Behandeling overgewicht

Mensen met obesitas lopen een groter risico op het krijgen van allerlei ziektes en kwalen, onder meer hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes mellitus) en gewrichtsklachten. Het is dus belangrijk om obesitas te verhelpen om het risico op het ontstaan van deze ziekten te verminderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gewichtsafname van 5% al kan leiden tot een afname van de gezondheidsrisico`s. Om obesitas succesvol te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak vereist. De kans op blijvend resultaat wordt vergroot wanneer voedings- en bewegingsadviezen, gedragstherapie en medicamenteuze behandeling worden gecombineerd. (Huis-)arts en diëtist vervullen hierin een sleutelrol, maar ook de bewegings- en gedragstherapeut kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van het team. Wanneer de patiënt eenmaal zijn streefgewicht heeft bereikt, is het aan te bevelen om controle door de (huis)arts of diëtist te continueren ter ondersteuning van de patiënt en handhaving van het gewicht.