Risico van overgewicht

Zelfs weinig afvallen levert een groot voordeel op

De afgelopen decennia is het aantal mensen met overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) wereldwijd sterk opgelopen. In Nederland zijn 4 op de 10 mannen en 3 tot 4 op de 10 vrouwen te zwaar. Dit betekent dat ongeveer 3,5 miljoen volwassenen in Nederland te kampen hebben met overgewicht (dus nog zonder kinderen erbij gerekend). Je bent dus zeker geen uitzondering als je problemen hebt met je gewicht. Als je obesitas hebt, loop je, zelfs op jonge leeftijd, een hoger risico op het krijgen van onder meer hart- en vaatziekten, suikerziekte (diabetes mellitus type 2) en gewrichtsklachten. Dit risico wordt groter naarmate je ouder wordt. Het is belangrijk dat je dus iets doet aan je overgewicht, om zo het risico op het ontstaan van deze ziekten te beperken. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een gewichtsafname vanaf vijf procent al kan leiden tot een afname van de gezondheidsproblemen. Geringe gewichtsvermindering houdt dus in dat het risico vermindert! Een ongezond voedingspatroon, te weinig beweging, een verstoorde stofwisseling, geneesmiddelen of erfelijke afwijkingen zijn mogelijke oorzaken voor het ontstaan van overgewicht. Maar of de oorzaak van je overgewicht nu ligt aan factoren die je zelf in de hand hebt of aan factoren die je zelf minder goed kunt beïnvloeden, er is iets aan te doen! Voel je beter en gezonder door gewicht te verliezen. Obesitas en overgewicht kunnen leiden tot een aantal gezondheidsklachten en ziekten. Het staat vast dat mensen met obesitas een grotere kans hebben om eerder te sterven dan mensen zonder obesitas. Uit een groot aantal bevolkingsstudies blijkt dat er een verband bestaat tussen de BMI enerzijds en de zogenaamde relatieve sterftekans anderzijds.

Risicofactoren

Uit een Amerikaans onderzoek bij meer dan 1 miljoen mensen bleek dat de laagste sterftekans bestond bij een BMI tussen de 23,5 en 24,9 voor mannen en bij een BMI tussen de 22 en 23,4 voor vrouwen. Ook mensen met ondergewicht, veroorzaakt door bijvoorbeeld anorexia nervosa, hebben een verhoogde sterftekans ten opzichte van mensen met een gezond gewicht. Bepaalde ziekten zoals afwijkingen in de bloedvetten en hypertensie en diabetes mellitus type 2 (suikerziekte) komen vaker voor bij overgewicht en obesitas en kunnen leiden tot een verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten (o.a. aderverkalking, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, beroerte). Als je overgewicht hebt heb je zelfs meer risico op het krijgen van bepaalde vormen van kanker. De hoeveelheid vet, maar ook de vetverdeling op je lichaam bepaalt risico voor de gezondheid. Het blijkt dat vermindering van overgewicht het risico op deze ziekten vermindert. Leef langer en gezonder door met het tegengaan van overgewicht de kans op bovengenoemde ziekten te verminderen.

Hart en vaatziekten

De meest voorkomende hart- en vaatziekten zijn: Het hartinfarct en angina pectoris (kortdurende pijn op de borst). Beide worden veroorzaakt door vernauwing van de slagaders die het hart van bloed voorziet. Het herseninfarct en TIA’s TIA = Transcient Ischaemic Attack; aanvallen waarbij de hersenen te weinig zuurstof ontvangen. Claudicatio intermittens Ook wel `etalagebenen`genoemd. Dit is de pijn in een been die kan ontstaan na een stuk lopen. De beenslagaders zijn vernauwd met als gevolg dat er een zuurstof tekort optreedt in de spieren hetgeen zich uit als pijn, met als gevolg dat iemand stil blijft staan. Zowel suikerziekte, hoge bloeddruk als afwijkingen in de bloedvetten verhogen afzonderlijk en sterker in combinatie de kans op het krijgen van hart en vaatziekten. Ook obesitas, gecorrigeerd voor de hierboven genoemde ziekten veroorzaakt een verhoogde kans op hart- en vaat ziekten. Obesitas is een onafhankelijke risicofactor voor het optreden van hart- en vaatziekten. Leef langer en gezonder door blijvend gewicht te verliezen. Gewichtsverlies betekent een verbetering van de gezondheid. Stel een realistisch doel. Een afname vanaf 5% is al voldoende om het risico op eerder genoemde ziekten aanzienlijk te verlagen.

