Xenical bijsluiter

Een arts heeft u Xenical voorgeschreven. Lees voordat u dit vermageringsmiddel gaat gebruiken de bijsluiter aandachtig door: hierin staat belangrijke informatie over het gebruik ervan. Bewaar de Xenical bijsluiter uit de verpakking. Zo kunt u de informatie later nog eens nalezen.

Wat is Xenical en waar wordt het voor gebruikt?

Xenical is een medicijn dat helpt bij het afslanken. De werkzame stof in dit geneesmiddel is orlistat. Orlistat bindt zich aan vetverterende enzymen (lipasen) in de darmen en voorkomt dat deze het vet uit de voeding kunnen afbreken. Hierdoor wordt ongeveer een derde van het vet ongebruikt afgevoerd via de ontlasting. Het lichaam krijgt op die manier minder calorieën uit vet binnen. Xenical wordt voorgeschreven aan mensen met obesitas, bij een BMI van minimaal 28 punten. Dit geneesmiddel is uitsluitend met een (online) recept verkrijgbaar.

Wat u moet weten over Xenical

Gaat u dit afslankmiddel voor het eerst gebruiken, houd dan rekening met het volgende:

  • Gebruik dit vermageringsmiddel niet als u overgevoelig bent voor orlistat of als u lijdt aan een leverstoornis of het chronisch malabsorptiesyndroom;
  • Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mogen dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met een arts;
  • Xenical kan een wisselwerking hebben met andere medicijnen. Vermeld bij een arts welke geneesmiddelen u gebruikt;
  • Xenical mag niet gebruikt worden door kinderen;
  • Bent u na 12 weken niet minimaal 5% van uw oorspronkelijke lichaamsgewicht afgevallen, dan heeft Xenical bij u niet het gewenste effect. De arts zal dan een andere afslankmethode aanraden.

Hoe gebruikt u Xenical?

Xenical capsules bevatten 120 mg orlistat per stuk. Tenzij een arts anders adviseert, neemt u driemaal daags 1 capsule vlak voor, tijdens of maximaal een uur na het eten. Xenical werkt uitsluitend als de maaltijd een matige hoeveelheid vet bevat. Eet u alleen magere producten, dan heeft het geen zin om dit afslankmiddel in te nemen. Voor een optimaal effect is het verstandig om Xenical te combineren met een caloriebeperkt dieet en veel beweging. Op die manier heeft u het meeste profijt van dit medicijn, en valt u het snelste af. In de Xenical bijsluiter en het informatiedossier Hoe wordt Xenical ingenomen leest u meer over dit onderwerp.

Mogelijke bijwerkingen

Dit geneesmiddel werkt in de darmen en kan soms wat buikklachten veroorzaken. Er kan daarbij sprake zijn van winderigheid, buikpijn, ongewild verlies van ontlasting en diarree. Deze bijwerkingen kunt u voorkomen door niet te vet te eten. Teveel vet in de voeding kan de ontlasting vetter maken, wat darmkrampen en diarree veroorzaakt. Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen vindt u in de Xenical bijsluiter.

Hoe bewaart u Xenical?

Houdt Xenical buiten bereik van kinderen en bewaar de capsules op een droge plek bij kamertemperatuur. Is de vervaldatum op de verpakking verstreken, dan kunt u Xenical niet meer gebruiken.

Aanvullende informatie

Xenical bevat orlistat en een aantal hulpstoffen. U vindt een overzicht van deze ingrediënten in de Xenical bijsluiter. Hierin staat ook meer informatie over de vergunninghouder en fabrikant van dit vermageringsmiddel.