Directly go to the content
Salofalk

Salofalk

​​Salofalk is een medicijn dat ontstekingsreacties in de darmwand remt. Het voorkomt ook de vorming van nieuwe ontstekingen. De werkzame stof mesalazine behoort tot de zogenaamde 5-ASA-medicijnen.  ​ 

​​Salofalk bevat mesalazine, een medicijn dat ontstekingen in de darmwand vermindert. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in de vorm van zetpillen, tabletten, granulaat, schuim en klysma’s.​ 

Wat is ​Salofalk​? 

​​Salofalk is een medicijn dat ontstekingsreacties in de darmwand remt. Het voorkomt ook de vorming van nieuwe ontstekingen. De werkzame stof mesalazine behoort tot de zogenaamde 5-ASA-medicijnen.  ​ 

Wanneer wordt ​Salofalk​ gebruikt? 

​​Artsen schrijven Salofalk voor bij chronische ontstekingen in het maagdarmkanaal. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende aandoeningen:​ 

 • ​​Colitis ulcerosa. Bij deze aandoening is het slijmvlies van de dikke darm ontstoken. Dit gaat gepaard met symptomen als diarree (vaak met bloed en slijm), buikpijn, vermoeidheid, pijn in de anus en rectaal bloedverlies. De klachten kunnen soms ook verminderen (remissiefase) om daarna weer op te vlammen. Colitis ulcerosa begint vaak in de endeldarm en breidt zich uit naar de dikke darm. Als alleen de endeldarm (rectum) is aangedaan, noemen artsen dat proctitis ulcerosa.​ 
 • ​​Ziekte van Crohn. Ook bij deze aandoening ontstaan er ontstekingen in het darmkanaal. Bij de ziekte van Crohn kan echter, naast de dikke darm en endeldarm, ook de dunne darm ontstoken raken. De symptomen van de ziekte van Crohn zijn onder andere buikpijn, diarree, koorts en verminderde eetlust. Ook kunnen er fistels en vernauwingen in de darmen ontstaan. Verder hebben veel patiënten ook last van gewrichtsklachten en ontstekingen in andere organen. De ziekte kent actieve fases met acute klachten en rustige periodes (remissiefases). ​ 

​​Salofalk zorgt ervoor dat de ontstekingsverschijnselen afnemen. U heeft daardoor minder last van de klachten. Bij langdurig gebruik kan Salofalk het aantal opvlammingen verminderen. Ook worden de nieuwe aanvallen minder hevig.​ 

Hoe wordt ​Salofalk​ gebruikt? 

​​Dit geneesmiddel is verkrijgbaar in verschillende varianten. De richtlijnen voor het gebruik zijn als volgt:​ 

 • ​​Salofalk tabletten: Neem de tablet vlak na de maaltijd in. Slik de tablet in zijn geheel door. Verdeel de momenten waarop u de tabletten inneemt zo goed mogelijk over de dag.​ 
 • ​​Salofalk Granu Stix granulaat: Neem de inhoud van het zakje granulaat in met veel water. U kunt de korrels direct op de tong plaatsen. Kauw de korrels niet fijn maar slik ze direct door. Het granulaat is namelijk voorzien van een speciale maagsapbestendige coating die niet kapot mag gaan.​ 
 • ​​Salofalk klysma: Een klysma wordt alleen gebruikt bij klachten in het rectum (het laatste deel van de darm net boven de anus). Breng het klysma ’s avonds in als u naar bed gaat. Volg daarbij de aanwijzingen in de bijsluiter. Het is de bedoeling dat de vloeistof zo lang mogelijk in de anus blijft, het liefst de hele nacht. Zo kan het medicijn goed inwerken.​ 
 • Salofalk zetpillen: De zetpillen worden alleen gebruikt bij klachten in het rectum (het laatste deel van de darm net boven de anus). De zetpil moet in de anus worden ingebracht. Breng de zetpil in voordat u gaat slapen. 
 • Salofalk schuim: Het schuim is uitsluitend bedoeld voor anaal gebruik. Breng het schuim aan in de anus en volg daarbij de aanwijzingen in de bijsluiter. In principe brengt u het schuim alleen aan als u naar bed gaat. Lukt het niet om de gehele dosis binnen te houden, dan kunt u de dosis verdelen over twee momenten. U neemt dan bijvoorbeeld halverwege de nacht of vroeg in de ochtend de tweede dosis. Probeer voor het inbrengen van het schuim naar het toilet te gaan voor de stoelgang. U heeft dan minder snel last van aandrang. 

Meer informatie over het gebruik van Salofalk vindt u in de bijsluiter. 

Welke doseringen zijn er? 

