Pregabaline

Wat is pregabaline?

De werkzame stof pregabaline heeft invloed op de zenuwen in de hersenen. Hierdoor verminderen klachten als het gevolg van overprikkeling in het brein. Medicijnen op basis van pregabaline zijn verkrijgbaar in de sterktes 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 225 mg of 300 mg. Om dit geneesmiddel te kunnen bestellen bij een apotheek heeft u een recept van een arts nodig.

Waar wordt pregabaline voor gebruikt?

Artsen schrijven pregabaline voor bij epilepsie, angstgevoelens en zenuwpijn.

Epilepsie

Bij epilepsie ontstaat er af en toe een storing in de communicatie tussen de hersencellen. Daardoor kan er een epileptische aanval optreden. Soms gaat dit gepaard met bewusteloosheid en spierschokken. Maar er zijn ook lichtere aanvallen die alleen gepaard gaan met afwezigheid (absences) of wat tintelingen. Een medicijn met pregabaline vermindert de gevoeligheid van de zenuwcellen in het brein. Hierdoor ontstaat er minder snel een epileptische aanval of worden de aanvallen minder hevig.

Angstgevoelens

Angst die lang aanhoudt en die eigenlijk geen gegronde reden heeft, noemt men ook wel een gegeneraliseerde angststoornis. De angst kan vervelende klachten geven zoals een onrustig gevoel, trillende handen, hoofdpijn of buikpijn, hartkloppingen en slecht slapen. Het medicijn met pregabaline beïnvloedt de informatieoverdracht in de hersencellen. Hierdoor verminderen de angstgevoelens en de bijbehorende klachten.

Zenuwpijn

Bij zenuwpijn is er sprake van hevige pijnschokken. De pijn voelt stekend of brandend aan en kan constant aanwezig zijn of opkomen na bijvoorbeeld een aanraking of beweging. Zenuwpijn komt bijvoorbeeld voor bij gordelroos, aangezichtspijn of diabetes. De pijn wordt veroorzaakt door gevoelszenuwen die onterecht pijnprikkels doorgeven aan de hersenen. De werkzame stof pregabaline zorgt ervoor dat de zenuwcellen in het brein hiervoor minder gevoelig worden. De pijnklachten nemen hierdoor af.

Medicijnen op basis van pregabaline worden soms ook gebruikt voor aanhoudende hik en rusteloze benen.

Hoe gebruik ik het middel?

In welke vormen is de werkzame stof verkrijgbaar? De werkzame stof pregabaline is verkrijgbaar in capsules. Slik de capsule met wat water door zonder te kauwen. Neem het medicijn zoveel mogelijk op vaste tijdstippen in, bijvoorbeeld bij iedere hoofdmaaltijd.

Hoeveel mag ik ervan innemen? De dosering van dit medicijn hangt af van de aandoening waarvoor u het middel gebruikt. Een arts weet hoeveel u precies moet innemen. De algemene richtlijnen voor het gebruik van dit geneesmiddel zijn als volgt:

Volwassenen

  • Gedurende de eerste week 150 mg per dag, verdeeld over 2 tot 3 giften;
  • Gedurende de tweede week 300 mg per dag, verdeeld over 2 tot 3 giften;
  • Zo nodig vanaf de derde week overstappen op 450 mg tot 600 mg per dag, verdeeld over 2 tot 3 giften.

Neem niet meer dan 600 mg pregabaline per etmaal.

Hoe vaak mag ik het gebruiken? U slikt dit medicijn twee- tot driemaal daags. Verdeel de capsules zo goed mogelijk over de dag. Neem ze bijvoorbeeld bij het ontbijt, bij de lunch en bij het avondeten. Slikt u dit geneesmiddel tweemaal per dag, dan kunt u de capsules ’s ochtends en ’s avonds innemen.

Hoelang mag ik het blijven innemen? Blijf dit medicijn gebruiken zolang als de arts dit adviseert. Bij epilepsie moet dit geneesmiddel vaak langdurig worden gebruikt. Zijn uw klachten na een aantal weken nog niet verminderd, neem dan contact op met een arts.

