Zanidip

Zanidip verlaagt de bloeddruk en daarmee de kans op hart- en vaatziekten. De werkzame stof lercanidipine behoort tot de groep calciumblokkers; geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden. Meer info

Dokteronline.com regelt of verkoopt geen medicijnen. Op uw verzoek regelen wij voor u een consult met een geregistreerde onafhankelijke EU-arts. Aan de hand van uw antwoorden op de online medische vragenlijst en de door u opgegeven voorkeuren, beoordeelt deze arts of aan u een recept voor een medische behandeling mag worden uitgeschreven. Bezoek de website van Blueclinic voor de actuele prijzen van de medische behandelingen.

Product informatie

Wat is Zanidip?

Zanidip verlaagt de bloeddruk en daarmee de kans op hart- en vaatziekten. De werkzame stof lercanidipine behoort tot de groep calciumblokkers; geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden. De tabletten hebben na ongeveer 6 weken gebruik effect op de bloeddruk.

Wanneer wordt Zanidip gebruikt?

Artsen schrijven Zanidip voor bij de volgende aandoening:

 • Hoge bloeddruk (hypertensie); een hoge bloeddruk hoeft op zichzelf geen klachten te geven, maar verhoogt wel de kans op hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of hartfalen. Bij een hoge bloeddruk raken bloedvaten beschadigd doordat het bloed onder hoge spanning door de bloedvaten stroomt. Calcium zorgt ervoor dat de wanden van bloedvaten op spanning staan. Zanidip blokkeert het calcium. Daardoor, ontspannen en verwijden de bloedvaten zich. De druk op de aderen vermindert en de bloeddruk gaat omlaag. Zanidip wordt vaak pas voorgeschreven als een plastablet, bètablokker of ACE-remmer (andere bloeddrukverlagende medicijnen) onvoldoende effect hebben.  

 

Hoe wordt Zanidip gebruikt?

Gebruik dit medicijn altijd volgens de aanwijzingen van een arts. De algemene richtlijnen voor het gebruik van Zanidip zijn als volgt:

 • Neem de tablet in zonder te kauwen;
 • Zorg er in ieder geval voor dat u minstens 15 minuten na inname niets eet;
 • Kies een vast tijdstip waarop u de tablet inneemt, zo verkleint u de kans een dosis te vergeten. Bij voorkeur in de ochtend voor het ontbijt;
 • Bent u toch vergeten om een tablet in te nemen? Doe dat dan alsnog als het nog meer dan 8 uur duurt voor u de volgende dosis dient in te nemen. Als dat minder dan 8 uur is, kunt u de vergeten tablet beter overslaan en verder gaan met het gebruikelijke schema;
 • Gedurende de eerste dagen dat u Zanidip gebruikt, kunt u zich duizelig voelen. U kunt dan beter niet autorijden. De duizeligheid neemt over het algemeen na een paar dagen weer af;
 • Wees voorzichtig met het drinken van alcohol als u Zanidip gebruikt. Ook alcohol verwijdt de bloedvaten, waardoor u duizelig kunt worden;
 • U kunt beter geen grapefruit eten of grapefruitsap drinken als u Zanidip gebruikt, omdat dit de kans op bijwerkingen vergroot. Wilt u toch grapefruit eten of grapefruitsap drinken? Doe dit dan niet vaker dan 2 keer per week en laat er altijd minstens 3 dagen tussen zitten.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik van Zanidip.

Welke doseringen zijn er?

Zanidip is verkrijgbaar in tabletten van 10 en 20 mg. Een arts bepaalt de juiste dosering. De algemene richtlijnen voor het doseren van Zanidip zijn als volgt:

 • Volwassenen: begin met eenmaal daags 10 mg. Indien nodig kan een arts de dosering na enkele weken verhogen naar eenmaal daags 20 mg. Bij ouderen met nier- of leverproblemen is er voorzichtigheid geboden bij het ophogen naar 20 mg.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar. Er is onvoldoende bekend over de werkzaamheid en veiligheid van dit medicijn bij patiënten in deze leeftijdsgroep.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de dosering van dit medicijn.

