Veregen is tijdelijk niet beschikbaar. U kunt wel een consult aanvragen voor Genitale wratten.

Veregen

Veregen

Veregen 10% is een plantaardig geneesmiddel dat alleen op de huid gebruikt mag worden. De werkzame stof is een extract van groene theebladeren. Veregen 10% wordt gebruikt voor de lokale behandeling van wratten op het huidoppervlak van de genitaliën (geslachtsorganen) en rond de anus (condylomata acuminata). Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.

Bijsluiter(s)

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Veregen 10% is een plantaardig geneesmiddel dat alleen op de huid gebruikt mag worden. De werkzame stof is een extract van groene theebladeren. Veregen 10% wordt gebruikt voor de lokale behandeling van wratten op het huidoppervlak van de genitaliën (geslachtsorganen) en rond de anus (condylomata acuminata). Veregen wordt gebruikt bij volwassenen met een immuunsysteem dat normaal werkt.

Wordt uw klacht na 4-6 weken behandeling niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts. 

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch  voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel  zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6 (inhoud van de verpakking en overige informatie).

 

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 

 • Neem contact op met uw arts als u klachten aan uw lever of uw immuunsysteem  heeft. U mag Veregen 10% niet gebruiken wanneer u een verminderde leverfunctie heeft of wanneer uw immuunsysteem is verzwakt (door ziekte of door andere geneesmiddelen die u gebruikt).
 • Gebruik  Veregen  10% niet voordat  het te behandelen  gebied  volledig  is genezen  na eerdere operatieve of medicinale behandeling.
 • Vermijd contact met ogen, neusgaten,  lippen en mond. Wanneer de zalf per ongeluk op of in deze gebieden terechtkomt, moet het weggeveegd en/of afgespoeld worden met water.
 • Niet aanbrengen op een open wond of een kapotte of ontstoken huid.
 • Veregen  10%  mag  niet  worden  aangebracht  op slijmvliezen.  Daarom  mag  het niet gebruikt worden als behandeling voor wratten in de vagina, baarmoederhals, urinebuis of in de anus.
 • Vrouwelijke patiënten met genitale wratten rond de schaamlippen moeten de zalf  zeer voorzichtig aanbrengen omdat bij behandeling in dit gebied vaker ernstige lokale bijwerkingen kunnen optreden.
 • Mannen die niet besneden zijn en die wratten onder de voorhuid behandelen moeten de voorhuid terugtrekken en het gebied dagelijks goed schoonmaken om fimose (voorhuidsvernauwing) te voorkomen. Wanneer de eerste tekenen van afsluiting optreden (bijv. open zweertjes, verharding van de huid of het wordt steeds moeilijker om de voorhuid terug te trekken), moet u de behandeling stoppen en contact opnemen met uw arts.
 • Veregen 10% doodt het humaan papillomavirus (HPV) niet en voorkomt ook overdracht van de aandoening (besmetting) niet en daarom moet u voordat u seksueel contact hebt extra voorzorgsmaatregelen  treffen; zie rubriek 3 ‘Hoe gebruikt u dit middel?’ van deze bijsluiter.
 • Wanneer uw seksuele partner geïnfecteerd (besmet) is met genitale wratten is het wenselijk dat hij/zij ook behandeld wordt. Hiermee kan worden voorkomen dat u opnieuw geïnfecteerd raakt. Vraag uw arts om advies.
 • Stel  het  gebied  dat  behandeld  wordt  niet  bloot  aan  zonlicht  en  gebruik  geen  hoogtezon  en zonnebank.
 • Veregen 10% laat vlekken achter op kleding en beddengoed.
 • Lichte lokale huidreacties  zoals roodheid, jeuk, irritatie (vooral een branderig gevoel), pijn en zwelling op de toedieningsplaats komen vaak voor en zijn geen reden om met de behandeling te stoppen. Deze reacties moeten na de eerste weken van de behandeling  afnemen; zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’.

 

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Veregen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen  gaat gebruiken? Of heeft u onlangs andere behandelingen  gebruikt voor wratten rond de geslachtsorganen  of de anus? Vertel dat dan uw arts of apotheker.  Veregen  10% mag niet samen met een andere behandeling  in het gebied van de wratten   gebruikt   worden.   U  mag   Veregen   10%   niet   gebruiken   voordat   uw  huid   na  andere behandelingen is genezen.

 

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voedsel en dranken hebben geen invloed op de werking van dit geneesmiddel.

 

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?  Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 

Zwangerschap

Er zijn geen of zeer weinig gegevens over het gebruik van Veregen 10% bij zwangere vrouwen. Onderzoeken  bij  dieren  toonden  een  reproductieve  toxiciteit  aan.  Veregen  10%  mag  niet  worden gebruikt tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die zwanger kunnen worden en geen anticonceptie gebruiken (zie rubriek 3 ‘Hoe gebruikt u dit middel?’).

