Omnic

Omnic

Omnic is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij plasproblemen. De werkzame stof is tamsulosine en ontspant de spieren van de prostaat en vermindert de samentrekking van de gladde spieren in de prostaat en plasbuis. Meer info

Kosten product + consult + servicekosten va € 114,20

Belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen).

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Bijsluiter(s)

Wat is Omnic?

Omnic is een medicijn dat wordt voorgeschreven bij plasproblemen. De werkzame stof is tamsulosine en ontspant de spieren van de prostaat en vermindert de samentrekking van de gladde spieren in de prostaat en plasbuis. Plassen zal hierdoor gemakkelijker gaan doordat de urine beter door de plasbuis kan stromen. De aandrang tot plassen zal hierbij ook verminderen.

Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

Omnic wordt gebruikt als behandeling aan de lagere urinewegen. De klachten kunnen voorkomen bij goedaardige prostaatvergroting. De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Veelvoorkomende klachten bij goedaardige prostaatvergroting zijn overmatige aandrang tot plassen hebben, nadruppelen en moeilijk kunnen plassen (te herkennen aan een zwakke straal).

Hoe gebruikt u Omnic?

Slik de Omnic capsule met voldoende water in zijn geheel in en neem het medicijn bij voorkeur na het ontbijt. De capsule mag niet fijngemaakt of vermalen worden, kauwen wordt hierom afgeraden. Volg altijd het advies van een arts of apotheker als u Omnic gebruikt. Daarnaast vindt u in de bijsluiter alle benodigde informatie over het juiste gebruik van het middel. Het geneesmiddel mag niet gebruikt worden door kinderen of adolescenten onder de leeftijd van 18 jaar.

Dosering

U dient 1 capsule per dag te slikken. Deze neemt u in na het ontbijt of na de eerste maaltijd van elke dag. Indien u vergeten bent om het medicijn in te nemen, dan kunt u het alsnog later op de dag slikken. U dient de vergeten capsule niet meer in te nemen als u dit de volgende dag ontdekt. Een vergeten dosis mag nooit ingehaald worden door het nemen van een dubbele dosis.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Omnic bijwerkingen geven, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Dit verschilt per gebruiker. De volgende bijwerkingen treden veelal op:

  • Duizeligheid.
  • Ongewone zaadlozing. Het zaad gaat niet via de plasbuis naar buiten, maar komt terecht in de blaas. Dit is echter onschuldig en kan geen kwaad.
  • Hoofdpijn.

Raadpleeg de bijsluiter voor de complete lijst van bijwerkingen.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Omnic mag niet gebruikt worden in de volgende situaties:

  • Bij allergie of overgevoeligheid voor de werkzame stof tamsulosine of een van de andere bestanddelen.
  • Bij ernstige leverproblemen.

Raadpleeg de bijsluiter voor het complete overzicht.

Rijvaardigheid / alcohol

Omnic heeft geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines of werktuigen te bedienen. Houdt u er wel rekening mee dat u duizelig kunt worden tijdens het gebruik van het medicijn. Alcohol kunt u beter niet gebruiken omdat dit de bijwerkingen kan versterken.