Xenical

Behandeling overgewicht

Mensen met obesitas lopen een groter risico op het krijgen van allerlei ziektes en kwalen, onder meer hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes mellitus) en gewrichtsklachten. Het is dus belangrijk om obesitas te verhelpen om het risico op het ontstaan van deze ziekten te verminderen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gewichtsafname van 5% al kan leiden tot een afname van de gezondheidsrisico`s. Om obesitas succesvol te kunnen behandelen is een multidisciplinaire aanpak vereist. De kans op blijvend resultaat wordt vergroot wanneer voedings- en bewegingsadviezen, gedragstherapie en medicamenteuze behandeling worden gecombineerd. (Huis-)arts en diëtist vervullen hierin een sleutelrol, maar ook de bewegings- en gedragstherapeut kunnen een belangrijk onderdeel uitmaken van het team. Wanneer de patiënt eenmaal zijn streefgewicht heeft bereikt, is het aan te bevelen om controle door de (huis)arts of diëtist te continueren ter ondersteuning van de patiënt en handhaving van het gewicht.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.