Xenical

Veelgestelde vragen Orlistat

Wellicht heeft u ook nog vragen over orlistat bij afvallen. Hieronder vindt u het antwoord op de meest gestelde vragen over orlistat.

Wat is orlistat en waarvoor wordt het gebruikt?

Orlistat is een werkzame stof en is verkrijgbaar in de vorm van harde capsules in doordrukstrips en in glazen flesjes met 21, 42 en 84 capsules. Het wordt geleverd als een turkooizen capsule met de opdruk ROCHE XENICAL 120. Orlistat kan helpen bij zwaarlijvigheid. Het onderdrukt de eetlust niet. Het is een krachtige, specifiek en langwerkende remmer van lipasen in het maag-darmkanaal. Dit onwerkzaam gemaakte enzym is dus niet in staat het voedingsvet af te breken waardoor ongeveer 30% van het vet uit het voedsel onverteerd de darm passeert. Uw lichaam kan daardoor dit voedingsvet niet als bron van energie gebruiken en het omzetten in vetweefsel. Dit zal u helpen uw gewicht te verminderen. Orlistat wordt toegepast bij de behandeling van zwaarlijvigheid samen met een dieet dat een gematigde hoeveelheid calorieën bevat.

Orlistat bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan orlistat bijwerkingen hebben. Vertel het uw dokter of apotheker zo snel mogelijk als u zich niet goed voelt tijdens de behandeling met orlistat. Het merendeel van de bijwerkingen in verband met orlistat gebruik komen voort uit de plaatselijke werking op het spijsverteringsstelsel. Deze omvatten gewoonlijk: Dringende of toegenomen ontlastingsdrang, flatulentie (winderigheid) met verlies van ontlasting, verlies van olie-achtige ontlasting en olie-achtige of vettige ontlasting. Deze verschijnselen zijn doorgaans mild van aard, treden op bij het begin van de behandeling, verdwijnen na enige tijd en komen voornamelijk voor na maaltijden met een hoog vetgehalte. In het algemeen verdwijnen deze verschijnselen bij het voortzetten van de behandeling en als u zich aan het voorgeschreven dieet houdt. Zeldzame gevallen van allergische reacties zijn voorgekomen met orlistat. De voornaamste symptomen zijn, jeuk, uitslag, kwaddels (enigszins verhoogde, jeukende huidgedeelten die bleker of roder zijn dan de omringende huid), ernstige moeilijkheden met ademhalen, misselijkheid, overgeven en gevoel van onwelzijn. Zeer zelden zijn verhogingen van de hoeveelheden leverenzymen gemeld. In klinische studies bemerkten sommige patiënten met type II diabetes lage bloedsuikerspiegels en een opgeblazen gevoel. Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

Hoe orlistat gebruiken?

Orlistat is een efficiënte vermagerings-dieetpil die alleen op recept verkrijgbaar is. Het is belangrijk, voor u begint met orlistat, om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen en het op de juiste manier te gebruiken om het optimale gewichtsverlies te bereiken. Orlistat is werkzaam in het spijsverteringskanaal en verhindert de opname van één derde van het vet in het voedsel. Het onverteerde vet verlaat het lichaam, waardoor de vetopname vermindert en orlistat. Orlistat u helpt om geleidelijk aan gewicht te verliezen. Orlistat wordt geadviseerd aan mensen bij wie de normale methodes zoals diëten met voldoende lichaamsbeweging niet tot het gewenste gewichtsverlies leiden. Let wel, orlistat is geen wonderpil maar is een receptplichtig hulpmiddel om gewicht te verliezen. Dit kan alleen worden bereikt door de voorgeschreven dosering van een arts te volgen in combinatie met het juiste dieet en met voldoende lichamelijke beweging. Om de juiste werking van orlistat te verzekeren, dient u altijd de door een arts voorgeschreven dosering op de juiste manier te gebruiken.