Suikerziekte, type 2

Mensen met overgewicht en obesitas hebben een grotere kans op het krijgen van diabetes mellitus type 2. Deze ziekte werd vroeger ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd. Vanwege de sterke relatie tussen het optreden van diabetes mellitus type 2 en overgewicht/obesitas zou deze soort van suikerziekte beter overgewichts-suikerziekte kunnen worden genoemd. Naarmate iemand zwaarder is wordt de kans op het krijgen van diabetes mellitus groter ten opzichte van iemand met een gezond gewicht. Dit betekent niet dat iemand per definitie diabetes krijgt. Ongeveer 1 op de 3 mensen met obesitas ontwikkelt diabetes mellitus type 2. Als gevolg van het overgewicht (voornamelijk het vet in de buik) stijgt de hoeveelheid vetten in het bloed. Deze vetten hebben een aantal kwalijke effecten met als gevolg dat de spieren ongevoelig worden voor het hormoon insuline. Insuline verlaagt de suikerspiegel in het bloed (bloedglucose). Suiker (glucose) heeft het lichaam (spieren) onder andere nodig als energiebron. Deze ongevoeligheid voor insuline wordt ook wel insulineresistentie genoemd en wordt gecompenseerd door het lichaam door meer insuline in de alvleesklier (pancreas) te maken en af te geven aan het bloed. Als iemand dus insulineresistent is en suikerrijk voedsel nuttigt dan stijgt het bloedglucose en is er meer insuline nodig om dit vervolgens te verlagen. Dit kan lange tijd goed gaan maar bij circa 1 op de 3 obese mensen faalt de pancreas na verloop van tijd om genoeg insuline aan te maken. Hierdoor stijgt langzaam het bloedglucose totdat de waarde wordt bereikt waarbij de arts de diagnose diabetes mellitus type 2 stelt. Mensen met diabetes mellitus type 2 hebben een sterk verhoogde kans op het krijgen van hart- en vaatziekten en daarmee een verhoogde kans op sterfte. Daarnaast kunnen kleine bloedvaten worden beschadigd die kunnen leiden tot onder andere oogproblemen, ziekte van de zenuwen met als gevolg bijvoorbeeld een diabetische voet of ziekte van de nieren. Naast de insulineresistentie (en diabetes mellitus type 2) is de kans op het krijgen van hoge bloeddruk en afwijkingen in de bloedvetten verhoogd. De combinatie van deze ziekten heeft een grotere sterfte kans dan de ziekten afzonderlijk. Door gewicht te verliezen wordt het lichaam weer gevoeliger voor insuline, dus minder insulineresistent. Door gewichtsverlies kan een eventuele diabetes mellitus type 2 verdwijnen. Daarnaast zijn er andere voordelen van het kwijtraken van kilo`s, o.a. daling van de bloeddruk en verbetering van de vetten in het bloed. Hiervoor is een gewichtsverlies vanaf 5% voldoende. Als iemand diabetes mellitus type 2 heeft dan is het moeilijker om gewicht te verliezen dan iemand zonder diabetes. Iedere kilo telt dan al. Leef langer en gezonder door blijvend gewicht te verliezen. Gewichtsverlies betekent een verbetering van de gezondheid. Stel een realistisch doel. Een afname vanaf 5% is al voldoende om het risico op eerder genoemde ziekten aanzienlijk te verlagen.