Amoxicilline

Wat is amoxicilline?

De werkzame stof amoxicilline behoort tot de penicilline-antibiotica: medicijnen tegen bacteriële infecties. Amoxicilline breekt de celwanden van de bacterie af waardoor deze sterft. Hierdoor kan de infectie genezen. Antibiotica op basis van amoxicilline zijn verkrijgbaar als capsules (500 mg), tabletten (250 mg, 375 mg, 500 mg, 750 mg, 1000 mg), en drank (25 mg, 50 mg 100 mg per milliliter). Verder is amoxicilline ook verkrijgbaar als poeder voor infuus- en injectievloeistof. Een antibioticakuur wordt altijd voorgeschreven door een arts en is dus receptplichtig.

Waar wordt amoxicilline voor gebruikt?

Artsen schrijven antibiotica met amoxicilline voor bij verschillende bacteriële infecties, zoals een ontsteking in luchtwegen, urineweginfecties, bepaalde geslachtsziekten, de ziekte van Lyme, maagdarmzweren en hersenvliesontsteking.

Luchtweginfecties

De werkzame stof amoxicilline helpt onder andere bij longontsteking, acute bronchitis, middenoorontsteking, keelontsteking en bijholteontsteking. Bij deze aandoeningen heeft u last van pijnklachten die soms gepaard gaan met koorts en een algeheel ziek gevoel. Bij longontsteking en bronchitis moet u ook hoesten. Een antibioticakuur doodt de bacteriën die verantwoordelijk zijn voor de klachten.

Urineweginfecties

Blaasontsteking herkent u aan klachten als pijn bij het plassen, vaak kleine beetjes moeten plassen, buikpijn, en soms troebele urine of bloed in de urine. Een verwaarloosde blaasontsteking kan leiden tot nierbekkenontsteking, met klachten als rugpijn, koorts en een ziek gevoel. Amoxicilline bereikt de urinewegen via het bloed en bestrijdt daar de bacterie.

Geslachtsziekten (soa’s)

De seksueel overdraagbare aandoeningen chlamydia en gonorroe worden veroorzaakt door een bacterie. De symptomen van deze soa’s zijn onder andere pijn bij het plassen en afwijkende afscheiding. Als chlamydia en gonorroe niet behandeld worden, kunnen ze ernstige complicaties geven. Een kuur met amoxicilline kan de aandoening verhelpen.

Ziekte van Lyme

Een beet van een teek die besmet is met de Lymebacterie kan bij mensen leiden tot de ziekte van Lyme. Deze aandoening kan op den duur de gewrichten en het zenuwstelsel aantasten waardoor er ernstige klachten ontstaan. Een antibioticakuur met bijvoorbeeld amoxicilline kan voorkomen dat de ziekte zich (verder) ontwikkelt.

Maagdarmzweer

Een infectie met de bacteriesoort Helicobacter pylori kan een maagzweer of zweer in de twaalfvingerige darm veroorzaken. De klachten die hierbij horen, zijn onder andere pijn in de bovenbuik die vermindert na het eten, zure oprispingen, misselijkheid en overgeven. Antibiotica met amoxicilline doden de Helicobacter pylori-bacterie waardoor de ontsteking geneest.

Hersenvliesontsteking

Meningitis, oftewel hersenvliesontsteking, is soms het gevolg van een bacteriële infectie. Hersenvliesontsteking is te herkennen aan symptomen als een stijve nek, koorts, rillingen, spierpijn, hoofdpijn en overgevoeligheid voor licht en geluid. Soms verschijnen er ook kleine paarse puntjes op de huid. Een bacteriële hersenvliesontsteking kan ernstige complicaties geven en moet zo snel mogelijk worden behandeld met een antibioticum.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? Antibiotica met amoxicilline worden meestal voorgeschreven als tablet of capsule. Slik de tablet of capsule in zijn geheel door met wat water. Dispergeerbare (oplosbare) tabletten moet u eerst oplossen in een half glas water. Roer de vloeistof goed om en drink het direct op.

Voor kinderen of mensen die moeite hebben met slikken, kan een arts een drankje of druppels voorschrijven. Schud de fles voor gebruik en doseer de vloeistof met behulp van de bijgeleverde maatbeker of –lepel.