Dosering

Er is slechts één standaarddosering van orlistat ongeacht uw leeftijd, gewicht of andere medische aandoeningen. De standaard geadviseerde voorschrift dosering voor orlistat is één capsule (120 mg) drie keer dagelijks met elke maaltijd die ongeveer 15 mg vet bevat. Orlistat moet ingenomen worden met de maaltijd, of tot maximaal een uur na de maaltijd. Als u een maaltijd overslaat of als u een maaltijd zonder vet eet, moet u orlistat ook niet gebruiken.

Gecombineerd met een dieet

Het gebruik van orlistat dient gecombineerd te worden met een caloriearm dieet of met een laag vetgehalte dieet. Wanneer u een maaltijd neemt met een hoog vetgehalte verhoogt u de kans op bijwerkingen van orlistat zoals diarree. Ideaal gezien zou u moeten proberen om de inname van totale vetten tot minder dan 30 % van uw totale dagelijkse calorieën te beperken. Wanneer het vet wordt afgebroken in het lichaam zorgt orlistat ook voor verminderde opname van bepaalde essentiële vitaminen. Aangeraden wordt om 1 maal per dag Multi vitamine te gebruiken, minstens twee uren voor of na het innemen van orlistat. Ook is het mogelijk om deze Multi vitamine pil voor de nacht in te nemen.

Wat u moet weten voordat u orlistat inneemt

Behandeling met orlistat mag alleen worden begonnen als voorheen met alleen een dieet gedurende een periode van 4 aaneensluitende weken een gewichtsverlies van tenminste 2,5 kg is opgetreden. Neem orlistat niet in: Als u overgevoelig (allergisch) bent voor orlistat of voor één van de andere bestanddelen van orlistat; Als u lijdt aan het chronisch malabsorptie-syndroom (onvoldoende opname van voedsel uit het spijsverteringskanaal); Als u lijdt aan cholestasis (een leverstoornis); Wanneer u borstvoeding geeft; orlistat wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap. Voordat u met een orlistat-behandeling begint moet u uw dokter informeren als u: Lijdt aan het chronisch malabsorptiesyndroom; Overgevoelig bent voor andere geneesmiddelen, voedsel en/of kleurstoffen; Andere geneesmiddelen gebruikt, ook geneesmiddelen die niet door een dokter zijn voorgeschreven. Gewichtsverlies kan ook de dosering van andere geneesmiddelen die u gebruikt beïnvloeden. Daarom dient u deze en andere geneesmiddelen, die u mogelijk gebruikt, met uw dokter te bespreken. Gewichtsverlies kan betekenen dat aanpassing van de dosering van die geneesmiddelen nodig is. Om het maximale effect van orlistat te benutten, dient u zich te houden aan het voedingsschema, zoals door uw dokter aanbevolen. Zoals het geval is met elk programma om het gewicht onder controle te houden, kan overconsumptie van vet en calorieën elk effect op het gewichtsverlies tenietdoen. Dit geneesmiddel kan een onschuldige verandering in uw ontlastingspatroon veroorzaken, zoals vettige of olie-achtige ontlasting door de uitscheiding van onverteerd vet in de ontlasting. De kans dat dit gebeurt kan toenemen als orlistat wordt ingenomen met een vetrijk dieet. Bovendien dient de dagelijkse opname van vet gelijkmatig over drie maaltijden verdeeld te worden, omdat de kans op maag- en/of darmstoornissen toeneemt als orlistat wordt gebruikt bij een zeer vetrijke maaltijd. Zwangerschap: U mag orlistat niet gebruiken als u zwanger bent of als u van plan bent zwanger te worden. Borstvoeding: Het is niet bekend of orlistat in de moedermelk terechtkomt. Daarom moet u geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van orlistat. Rijvaardigheid en bediening van machines: orlistat heeft geen bekend effect op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Gebruik bij kinderen: orlistat is niet bestemd voor gebruik bij kinderen Inname van orlistat samen met andere geneesmiddelen: Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft die niet door uw dokter zijn voorgeschreven. Dat is belangrijk omdat het gebruik van meer dan één geneesmiddel tegelijkertijd de werking van de geneesmiddelen kan versterken of verzwakken. Orlistat kan de werking van antistollingsmiddelen (b.v. warfarine) veranderen. De dokter kan het nodig achten uw bloedstolling te laten controleren. Orlistat kan de werking van ciclosporine veranderen. Het is mogelijk dat uw dokter uw bloedwaarden vaker moet controleren dan gewoonlijk. Xenical kan de werking van amiodaron beïnvloeden. U kunt uw dokter hierover om advies vragen. Orlistat vermindert de opname van sommige vetoplosbare voedingsstoffen, in het bijzonder van bètacaroteen en vitamine E. U dient daarom het advies van uw dokter op te volgen om een goed uitgebalanceerd dieet, rijk aan fruit en groenten, te gebruiken. De dokter kan u adviseren een multivitaminensupplement te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen alvorens orlistat te gebruiken

