Snel thuis geleverd
Betrouwbaar
Professioneel en deskundig

Zopiclon

Het slaapmiddel Zopiclon versuft en maakt slaperig. Daarnaast hebben de tabletten een spierontspannende en angstremmende werking. Het effect is binnen een uur merkbaar en houdt ongeveer 6 tot 8 uur lang aan.

Zopiclon is een slaapmiddel. De werkzame stof zopiclon behoort tot de geneesmiddelensoort hypnotica; medicijnen die slaapproblemen verminderen. Zopiclon is niet geschikt voor kinderen.

Wat is Zopiclon?

Het slaapmiddel Zopiclon versuft en maakt slaperig. Daarnaast hebben de tabletten een spierontspannende en angstremmende werking. Het effect is binnen een uur merkbaar en houdt ongeveer 6 tot 8 uur lang aan.

Wanneer wordt Zopiclon gebruikt?

Artsen schrijven Zopiclon voor bij slaapproblemen. De klachten die daarbij horen, zijn bijvoorbeeld:

 • Moeilijk in slaap vallen;
 • Niet goed doorslapen (‘s nachts vaak wakker worden);
 • Vroeg wakker worden.

Slaapproblemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door stress, spanningen of zorgen, een depressie of angst. Soms zijn lichamelijke klachten de oorzaak van slaapproblemen. Slecht slapen leidt tot vermoeidheid overdag. Dat kan vervolgens weer leiden tot moeite met concentreren, prikkelbaarheid en gebrek aan energie. Als een aangepaste leefstijl niet helpt om beter te slapen, kan een arts tijdelijk een slaapmiddel als Zopiclon voorschrijven.

Hoe wordt Zopiclon gebruikt?

Zopiclon tabletten werken snel. U neemt ze in vlak voor het slapengaan. De algemene richtlijnen voor het gebruik van dit slaapmiddel zijn als volgt:

 • Neem de tablet in met voldoende vloeistof. Kauw de tablet niet fijn;
 • Zorg ervoor dat u kort na het innemen van de tablet naar bed kunt gaan; het slaapmiddel werkt binnen een uur;
 • Gebruik dit slaapmiddel zo kort mogelijk om gewenning en verslaving te voorkomen. U mag Zopiclon niet langer dan twee tot drie weken achter elkaar gebruiken;
 • Drink geen alcohol zolang u Zopiclon gebruikt. Sterke drank kan de versuffende bijwerkingen van dit slaapmiddel uitlokken en versterken. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. Men dient niet aan het verkeer deel te nemen korter dan 16 uur na inname van 7.5 mg Zopiclon.
 • Neem geen deel aan het verkeer als u last heeft van bijwerkingen als duizeligheid, sufheid of slaperigheid;
 • Heeft u dit slaapmiddel meerdere dagen achter elkaar ingenomen? Bouw het gebruik van Zopiclon dan langzaam af. Dit voorkomt dat u last krijgt van ontwenningsverschijnselen.

Meer informatie over het gebruik van deze slaaptabletten vindt u in de bijsluiter.

Welke doseringen zijn er?

Zopiclon is verkrijgbaar in tabletten van 3,75 mg en 7,5 mg. Een arts weet welke sterkte u moet gebruiken. De algemene richtlijnen voor de dosering van Zopiclon zijn als volgt:

 • Volwassenen: eenmaal daags 7,5 mg innemen vlak voor het slapengaan;
 • Ouderen: eenmaal daags 3,75 mg innemen vlak voor het slapengaan. Een arts kan deze dosering eventueel verhogen tot 7,5 mg per dag.

Neem nooit meer dan één dosis per dag, ook als het slaapmiddel onvoldoende helpt. Zopiclon is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. In de bijsluiter vindt u meer informatie over de dosering van dit slaapmiddel.

Wat zijn de bijwerkingen van Zopiclon?

Dit slaapmiddel kan soms bijwerkingen geven. De klachten die daarbij kunnen optreden, zijn onder andere:

 • Bittere smaak in de mond;
 • Slaperigheid, moeheid, sufheid;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn;
 • Maagdarmklachten;
 • Droge mond.

Een overzicht van alle mogelijke bijwerkingen is terug te vinden in de bijsluiter. Overleg met een arts als u last krijgt van hevige of langdurige bijwerkingen.