 

Borstvoeding

Het is niet bekend of Veregen 10% of de metabolieten van dit middel in de moedermelk wordt/worden uitgescheiden. Risico voor zuigelingen kan niet worden uitgesloten. Er moet worden overwogen of de borstvoeding moet worden gestaakt of dat behandeling met Veregen 10%   moet   worden   gestaakt   dan  wel  niet   moet   worden   ingesteld,   waarbij   het  voordeel   van borstvoeding  voor het kind en het voordeel  van behandeling  voor de vrouw in overweging  moeten worden genomen.

 

Vruchtbaarheid

Er is geen  bewijs  voor  dat Veregen  een effect  heeft  op de vruchtbaarheid  als u dit geneesmiddel gebruikt zoals voorgeschreven.

 

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek uitgevoerd naar de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het is echter onwaarschijnlijk dat de behandeling invloed zal hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

 

Veregen bevat isopropylmyristaat  en propyleenglycolmonopalmitostearaat

Veregen 10% bevat naast andere ingrediënten ook grote hoeveelheden isopropylmyristaat (IPM), dat irritatie en sensibilisering  van de huid kan veroorzaken,  en propyleenglycolmonopalmitostearaat, dat huidirritaties kan veroorzaken.

3. Hoe gebruikt u dit middel? 

Gebruik dit geneesmiddel  altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt  u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is maximaal 0,5 cm zalf uit de tube (250 mg) voor alle wratten samen, drie keer per dag aangebracht (in de ochtend, middag en avond). -     Was uw handen voor en na het aanbrengen van de zalf.

 • Breng een kleine hoeveelheid Veregen 10% zachtjes deppend met de vingers op iedere wrat aan en zorg ervoor dat de wratten volledig bedekt zijn en er een dun laagje zalf achterblijft.
 • Breng de zalf niet inwendig (in de anus, urinebuis of vagina) aan.
 • Bedek het behandelde gebied niet met gaas of verband nadat u de zalf heeft aangebracht.
 • Het is niet nodig om de zalf van het behandelde gebied te verwijderen voordat u een nieuwe laag aanbrengt. Wanneer u het behandelde gebied wast of wanneer u doucht, breng de zalf dan daarna aan.
 • Breng Veregen 10% driemaal daags (in de ochtend, middag en avond) aan.
 • Tijdens  de  behandeling  kunnen  er  nieuwe  wratten  ontstaan,  die  op  dezelfde  wijze  behandeld moeten worden.
 • Genitale  wratten  zijn een seksueel  overdraagbare  aandoening  (soa); u kunt dus uw partner  via seksueel contact besmetten. U moet bij seksueel contact condooms gebruiken tot alle wratten verdwenen zijn. Het gebruik van condooms voorkomt ook dat u opnieuw geïnfecteerd wordt.
 • Veregen 10% kan condooms en pessaria aantasten. Voorafgaand  aan seksueel contact moet u de zalf  zorgvuldig  met  warm  water  en  milde  zeep  verwijderen  en  daarna  het  condoom  omdoen. Vraag uw arts naar aanvullende anticonceptiemiddelen.
 • Vrouwelijke patiënten die tijdens de menstruatie tampons gebruiken: breng de tampon in voordat u de zalf aanbrengt. Wanneer u de tampon wilt verwisselen terwijl de zalf nog op de huid zit, zorg er dan voor dat de zalf niet in de vagina komt. Wanneer de zalf per ongeluk toch in de vagina wordt aangebracht, verwijder deze dan onmiddellijk met warm water en een milde zeep.
 • U moet met de behandeling met Veregen 10% doorgaan tot alle wratten volledig verdwenen zijn, maar  niet langer  dan 16 weken,  zelfs als er tijdens  de behandeling  nieuwe  wratten  ontstaan.

Wanneer de wratten niet verdwijnen of als zij na de behandeling terugkomen, neem dan contact op met uw arts.

 

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Veregen 10% is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

 

Oudere patiënten

Er is weinig ervaring met het gebruik van Veregen 10% bij oudere patiënten.

 

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u te veel van dit middel gebruikt kunnen lokale reacties verergeren (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag  u  dit  middel  niet  gebruiken  of  moet  u  er  extra  voorzichtig  mee  zijn?’  en  4  ‘Mogelijke bijwerkingen’).

Verwijder het teveel aan zalf met water en milde zeep. Wanneer u per ongeluk de zalf heeft ingeslikt neem dan contact op met uw arts.

