Menu

Torasemide

Torasemide is een plastablet. De werkzame stof torasemide zorgt ervoor dat het lichaam meer vocht uitscheidt. U kunt Torasemide online bestellen bij de apotheken die samenwerken met Dokteronline.com.

Wat is Torasemide?

Torasemide is een plastablet. De werkzame stof torasemide zorgt ervoor dat het lichaam meer vocht uitscheidt. U kunt Torasemide online bestellen bij de apotheken die samenwerken met Dokteronline.com.

Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

Artsen schrijven Torasemide voor bij een hoge bloeddruk en oedeem. Een hoge bloeddruk is schadelijk voor de bloedvaten en de organen. Het verhoogt de kans op bepaalde aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten. Bij oedeem houdt het lichaam teveel vocht vast. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de enkels of benen dikker worden. Oedeem kan ook in de longen zitten. Hierdoor wordt u kortademig.

Torasemide zorgt ervoor dat er meer urine wordt geproduceerd. Hierdoor verdwijnt er extra vocht uit het lichaam. De bloeddruk zal daardoor verlagen en de oedeemklachten zullen verminderen of verdwijnen.

Hoe gebruikt u Torasemide?

Neem de tablet Torasemide ’s ochtends op een vast tijdstip in. Kauw de tablet niet fijn, maar slik deze in zijn geheel door met een half glas water. U kunt Torasemide met of zonder voedsel innemen.

Dosering

Bij de samenwerkende apotheken kunt u Torasemide online kopen in verschillende sterktes. Een arts bepaalt welke sterkte u moet gebruiken en hoe lang u het geneesmiddel moet blijven innemen. Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering voor het behandelen van een hoge bloeddruk als volgt:

 • Volwassenen: eenmaal daags een halve tablet à 5 mg. De arts kan de dosering na enkele weken eventueel verhogen tot eenmaal daags 1 tablet à 5 mg.

De gebruikelijke dosering voor het behandelen van oedeem is als volgt:

 • Volwassenen: eenmaal daags 1 tablet à 5 mg. Een arts kan de dosering eventueel geleidelijk verhogen tot eenmaal daags 4 tabletten à 5 mg.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Bijwerkingen

Tijdens de behandeling met dit medicijn kunt u last krijgen van bijwerkingen, hoewel deze in de meeste gevallen niet optreden. Bijwerkingen van Torasemide zijn bijvoorbeeld:

 • Duizeligheid, vooral tijdens de eerste dagen van gebruik, of als de dosering verhoogd wordt;
 • Spierkrampen, vooral in het begin van de behandeling;
 • Maagdarmklachten;
 • Hoofdpijn;
 • Vermoeidheid;
 • Gevoel van zwakte.

Neem contact op met een arts of apotheker als u last van (een van) deze of andere bijwerkingen krijgt. Een overzicht van alle bijwerkingen staat vermeld in de bijsluiter.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Torasemide is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

 • Overgevoelig bent voor torasemide, voor een vergelijkbare stof, of voor een van de hulpmiddelen in de tablet;
 • Lijdt aan ernstige leverstoornissen;
 • Lijdt aan nierinsufficiëntie met verminderde urineproductie;
 • Een bloeddruk heeft die lager is dan 100/60 (vrouwen) of 110/60 (mannen);
 • Een verminderd bloedvolume heeft.

Heeft u andere gezondheidsklachten of gebruikt u verder nog medicijnen, overleg dan met een arts of u Torasemide kunt gebruiken.

Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

Neem Torasemide uitsluitend in op aanwijzing van een arts als u zwanger bent, en gebruik dan altijd de laagst mogelijke dosering. Dit geneesmiddel is niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven.

Torasemide kan onder andere duizeligheid veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van klachten die uw rijvaardigheid beïnvloeden.

Alcohol versterkt de bijwerkingen van Torasemide. Neem dit medicijn niet samen met alcohol in.

Terug naar boven