Amoxicilline kan ook worden toegediend door middel van een injectie of een infuus. Meestal gebeurt dit in een ziekenhuis.

Hoeveel mag ik ervan innemen? Een arts beslist welke dosering het beste past bij uw klachten. De algemene richtlijnen voor de dosering van amoxicilline zijn als volgt:

 • Volwassenen en kinderen vanaf 40 kg: driemaal daags 250 mg tot 500 mg óf tweemaal daags 750 mg tot 1 g, afhankelijk van de ernst en de aard van de infectie.  
 • Kinderen die minder dan 40 kilo wegen: twee tot driemaal daags 40 mg tot 90 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag. De maximale aanbevolen dosis is 100 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Bij ernstige infecties en bepaalde aandoeningen zal een arts een aangepaste dosering voorschrijven.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? Neem amoxicilline niet vaker in dan is voorgeschreven door een arts.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Een kuur met amoxicilline duurt meestal 5 tot 10 dagen, soms zelfs enkele weken. Dit is afhankelijk van de soort infectie. Maak de voorgeschreven antibioticakuur altijd helemaal af. Als u te vroeg stopt met het medicijn kan de infectie terugkeren.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Als u dit medicijn tweemaal daags gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis moet innemen? U kunt de vergeten dosis dn alsnog innemen.

Als u dit medicijn drie- of viermaal daags gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis moet nemen? U kunt de vergeten dosis dan alsnog innemen.

Is er teveel tijd verstreken, sla de vergeten dosis dan over en ga verder met het gebruikelijke schema.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Antibiotica kunnen ook bijwerkingen veroorzaken. U kunt tijdens de behandeling te maken krijgen met onder andere de volgende klachten:

Vaak

 • maagdarmklachten, zoals misselijkheid, overgeven, diarree of winderigheid
 • huiduitslag
 • vreemde smaak in de mond, verminderde eetlust

Soms

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • schimmelinfectie in de mond, vagina of anus

Zelden

 • nierproblemen
 • gekleurde uitslag op de tong
 • overgevoeligheidsreacties

Zeer zelden

 • Afwijkingen in het bloedbeeld (zoals laag aantal witte bloedcellen).

In de bijsluiter vindt u een volledig overzicht van de mogelijke bijwerkingen.

Heeft amoxicilline wisselwerkingen met andere medicijnen?

Antibiotica op basis van amoxicilline kunnen de werking van andere medicijnen beinvloeden (of omgekeerd). Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

 • Antistollingsmiddelen zoals acenocoumarol en fenprocoumon;
 • Tetracyclineantibiotica, medicijnen tegen bacteriële infecties;
 • Buiktyfusvaccincapsules;
 • Allopurinol en probenecine (middelen tegen jicht).

In de bijsluiter leest u meer over dit onderwerp.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: u kunt antibiotica met amoxicilline gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding: de werkzame stof amoxicilline mag gewoon worden ingenomen door vrouwen die borstvoeding geven.

Vruchtbaarheid: dit geneesmiddel heeft voor zover bekend geen invloed op de vruchtbaarheid.

Kan ik bij gebruik van amoxicilline autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: de werkzame stof amoxicilline heeft geen invloed op de rijvaardigheid.

Alcohol: alcohol heeft geen wisselwerking met alcohol.

Voeding: er geldt geen waarschuwing wat betreft voeding bij het gebruik van dit medicijn.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Maak de antibioticakuur helemaal af. Wilt u toch eerder stoppen, overleg dan met een arts.

Welke medicijnen bevatten amoxicilline?

Antibiotica met amoxicilline zijn onder andere verkrijgbaar onder de volgende namen:

 

Bronnen:

Amoxicilline, ontleend aan Apotheek.nl (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie), geraadpleegd op 30 oktober, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/amoxicilline?product=amoxicilline

Amoxicilline, ontleend aan Farmacotherapeutisch Kompas (Zorginstituut Nederland), geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/amoxicilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIENT Amoxicilline Sandoz® capsule 500 mg, capsules, ontleend aan Geneesmiddeleninformatiebank.nl (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,25942

Amoxicilline, ontleend aan ziekenhuis.nl, geraadpleegd op 30 oktober 2018, op https://www.ziekenhuis.nl/medicijnen/a/amoxicilline/item29185

Toon meer