 

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Ga door met de behandeling  volgens schema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

 

Als u stopt met het gebruik van dit middel Het is mogelijk dat de wratten niet volledig verdwenen zijn.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel?  Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De meeste bijwerkingen van Veregen 10% zijn het gevolg van de lokale werking op de huid en komen voor  op  of rond  het  te behandelen  gebied  met  wratten.  Bij  veel  patiënten  komen  roodheid,  jeuk, irritatie,  pijn  en  zwelling  voor  in  de  eerste  weken  van  de  behandeling..  Lichte  reacties  zijn  te verwachten en zouden na de eerste weken van de behandeling moeten afnemen. Maar wanneer de intensiteit  van de lokale  huidreacties  gevolgen  heeft voor uw dagelijkse  activiteiten  of wanneer  er blaasjes optreden, neem dan contact op met uw arts. In dergelijke gevallen kan het nodig zijn om de behandeling te onderbreken. Wanneer de huidreactie weggetrokken is, kan de behandeling worden voortgezet.  Wanneer  er  huidreacties  met  blaasjes  in  het  te  behandelen  gebied  optreden,  neemt  u contact op met uw arts.

 

Wanneer u ernstige lokale bijwerkingen heeft die een onacceptabel ongemak veroorzaken, bijv. lokale ontsteking/infectie,  open  zweertjes,  zwelling  van  de  lymfeklieren  of  andere  ernstige  bijwerkingen (bijv. vernauwing van de voorhuid of urinebuis, moeite met plassen of erge pijn) moet u met de behandeling stoppen, de zalf met warm water en een milde zeep verwijderen en onmiddellijk contact opnemen met uw arts. Voor het beoordelen van de bijwerkingen werden de volgende frequentiepercentages  gebruikt:

 

Zeer vaak

Bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten

Vaak

Bij  minder  dan  1  op  de  10,  maar  meer  dan  1  op  de  100  behandelde patiënten

Soms

Bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1.000 behandelde patiënten

 

Zeer vaak:

 • Lokale  reacties  van de huid in het wrattengebied  waar u Veregen  10% heeft aangebracht,  zoals: roodheid,  jeuk, irritatie/branderig  gevoel, pijn, zwelling,  open zweertjes,  verharding  van de huid en blaren.

Vaak:

 • Lokale reacties van de huid zoals schilferen, afscheiding, bloedingen, zwelling
 • Zwelling van de lymfeklieren in de lies
 • Vernauwing van de voorhuid van de penis

Soms:

 • Lokaal littekenweefsel, kloofjes, droge huid, ongemak, verlies van de opperhuid, verhoogde of verminderde gevoeligheid, knobbeltjes, bultjes, ontsteking van de huid en verkleuring van de huid op de toedieningsplaats, lokale afsterving van de huid, eczeem
 • Pusblaartjes  op  de  toedieningsplaats,   infecties  op  de  toedieningsplaats,   genitale  herpesinfectie (ontsteking   van  de  huid  met  blaasjes),   stafylokokkeninfectie,   schimmelinfectie   van  de  vagina, ontsteking van de urinebuis, de schaamlippen en vagina
 • Pijn bij het urineren (plassen), vaker moeten urineren of vaker aandrang voelen om te urineren
 • Ontsteking van de voorhuid en eikel, pijn bij het vrijen
 • Huiduitslag, overgevoeligheid

Bijwerkingen  die alleen werden  waargenomen  bij het gebruik  van een zalf met een hogere  sterkte (Veregen 15%):

 • Pyodermie (etterige huidontsteking), ontsteking van de schaamlippen - Vernauwing van de urinebuis en/of moeite met urineren, vaginale afscheiding.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen?  Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Na eerste opening van de tube binnen 6 weken gebruiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum.  Die is te vinden op de tube en op het etiket van de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
De werkzame stof in dit middel is een extract van groene theebladeren. 1 g van de zalf bevat 100 mg extract (als droog extract), geraffineerd,  uit Camellia sinensis (L.) O. Kuntze blad (groene theeblad) (45-56:1), wat overeenkomt met: 55-72 mg (-)-epigallocatechinegallaat.

Eerste extractiemiddel: Water
De ander stoffen in dit middel zijn: witte zachte paraffine (bevat dl-α-tocoferol), witte bijenwas, isopropylmyristaat, oleylalcohol, propyleenglycolmonopalmitostearaat.

Hoe ziet Veregen 10% eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
Veregen 10% is een bruine gladde zalf, zonder korrelige deeltjes, in een tube in 2 maten: 15 g en 30 g.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: WILL-PHARMA,  Wilgenlaan 5, 1161 JK Zwanenburg - Nederland

Fabrikant: MediGene

AG Lochhamer

Straße 11

D-82152 Planegg / Martinsried

Duitsland