Wat u moet weten voordat u Propecia inneemt

Vrouwen moeten Propecia niet gebruiken (zie zwangerschap). Als u overgevoelig (allergisch) bent voor een van de bestanddelen van Propecia, mag u Propecia niet gebruiken. Wanneer u na het innemen van een geneesmiddel plotseling verschijnselen krijgt die u normaal niet hebt, bijvoorbeeld huiduitslag of koorts, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig voor dat middel bent. Propecia dient niet door kinderen te worden ingenomen.

Zwangerschap

Propecia is alleen voor de behandeling van vroege stadia van kaalheid bij mannen. Vrouwen die zwanger zijn of kunnen zijn mogen Propecia niet gebruiken, en ook geen gebroken of fijngemaakte tabletten Propecia aanraken. Als het werkzaam bestanddeel in Propecia na oraal gebruik of door de huid wordt geabsorbeerd door een vrouw die zwanger is van een mannelijke baby, kan dat ertoe leiden dat de mannelijke baby met afwijkingen aan de geslachtsorganen wordt geboren. Als een vrouw die zwanger is met het werkzame bestanddeel van Propecia in contact komt, moet zij haar arts raadplegen. Tabletten Propecia zijn omhuld en zullen bij normaal gebruik contact met het werkzame bestanddeel voorkomen, mits de tabletten niet gebroken of fijngemaakt zijn.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens die suggereren dat Propecia de rijvaardigheid of het bedienen van machines beïnvloedt.

Gebruik van Propecia in combinatie met andere geneesmiddelen

Over het algemeen kan Propecia samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Echter, het is belangrijk dat u uw arts vertelt welke middelen u nog meer gebruikt, ook als u ze zelf zonder recept gekocht hebt daar sommige middelen invloed op elkaars werking hebben. De verzorging van uw haar hoeft waarschijnlijk niet aangepast te worden.