Wat zijn de bijwerkingen van Zanidip?

Bij het gebruik van Zanidip kunt u last krijgen van bijwerkingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten als:

 • Hoofdpijn;
 • Snelle hartslag of hartkloppingen;
 • Het opzwellen van de enkels en onderbenen;
 • Roodheid of een warm gevoel in het gezicht;
 • Duizeligheid;
 • Maagdarmklachten;
 • Vermoeidheid en spierzwakte;
 • Tandvleesproblemen;
 • Spierpijn;
 • Huiduitslag.

Een volledig overzicht van alle mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter. Raadpleeg een arts als u last krijgt van hevige, langdurige of ernstige bijwerkingen.

Wanneer mag u Zanidip niet gebruiken?

Zanidip is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. De tabletten mogen bijvoorbeeld niet gebruikt worden in de volgende situaties:

 • U bent overgevoelig voor lercanidipine, voor andere geneesmiddelen uit de medicijngroep calciumblokkers of voor een van de hulpstoffen in de tablet (bijvoorbeeld lactose);
 • U lijdt aan een ernstige nier- of leverfunctiestoornis;
 • U lijdt aan een bepaalde hartaandoening.

Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn in dat geval beter niet gebruiken. Hetzelfde geldt voor als u borstvoeding wilt geven.

In de bijsluiter leest u meer over de contra-indicaties en andere waarschuwingen.

Kan Zanidip in combinatie met andere geneesmiddelen gebruikt worden?

Sommige medicijnen hebben een wisselwerking met Zanidip. Combineert u deze met elkaar, dan kunnen er bijvoorbeeld sterkere bijwerkingen ontstaan, of kunnen de medicijnen minder goed werken. Zanidip heeft een wisselwerking met onder andere de volgende geneesmiddelen:

 • Andere bloeddrukverlagende middelen, hierdoor kan uw bloeddruk te laag worden;
 • Een middel voor een vergrote prostaat, zoals alfuzosine, doxazosine en terazosine;
 • Cimetidine (maagmiddel);
 • Bepaalde medicijnen tegen een te snelle hartslag;
 • Bepaalde medicijnen tegen epilepsie;
 • Claritromycine of erytromycine (antibioticum),
 • fluoxetine of fluvoxamine (antidepressivum),
 • Bepaalde antischimmelimiddelen;
 • Midazolam (een slaapmiddel);
 • Simvastatine (een cholesterolverlager);
 • Bepaalde geneesmiddelen tegen hiv.

Overleg met een arts als u behandeld wordt met een van deze medicijnen en daarnaast Zanidip wilt gaan gebruiken. Een arts weet of en hoe u deze geneesmiddelen met elkaar kunt combineren. Meer informatie over de wisselwerking van Zanidip met andere geneesmiddelen vindt u in de bijsluiter.

Waar kan ik Zanidip kopen?

Zanidip is uitsluitend verkrijgbaar bij een (online) apotheek.

Kan ik Zanidip krijgen zonder recept?

Dit geneesmiddel is receptplichtig. U heeft een recept van een arts nodig om Zanidip te kunnen bestellen.

Bronvermelding

Datapharm. (2018, november). Zanidip 10 mg tablets - Patient Information Leaflet (PIL). EMC (Electronic Medicines Compendendium). Geraadpleegd op 27 juni 2020, van https://www.medicines.org.uk/emc/product/191/pil

KNMP. (2016, 13 november). Lercanidipine - Apotheek.nl. Geraadpleegd op 27 juni 2020, van https://www.apotheek.nl/medicijnen/lercanidipine

Nederlands Huisartsen Genootschap. (2019, 6 mei). Ik ga medicijnen gebruiken bij hoge bloeddruk | Thuisarts. Geraadpleegd op 27 juni 2020, van https://thuisarts.nl/hoge-bloeddruk/ik-word-behandeld-voor-hoge-bloeddruk

Zorginstituut Nederland. (z.d.). Lercanidipine - Farmacotherapeutisch Kompas. Geraadpleegd op 27 juni 2020, van https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/l/lercanidipine