Orlistat is een door een arts voorgeschreven afslankpil en moet volgens de voorgeschreven dosering ingenomen worden. Lees de belangrijke informatie over de noodzakelijke te nemen voorzorgsmaatregelen alvorens orlistat te gaan gebruiken, om bijwerkingen te minimaliseren en gewichtsverlies te maximaliseren. - Verander de dosering van orlistat nooit zonder een arts te raadplegen. - Orlistat werkt alleen met het geadviseerde dieetplan en met voldoende lichaamsbeweging. - Orlistat is niet geschikt voor patiënten die medische problemen hebben zoals: eetstoornissen (anorexia nervosa/boulimie), verminderde werking van de schildklier (hypothyroidism), nierstenen/problemen (bv., de nierstenen van het calciumoxalaat, hyperoxaluria), bepaalde problemen van de blaas (cholestasis), bepaalde spijsverteringsproblemen (chronisch malabsorptiesyndroom). - Orlistat moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met diabetes - Orlistat moet met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten die cyclosporine of thyroxine gebruiken - Gedurende periode van het gebruik van Orlistat moet altijd een extra multitvitaminepil worden ingenomen. - Vertel een arts als u allergisch bent voor een van de stoffen die orlistat bevatten. - orlistat is ongeschikt voor kinderen of zwangere vrouwen. - Raadpleeg altijd een arts wanneer u last heeft van bijwerkingen door het gebruik van orlistat.

Hoe werkt orlistat?

Orlistat is een afslankmiddel, dat ervoor zorgt dat er minder vet uit het voedsel opgenomen wordt. Dit vet wordt via de ontlasting kwijtgeraakt. Doordat u minder vet opneemt uit uw voeding, wordt het gemakkelijker om af te vallen.

Overgewicht

Overgewicht wordt uitgedrukt als de Quetelet index(BMI index). Deze houdt niet alleen rekening met uw gewicht, maar ook met uw lengte. U berekent hem als volgt: BMI = gewicht (kg.) / lengte² (m.) Doktoren schrijven orlistat voor als uw Quetelet index boven een bepaalde grens ligt. Namelijk boven de 27 als u een aandoening heeft, die door overgewicht kan verergeren, zoals hoge bloeddruk of hartzwakte. Als u verder nergens last van heeft schrijft de arts dit middel pas voor bij een Quetelet index van 30. Orlistat heeft zijn werking in de darmen. Het vermindert de omzetting van vet in stoffen die de darmen kunnen opnemen. Er blijft daardoor meer vet in de darmen. Dit vet komt er via de ontlasting gewoon weer uit. 

Hoe wordt orlistat ingenomen?

Volg bij inname van orlistat nauwgezet de instructies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of uw apotheker. De gebruikelijke dosis orlistat is een capsule van 120 mg bij elke van de drie dagelijkse maaltijden. De capsule kan onmiddellijk vóór, tijdens of binnen één uur na een maaltijd worden ingenomen. Als u de indruk heeft dat de werking van orlistat te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Orlistat moet worden gecombineerd met een goed uitgebalanceerd dieet met een beperkt aantal calorieën, dat rijk is aan fruit en groenten en waarbij gemiddeld 30% van de calorieën afkomstig is van vet. Uw dagelijkse opname van vet, koolhydraat en eiwit moet over drie maaltijden verdeeld worden. Dat betekent dat u in het algemeen een capsule bij het ontbijt neemt, een capsule bij het middagmaal en een capsule bij de avondmaaltijd. Om een optimaal resultaat te bereiken dient u het gebruik van vet bevattend voedsel, zoals koekjes, chocolade en lekkere hapjes tussen de maaltijden te vermijden. orlistat is alleen werkzaam als er vet aanwezig is. Het is daarom niet nodig orlistat in te nemen als u een maaltijd overslaat of een maaltijd gebruikt waar geen vet inzit. Als u, om wat voor reden dan ook, uw geneesmiddel niet precies volgens het voorschrift hebt ingenomen, vertel het dan aan uw dokter. Anders zou uw dokter kunnen denken dat het geneesmiddel niet goed werkt of niet goed wordt verdragen en ten onrechte de behandeling wijzigen. Als u na 12 weken niet tenminste 5% van uw lichaamsgewicht, zoals dat werd gemeten bij het begin van de behandeling met orlistat, hebt verloren, zal de dokter de behandeling staken. Wijze van toediening: De capsule moet heel zonder kauwen met water worden ingenomen. Behandelingsduur: orlistat dient niet langer dan twee jaar te worden voorgeschreven. Wat u moet doen als u meer orlistat heeft ingenomen dan u zou mogen: Als u meer capsules hebt ingenomen dan voorgeschreven of als iemand anders per ongeluk capsules heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een dokter, apotheker of ziekenhuis omdat medische hulp nodig kan zijn. Wat u moet doen als u orlistat vergeet te gebruiken: Als u een keer vergeten bent het geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u eraan denkt, mits het binnen één uur na de maaltijd is, en zet daarna de behandeling op de gebruikelijke tijdstippen voort. Neem geen dubbele dosis. Als u meerdere keren vergeten bent het middel in te nemen, neem dan contact op met uw dokter en volg zijn/haar advies op. Verander niet zelf de voorgeschreven dosering zonder overleg met uw dokter.

Kan ik zomaar met orlistat stoppen?

U kunt op ieder moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen. Deze tekst is opgesteld door het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp). Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven geneesmiddel en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit middel bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl

Wisselwerkingen orlistat

Orlistat kan bij de volgende middelen wisselwerkingen geven: De afweeronderdrukkende middelen ciclosporine (Neoral, Sandimmune), tacrolimus (Prograft) en sirolimus (Rapamune). De hoeveelheid hiervan in uw bloed kan afnemen als u dit vermageringsmiddel gaat gebruiken. Uw arts zal de dosering waarschijnlijk aanpassen. Als u stopt met het vermageringsmiddel kan de hoeveelheid afweeronderdrukkend middel weer te veel toenemen, waardoor uw afweer te veel afneemt en u sneller infecties oploopt. Geef altijd aan welke middelen u gebruikt als u een arts consulteerd. Ook kunnen uw nieren schade oplopen. Stop daarom alleen in overleg met uw arts. Uw arts zal dan uw nierfunctie en de hoeveelheid afweeronderdrukkend middel in het bloed controleren en mogelijk de dosering aanpassen. Bepaalde vetoplosbare vitaminen, zoals vitamine A, D, E en K worden minder uit het voedsel opgenomen. Sommige mensen kunnen een tekort aan deze vitamines krijgen. Overleg met uw arts of het voor u zinvol is om extra vitamines te gebruiken. Vaak wordt geadviseerd om een multi vitamine te gebruiken.

Dienst
Kosten opdracht *
Dienst – Kosten opdracht *

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.
Kosten opdracht is incl. BTW.