​​Salofalk is verkrijgbaar in diverse varianten en sterktes. Volg altijd de instructies van de arts die u dit middel voorschrijft . De algemene adviezen voor de dosering bij volwassenen zijn als volgt:​ 

 • ​​Salofalk tabletten: bij colitis ulcerosa: in de acute fase 2 tot 4,5 gram per dag, verdeeld over 3 tot 4 doses. De maximale onderhoudsdosering in de remissiefase is driemaal daags 500 mg.​ 
 • Bij ziekte van Crohn: in de acute fase maximaal 4,5 g per dag, verdeeld over 4 doses. De onderhoudsdosering in de remissiefase is maximaal 2 gram per dag, verdeeld over 3 doses. 
 • ​​Salofalk Granu-Stix: in de acute fase eenmaal daags 1,5 tot 3 gram (bij voorkeur ’s ochtends) of driemaal daags 500 tot 1000 mg. De onderhoudsdosering is driemaal daags 500 mg of eenmaal daags 3 gram (bij voorkeur ’s ochtends).​ 
 • ​​Salofalk klysma: in de acute fase tweemaal daags 1 klysma à 2 g/30 g of eenmaal daags 1 klysma à 4 g/60 g voor de nacht. De onderhoudsdosering in de remissiefase is eenmaal daags 1 klysma à 2 g/30 g of 2 g/60 g voor de nacht of 1 klysma à 4 g/60 g om de dag of om de twee dagen. ​Bij proctitis ulcerosa is de aanbevolen onderhoudsdosering in de remissiefase eenmaal daags 1 klysma à 2g/30g voor de nacht. 
 • Salofalk zetpillen: in de acute fase driemaal daags 1 zetpil à 500 mg of eenmaal daags 1 zetpil à 1 gram voor het slapengaan. De onderhoudsdosering in de remissiefase is driemaal daags 1 zetpil à 250 mg. 
 • Salofalk schuim: 2 toedieningen voor de nacht, eventueel verdeeld over 2 doses (de tweede dosis halverwege de nacht of ’s ochtends vroeg toedienen).  

Voor kinderen geldt een andere dosering wat betreft de tabletten en de Granu-Stix. Salofalk klysma’s, zetpillen en schuim zijn niet geschikt voor kinderen. In de bijsluiter vindt u meer informatie over de aanbevolen dosering. 

Wat zijn de bijwerkingen van ​Salofalk​? 

​​Tijdens de behandeling met Salofalk kunt u last krijgen van bijwerkingen, hoewel niet iedereen hiermee te maken krijgt. De bijwerkingen die kunnen voorkomen, zijn onder andere:​ 

 • ​​Hoofdpijn;​ 
 • ​​Maagdarmklachten;​ 
 • ​​Huiduitslag;​ 
 • Jeuk; 
 • Vermoeidheid; 
 • Irritatie in de anus (bij het gebruik van zetpillen, klysma’s of schuim). 

Meld bijwerkingen aan een arts of apotheker. Raadpleeg een arts als u last krijgt van ernstige bijwerkingen. In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen. 

Wanneer mag u Salofalk niet gebruiken? 

Salofalk is niet voor iedereen een geschikt medicijn. Gebruik dit geneesmiddel bijvoorbeeld niet als u: 

 • Overgevoelig bent voor de werkzame stof mesalazine, voor salicylaten (zoals salicylzuur in aspirines) of voor een van de hulpstoffen in het medicijn; 
 • Lijdt aan een ernstige lever- of nierfunctiestoornis. 

Heeft u longproblemen (zoals astma), heeft u minder ernstige lever- of nierfunctiestoornissen of bent u overgevoelig voor sulfasalazine? Dan moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn. Overleg met een arts over het gebruik van Salofalk. 

Gebruik Salofalk op advies van een arts als u zwanger bent. Dit geneesmiddel wordt deels uitgescheiden in moedermelk. Gebruik dit medicijn daarom liever niet als u borstvoeding geeft tenzij een arts anders adviseert. 

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de contra-indicaties en andere waarschuwingen. 

Kan Salofalk in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden? 

Sommige medicijnen beïnvloeden elkaars werking. Bij Salofalk kan dat gebeuren in combinatie met onder andere de volgende medicijnen: 

 • Azathioprine, 6-mercaptopurine of thioguanine (worden gebruikt bij aandoeningen van het afweersysteem); 
 • Bepaalde bloedstollingsvertragende middelen zoals warfarine; 
 • Lactulose of andere geneesmiddelen die de zuurgraad in de darmen verlagen. 

Overleg met een arts als u (een van) deze medicijnen gebruikt. In de bijsluiter vindt u meer informatie over dit onderwerp. 

Waar kan ik Salofalk kopen? 

Salofalk is uitsluitend verkrijgbaar bij een apotheek. Deze medicijnen zijn niet te koop bij de drogist. 

Kan ik Salofalk krijgen zonder recept? 

Aangezien Salofalk een receptplichtig geneesmiddel is, heeft u een recept van een arts nodig om de producten te kunnen bestellen. 

Bronvermelding 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019a, 1 september). Salofalk 2 g/30 g, klysma | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,15393 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019b, 1 september). Salofalk 250, maagsapresistente tabletten 250 mg | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,11086 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019c, 1 september). Salofalk 1000 mg Granu-Stix, maagsapresistent granulaat met verlengde afgifte | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,28131 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019d, 1 september). Salofalk Schuim, 1 g/dosis schuim voor rectaal gebruik | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,28179 

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2019e, 1 september). Salofalk zetpil 250, zetpillen 250 mg | Geneesmiddeleninformatiebank. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,10115 

Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN). (z.d.). Inflammatory bowel diseases (IBD): Crohn en colitis ulcerosa . Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.crohn-colitis.nl/ibd/ 

KNMP. (19AD, 3 december). Mesalazine – Apotheek.nl. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/mesalazine#! 

Zorginstituut Nederland. (z.d.). Mesalazine – FarmacotherapeutischKompas. Geraadpleegd op 28 april 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/m/mesalazine