Wanneer mag u Zopiclon niet gebruiken?

Zopiclon is niet voor iedereen een geschikt slaapmiddel. Neem de tabletten niet in als u:

 • Overgevoelig bent voor de werkzame stof zopiclon of voor een van de hulpstoffen in de tablet;
 • Lijdt aan een ernstige vorm van spierzwakte (myasthenia gravis);
 • Lijdt aan ernstige ademhalingsmoeilijkheden;
 • Lijdt aan ernstige leverproblemen;
 • Lijdt aan slaapapneu.

U moet extra voorzichtig zijn met het gebruik van dit slaapmiddel in de volgende gevallen:

 • Als u aan lever-, nier- of ademhalingsproblemen lijdt;
 • Als u een voorgeschiedenis van alcohol- of drugsmisbruik heeft;
 • Als een arts heeft bevestigd dat u lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis;
 • Als u dit slaapmiddel pas geleden heeft gebruikt of als u een soortgelijk medicijn langer dan 4 weken heeft gebruikt;
 • Als u denkt dat u niet kunt stoppen met het gebruik van Zopiclon of andere slaapmiddelen.

Gebruik Zopiclon uitsluitend op advies van een arts als u zwanger bent. Neem dit slaapmiddel nooit in tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap en de geboorte.
De werkzame stof zopiclon wordt deels uitgescheiden in moedermelk. Het kan daardoor bijwerkingen geven bij het kind. Overleg met een arts als u Zopiclon wilt gaan gebruiken terwijl u borstvoeding geeft.
Meer informatie over deze waarschuwingen vindt u in de bijsluiter.

Kan Zopiclon in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

Dit slaapmiddel kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als u naast Zopiclon een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Bepaalde antipsychotica en antidepressiva (medicijnen tegen psychische aandoeningen en depressies);
 • Bepaalde anti-epileptica (medicijnen tegen epilepsie)
 • Andere (slaap)middelen uit de medicijngroep hypnotica;
 • Morfineachtige pijnstillers, zoals codeïne, morfine, oxycodon;
 • Anesthetica (middelen om iemand onder narcose te brengen);
 • Bepaalde antihistaminica (middelen tegen allergische klachten zoals hooikoorts);
 • Bepaalde antibiotica, waaronder erythromycine en rifampicine;
 • Bepaalde antischimmelmiddelen, waaronder ketoconazol;
 • Ritonavir, een virusremmer die onder andere gebruikt wordt bij aids.

Een arts weet of en hoe u deze geneesmiddelen kunt combineren met Zopiclon. In de bijsluiter staat meer informatie over dit onderwerp.

Waar kan ik Zopiclon kopen?

U kunt Zopiclon kopen bij een geregistreerde apotheek. Sterke slaapmiddelen zoals Zopiclon zijn niet verkrijgbaar bij een drogist.

Kan ik Zopiclon krijgen zonder recept?

Dit slaapmiddel is receptplichtig. U heeft een recept van een geregistreerde arts nodig om Zopiclon te kunnen bestellen bij een apotheek.

Bronvermelding

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2018, 1 juli). Zopiclon Aurobindo 3,75 mg, filmomhulde tabletten | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,121122 KNMP. (2019, 9 april). Zopiclon - Apotheek.nl. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/zopiclon#! Nederlands Huisartsen Genootschap. (2018, 9 augustus). Ik gebruik een slaapmiddel | Thuisarts. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.thuisarts.nl/slaapproblemen/ik-gebruik-slaapmiddel Zorginstituut Nederland. (z.d.). Zopiclon - FarmacotherapeutischKompas. Geraadpleegd op 29 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zopiclon#samenstelling

Bijsluiter(s)

Beoordeeld door:

Drs. Arco Verhoog, Apotheker Registratienummer: BIG: 19065378617 Laatst gecontroleerd: 09-01-2023 | Nog steeds geldig

Samenwerkende artsen

Maak kennis met ons netwerk aan Europees geregistreerde artsen en apotheken en onze eigen, onafhankelijke Medische Advies Raad. Doordat wij toegang hebben tot de juiste medische kennis, kunnen wij u veilig en verantwoord van dienst zijn.

Dr. E. Tanase

Spoedeisende geneeskunde

Dr. I. Malik

Huisartsgeneeskunde

Dr. P. Mester

Interne geneeskunde
Terug naar boven