Sildenafil bijwerkingen, bijsluiter en gebruik

Op deze pagina vindt u algemene informatie over Sildenafil, de generieke variant van Viagra. Wij raden u aan om voor gebruik van dit erectiemiddel ook de Sildenafil bijsluiter aandachtig door te lezen. Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan contact op met een arts of apotheker.

Wat u moet weten voordat u Sildenafil gebruikt

Er zijn een aantal zaken waarmee u rekening mee moet houden als u dit geneesmiddel wilt gaan gebruiken:

  • Neem dit geneesmiddel niet in als u overgevoelig bent voor sildenafil of een van de overige bestanddelen van dit medicijn;
  • Gebruik dit geneesmiddel niet als u lijdt aan bepaalde aandoening aan hart, lever of ogen, of als u medicijnen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven (zie bijsluiter);
  • Dit geneesmiddel heeft een wisselwerking met andere medicijnen waaronder sommige antibiotica en medicatie tegen aids (zie Sildenafil bijsluiter);
  • Drink geen alcohol als u Sildenafil gebruikt: sterke drank heeft een negatieve invloed op het erectievermogen.

Hoe gebruikt u Sildenafil?

Sildenafil is verkrijgbaar in diverse sterktes (25 mg, 50 mg en 100 mg.) Een arts weet welke sterkte het meest geschikt is voor uw erectieprobleem. Slik Sildenafil ongeveer een uur voordat u seksueel actief wilt zijn. De tablet kunt u zonder te kauwen innemen met een glas water. Doe dit bij voorkeur op een lege maag. Het medicijn werkt dan na ongeveer een half uur tot een uur. Neemt u de tablet na de maaltijd in, dan kan het wat langer duren voordat u het effect merkt. Gebruik dit erectiemiddel niet vaker dan eenmaal per dag en maximaal drie keer per week.

Hoe bewaart u Sildenafil?

Houd deze erectiepillen buiten bereik van kinderen. Bewaar Sildenafil in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik dit medicijn niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Sildenafil Bijwerkingen

Net als andere medicijnen kan Sildenafil mogelijk bijwerkingen geven. De ene gebruiker heeft er meer last van dan de andere maar dit verschilt per persoon. Sommige mensen zijn gevoeliger voor de stoffen die Sildenafil bevat, waardoor zij meer klachten ervaren. Vaak verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd of bij langdurig gebruik van het medicijn. De meest voorkomende Sildenafil bijwerkingen zijn:

  • Soms (10 – 30/100 mensen): blozen, hoofdpijn, diarree, spierpijn;
  • Zelden (1 – 10/100 mensen): duizeligheid, oogklachten, droge mond, verstopte neus.

Factoren die kans op bijwerkingen vergroten

Het is belangrijk dat u de juiste dosering gebruikt. Een te hoge dosering vergroot de kans op bijwerkingen. In overleg met een arts kan de dosering worden verlaagd en dit vermindert wellicht de mate van bijwerkingen. Slik niet meer pillen dan is voorgeschreven. U kunt meer last krijgen van klachten als u meer van het middel gebruikt dan is geadviseerd. Houdt u zich altijd aan de voorschriften van een arts en gebruik Sildenafil op de juiste manier.

Arts raadplegen

Niet iedereen reageert hetzelfde op een medicijn. Krijgt u veel last van bijwerkingen of krijgt u klachten die niet vermeld staan in de bijsluiter, raadpleeg dan een arts. Ondervindt u een allergische reactie, stop dan direct met het gebruik van Sildenafil en licht onmiddellijk een arts in. Waarschijnlijk zitten er stoffen in het middel waar u niet tegen kunt. Zwelling van gezicht, lippen, keel of oogleden of moeilijke ademhaling zijn symptomen die kunnen wijzen op een allergische reactie. Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, dient u dit te melden aan een arts. Sildenafil kan mogelijk een wisselwerking geven in combinatie met andere medicijnen en de bijwerkingen versterken. Gebruikt u nitraten, dan mag u Sildenafil niet gebruiken. Het kan zorgen voor een gevaarlijke bloeddrukverlaging.

Gebruik geen illegale medicatie

Op internet zijn veel illegale medicijnen in omloop. Deze kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die ernstige bijwerkingen kunnen veroorzaken. Er zit geen controle op deze middelen, waardoor ze een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Er wordt daarom geadviseerd om geen illegale erectiepillen te gebruiken. De geregistreerde EU-apotheken waar Dokteronline.com toegang tot heeft leveren alleen legale medicijnen die grondig zijn getest en gecontroleerd.