Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Torasemide

 • Plastablet
 • Helpt bij hoge bloeddruk en oedeem
 • Niet gebruiken bij borstvoeding
 • Kan duizeligheid veroorzaken
 • Pas op met alcohol

Over Torasemide

Torasemide is een diureticum (plasmiddel), een geneesmiddel dat de urineproductie verhoogt.

Torasemide 5 mg tabletten worden gebruikt voor de behandeling van:

 • hoge bloeddruk;
 • zwelling veroorzaakt door te veel water in het lichaam (oedeem).

Torasemide 10 mg tabletten worden gebruikt voor de behandeling van:

 • zwelling veroorzaakt door te veel vocht in het lichaam (oedeem).

Torasemide 20 mg tabletten worden gebruikt voor de behandeling van:

 • zwelling veroorzaakt door te veel water in het lichaam (oedeem).

Gebruik/werking

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen dosering bij volwassenen is als volgt:

Torasemide 5 mg tabletten

Behandeling van hoge bloeddruk:

 • ½ tablet eenmaal per dag. Indien nodig, kan uw arts de dosering verhogen tot 1 tablet eenmaal per dag, ten vroegste na twee maanden behandeling.

Behandeling van oedeem:

 • 1 tablet eenmaal per dag. Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 4 tabletten eenmaal per dagdosering

Torasemide 10 mg tabletten

Behandeling van oedeem:

 • ½ tablet eenmaal per dag. Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 2 tabletten eenmaal per dag

Torasemide 20 mg tabletten

Behandeling van oedeem:

 • ¼ tablet eenmaal per dag. Zo nodig zal uw arts de dosering geleidelijk verhogen tot 1 tablet eenmaal per dag.

Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor kinderen tot 18 jaar.

Wijze van gebruik

Neem de tabletten elke ochtend in zonder te kauwen, met 100 ml water (een half glas). U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.

De tabletten zijn voorzien van een breukstreep. Hierdoor kunt u de tabletten gemakkelijker door midden breken. In de bijsluiter staat uitgelegd hoe u dat het beste kunt doen.

Alcohol/autorijden

Er kan duizeligheid of sufheid optreden bij inname van Torasemide , vooral in het begin van de behandeling, als u van medicijn verandert of bij verhoging van de dosering. Alcohol kan deze bijwerkingen uitlokken of versterken. Pas dus op met sterkedrank. Als uw aandachtsvermogen vermindert, mag u niet rijden of machines bedienen.

Te veel of te weinig ingenomen/stoppen met Torasemide

Wanneer u te veel van Torasemide heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk
contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Neem de vergeten dosis nog diezelfde dag zo snel mogelijk in of neem de volgende dosis in, op de volgende dag zoals gebruikelijk. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Zet het gebruik van Torasemide niet stop zonder toestemming van uw arts. Dit kan schadelijk zijn voor uw gezondheid en het effect van de behandeling kan verminderen.

Wanneer niet gebruiken

Torasemide is niet voor iedereen geschikt. Gebruik Torasemide niet in de volgende situaties:

 • Als u allergisch bent voor: torasemide of één van de andere stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in de rubriek ‘Samenstelling’;
 • Als u allergisch bent voor vergelijkbare scheikundige stoffen zoals bepaalde geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen, die werkzame bestanddelen bevatten waarvan de naam meestal eindigt op "-mide";
 • Als u nierinsufficiëntie vertoont met onvoldoende urineproductie;
 • Als u ernstige leverstoornissen vertoont met bewustzijnsverlies;
 • Als u een bloeddruk hebt lager dan 100/60 mmHg (vrouwen) of 110/60 mmHg (mannen)
 • Bij een verminderd bloedvolume;
 • Als u borstvoeding geeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt als één van de volgende punten op u van toepassing is:

 • Jicht en/of stijging van het urinezuurgehalte in het bloed;
 • Een onregelmatige hartslag;
 • Een verminderd bloedvolume;
 • Een verlaagd kalium- of natriumgehalte in het bloed;
 • Abnormale veranderingen van de hoeveelheid zuur en base in het lichaam;
 • Ernstige stoornissen van de urinestroom veroorzaakt bijvoorbeeld door een vergrote prostaat;
 • Verminderde nierfunctie door geneesmiddelen die de nieren beschadigen;
 • Suikerziekte (diabetes);
 • U neemt bepaalde geneesmiddelen in - zie “Neemt u nog andere geneesmiddelen in?”

