijven van de menstruatie, bloeding na de overgang;
 • Zwakte, slaperigheid bij patiënten met levercirrose, kriebelend, jeukend of tintelend
 • gevoel zonder oorzaak (paresthesie);
 • Algemeen gevoel van zwakte.

In de bijsluiter vindt u een overzicht van bijwerkingen die minder vaak voorkomen. Neem contact op met een arts of apotheker als u last krijgt van deze of andere bijwerkingen.

Samenstelling

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is respectievelijk 25 mg, 50 mg en 100 mg spironolacton per tablet.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn tarwezetmeel, microkristallijne cellulose (E460i), povidon (E1201), calciumsulfaatdihydraat (E516), magnesiumstearaat (E572), pepermuntolie.

De fabrikant van Spironolacton Teva is:

Pharmachemie BV Swensweg 5
2031 GA Haarlem
Nederland

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Spironolacton Teva hier downloaden.

Veelgestelde vragen

Kan ik spironolacton kopen met recept?
Ja dat kan. Deze is verkrijgbaar op doktersrecept via dokteronline.
Wat is de werking van spironolacton?
Spironolacton is een plastablet dat ervoor zorgt dat u voldoende kalium in uw lichaam blijft houden. Ook zorgt het ervoor dat uw hart het bloed beter rondpompt in uw lichaam.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 21-02-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven