Zaldiar (Tramacet)
Dit product is niet op voorraad
Kosten vanaf
€ 0,00

Bijwerkingen


Zoals ieder ander geneesmiddel kan Tramacet (Zaldiar) bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt hier echter mee te maken. De volgende bijwerkingen worden opgesplitst in vier categorieën: zeer vaak, vaak, soms en zelden.

Zeer vaak (1 op de 10 behandelde mensen)
Bijwerkingen die zeer vaak langskomen zijn misselijkheid, duizeligheid en sufheid.

Vaak (minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100)
Bijwerkingen die vaak voorkomen zijn braken, gestoorde spijsvertering (constipatie, winderigheid, diarree), maagpijn, droge mond, jeuk, zweten, hoofdpijn, beven, - verwardheid, slaapstoornissen, stemmingswisselingen (angst, zenuwachtigheid, euforie).

Soms (minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1.000 behandelde personen)
Bijwerkingen die soms voorkomen zijn: een verhoogde pols of bloeddruk, hartritmestoornissen,
moeilijkheden of pijn bij het urineren, huidreacties (bv. huiduitslag, netelroos), tintelingen, gevoelloosheid of gevoel van spelden of naalden in de ledematen, oorsuizingen, onvrijwillige spiercontracties,
depressie, nachtmerries, hallucinaties (horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn), geheugenverlies, slikproblemen, bloed in de ontlasting, rillingen, warmteopwellingen, pijn in de borst, ademhalingsproblemen.

Zelden (minder dan 1 op 1.000, maar meer dan 1 op 10.000 behandelde personen)
Bijwerkingen die zelden voorkomen zijn, stuipen, moeilijkheden om gecoördineerde bewegingen uit te voeren, verslaving en wazig zicht.

De volgende bijwerkingen, zijn bijwerkingen die kunnen optreden bij het nemen van alleen Tramadol, of alleen Paracetamol. Mocht u deze bijwerkingen ervaren, neem dan contact op met uw arts.

Bijwerkingen die in bovenstaand geval regelmatig voorkomen:
Zwak voelen bij het rechtop staan vanuit een liggende of zittende positie, het hebben van een lage hartslag, flauwvallen, veranderingen in de eetlust, spierzwakte, tragere of zwakkere ademhaling, stemmingsveranderingen, veranderingen in activiteit, waarnemingsveranderingen, verslechtering van bestaande astma.

In enkele uitzonderlijke gevallen kan huiduitslag, die duidt op een allergische reactie, zich ontwikkelen met een plotselinge zwelling van het gezicht en de nek, ademhalingsproblemen of een daling van de bloeddruk en flauwvallen. Als dit bij u het geval is, stop de behandeling en ga onmiddellijk naar uw arts. U mag het geneesmiddel niet meer nemen.

Kosten opdracht is incl. BTW.