De werkzame stof pregabaline is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten? Neem dit geneesmiddel consequent in. Bent u een dosis vergeten, neem de capsule(s) dan alsnog in. Als het al bijna tijd is voor de volgende dosis, kunt u de vergeten capsule(s) beter overslaan. Ga in dat geval verder met het gebruikelijke doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis om de vergeten capsule(s) te compenseren.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Als u behandeld wordt met dit geneesmiddel, kunt u last krijgen van bijwerkingen, waaronder:

Vaak

  • slaperigheid
  • duizeligheid
  • hoofdpijn

Soms

Zelden

Meld bijwerkingen aan een arts of apotheker. Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen vindt u in de bijsluiter.

Heeft pregabaline wisselwerkingen met andere medicijnen?

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met elkaar. De werkzame stof pregabaline heeft een interactie met:

  • oxycodon (wordt gebruikt als pijnstiller);
  • lorazepam (wordt gebruikt bij angst).

Gebruikt u een van deze medicijnen, overleg dan met een arts voordat u begint aan een geneesmiddel met pregabaline.

Mag ik dit middel gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Zwangerschap: het is niet bekend of de werkzame stof pregabaline invloed heeft op de ontwikkeling van een ongeboren kind. Daarom wordt het afgeraden om dit middel te gebruiken als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden. Wilt u dit geneesmiddel toch tijdens uw zwangerschap gaan gebruiken, overleg dan eerst met een arts.

Borstvoeding: de werkzame stof pregabaline komt deels terecht in de moedermelk. Het is niet bekend of dit een risico vormt voor een zuigeling. Gebruik dit medicijn daarom liever niet als u borstvoeding geeft. Wilt u dit geneesmiddel toch graag gebruiken, overleg dan eerst met een arts.

Vruchtbaarheid: het is niet waarschijnlijk dat dit geneesmiddel de vruchtbaarheid beïnvloedt. U kunt dit medicijn dus gewoon gebruiken als u een kinderwens heeft. Wilt u echter op korte termijn zwanger worden, dan kunt u dit geneesmiddel beter niet gebruiken. Het is namelijk niet bekend of de werkzame stof veilig is voor een ongeboren kind. Een arts kan in dat geval misschien een ander medicijn voorschreven.

Kan ik bij gebruik van pregabaline autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

Autorijden: als u dit middel gaat gebruiken én als de dosering tussendoor verhoogd wordt, mag u een week lang geen autorijden. De kans op bijwerkingen als slaperigheid en duizeligheid is in die periode het grootst. Na die tijd is het lichaam meestal gewend aan het medicijn en verdwijnen de bijwerkingen. U kunt dan gewoon weer deelnemen aan het verkeer, mits u zich helemaal goed voelt.

Alcohol: alcohol kan de bijwerkingen van pregabaline versterken of uitlokken. U kunt daardoor extra suf of duizelig worden als u drinkt. Het gebruik van sterke drank wordt daarom afgeraden zolang u dit geneesmiddel gebruikt.

Voeding: u kunt de capsules met of zonder voedsel innemen. Verder gelden er geen beperkingen op het gebied van voeding; u kunt gewoon uw normale eetpatroon aanhouden.

Kan ik zomaar stoppen met dit middel?

Plotseling stoppen met dit geneesmiddel kan voor ontwenningsverschijnselen zorgen. Bovendien kan dit bij epilepsiepatiënten aanvallen uitlokken. Daarom moet u het gebruik van het medicijn rustig afbouwen. Wilt u stoppen met het gebruik van pregabaline, bijvoorbeeld omdat u veel last heeft van bijwerkingen, overleg dit dan altijd eerst met een arts.

Welke medicijnen bevatten pregabaline?

Medicijnen met pregabaline zijn verkrijgbaar onder de volgende namen:

Bronnen:

Apotheek.nl (z.j.). Pregabaline, geraadpleegd op 20 november 2018, op https://www.apotheek.nl/medicijnen/pregabaline#!

Farmacotherapeutisch Kompas (z.j.). Pregabaline, geraadpleegd op 20 november 2018, op https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/p/pregabaline#samenstelling

Pfizer.nl (z.j.). Lyrica®, geraadpleegd op 20 november 2018, op https://www.pfizer.nl/product/lyrica

Toon meer