Hoe wordt Xenical ingenomen?

Volg bij inname van Xenical nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. De gebruikelijke dosis Xenical is een capsule van 120 mg bij elke van de drie dagelijkse maaltijden. De capsule kan onmiddellijk vóór, tijdens of binnen één uur na een maaltijd worden ingenomen. Als u de indruk heeft dat de werking van Xenical te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Xenical moet worden gecombineerd met een goed uitgebalanceerd dieet met een beperkt aantal calorieën, dat rijk is aan fruit en groenten en waarbij gemiddeld 30% van de calorieën afkomstig is van vet. Uw dagelijkse opname van vet, koolhydraat en eiwit moet over drie maaltijden verdeeld worden. Dat betekent dat u in het algemeen een capsule bij het ontbijt neemt, een capsule bij het middagmaal en een capsule bij de avondmaaltijd. Om een optimaal resultaat te bereiken dient u het gebruik van vet bevattend voedsel, zoals koekjes, chocolade en lekkere hapjes tussen de maaltijden te vermijden. Xenical is alleen werkzaam als er vet aanwezig is. Het is daarom niet nodig Xenical in te nemen als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet inzit. Als u, om wat voor reden dan ook, uw geneesmiddel niet precies volgens het voorschrift hebt ingenomen, vertel het dan aan uw dokter. Anders zou uw dokter kunnen denken dat het geneesmiddel niet goed werkt of niet goed wordt verdragen en ten onrechte de behandeling wijzigen. Als u na 12 weken niet tenminste 5% van uw lichaamsgewicht, zoals dat werd gemeten bij het begin van de behandeling met Xenical, hebt verloren, zal de dokter de behandeling staken. Wijze van toediening: De capsule moet heel zonder kauwen met water worden ingenomen. Behandelingsduur: Xenical dient niet langer dan twee jaar te worden voorgeschreven. Wat u moet doen als u meer Xenical heeft ingenomen dan u zou mogen: Als u meer capsules hebt ingenomen dan voorgeschreven of als iemand anders per ongeluk capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een dokter, apotheker of ziekenhuis omdat medische hulp nodig kan zijn. Wat u moet doen als u Xenical vergeet te gebruiken: Als u een keer vergeten bent het geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u eraan denkt, mits het binnen één uur na de maaltijd is, en zet daarna de behandeling op de gebruikelijke tijdstippen voort. Neem geen dubbele dosis. Als u meerdere keren vergeten bent het middel in te nemen, neem dan contact op met uw dokter en volg zijn/haar advies op. Verander niet zelf de voorgeschreven dosering zonder overleg met uw dokter.