Als u torasemide continu gebruikt, zal uw arts regelmatig een bloedonderzoek uitvoeren om uw cellen en de spiegels van bepaalde stoffen te controleren, vooral als u nog andere geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Neem Torasemide tijdens de zwangerschap alleen in als uw arts zegt dat het absoluut
noodzakelijk is. In dat geval moet u een zo laag mogelijke dosering gebruiken.

Torasemide wordt niet aanbevolen bij vrouwen die borstvoeding geven omdat dat schadelijk kan zijn voor de baby.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Vertel uw arts welke andere geneesmiddelen u verder nog (heeft) gebruikt of binnenkort verwacht te gaan gebruiken. De volgende geneesmiddelen kunnen een wisselwerking hebben met Torasemide:

 • Geneesmiddelen om hoge bloeddruk te behandelen, vooral geneesmiddelen met werkzame
 • bestanddelen waarvan de naam eindigt op “-pril”;
 • Geneesmiddelen om de pompkracht van het hart te versterken, zoals digitoxine, digoxine of
 • methyldigoxine;
 • Geneesmiddelen om suikerziekte te behandelen;
 • Probenecide, een geneesmiddel om jicht te behandelen;
 • Geneesmiddelen om ontsteking en pijn te behandelen, zoals acetylsalicylzuur of indometacine;
 • Sulfasalazine, mesalazine of olsalazine, geneesmiddelen om chronische inflammatoire
 • darmaandoeningen te behandelen;
 • Geneesmiddelen om infecties te behandelen, waaronder cefixime, cefuroxime en cefaclor;
 • Cisplatine, een geneesmiddel om kanker te behandelen;
 • Lithium, een geneesmiddel om depressie te behandelen;
 • Theofylline, een geneesmiddel om astma te behandelen;
 • Bepaalde spierontspannende geneesmiddelen met werkzame bestanddelen waarvan de naam eindigt op “-curonium” of “-curium”;
 • Alle geneesmiddelen om verstopping te behandelen;
 • Geneesmiddelen die cortison bevatten, zoals hydrocortison, prednison of prednisolone;
 • Colestyramine, een geneesmiddel om het vetgehalte in het bloed te verlagen;
 • Adrenaline of noradrenaline, geneesmiddelen om de bloeddruk te verhogen.

Een arts weet of u uw medicijnen kunt combineren met Torasemide.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Bijwerkingen die kunnen optreden, zijn onder andere:

Vaak (bij tot 1 op de 10 mensen)

 • Stoornissen van de hoeveelheid lichaamsvocht en mineralen, vooral bij een sterk verminderde zoutinname;
 • Te hoog alkaligehalte in het lichaam;
 • Spierkrampen, vooral bij het begin van de behandeling;
 • Verhoogde bloedconcentraties van urinezuur, suiker en vetten;
 • Verlaagd kalium- en natriumgehalte in het bloed;
 • Verminderd bloedvolume;
 • Maag- en/of darmstoornissen, zoals verminderde eetlust, maagpijn, misselijkheid, braken, diarree, verstopping;
 • Stijging van bepaalde leverenzymwaarden, zoals gamma-GT;
 • Hoofdpijn;
 • Duizeligheid;
 • Vermoeidheid;
 • Zwakte.

Soms (bij tot 1 op de 100 mensen):

 • Verhoogde bloedconcentraties van de stoffen ureum en creatinine;
 • Droge mond;
 • Kriebelend gevoel of tintelingen in armen en benen;
 • Last bij het plassen (bijv. door prostaathyperplasie).

In de bijsluiter vindt u een overzicht van bijwerkingen die minder vaak voorkomen. Overleg met een arts of apotheker als u last krijgt van bijwerkingen.

Samenstelling

De werkzame stof is torasemide. Elke tablet bevat 5 mg, 10 mg of 20 mg torasemide.

De andere stoffen zijn: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maiszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide.

De fabrikanten van Torasemide zijn:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1
D-39179 Barleben
Duitsland

LEK S.A. 50C, Domaniewska Street
02-672 Warszawa
Polen

Lek S.A ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Polen

Bijsluiter

Lees voor gebruik de bijsluiter. U kunt de officiële bijsluiter van Torasemide hier downloaden.

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 14-03-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven