Directly go to the content

Zasady dotyczące leków nasennych „zet”

Za pośrednictwem serwisu Dokteronline.com można zamówić internetową konsultację lekarską dotyczącą problemów ze snem. Podczas konsultacji lekarz prowadzący może przepisać leki nasenne. Są to zolpidem (Stilnoct) lub zopiklon (Imovane), potocznie nazywane lekami „zet” lub „zetkami”. Jest to grupa produktów leczniczych sklasyfikowanych jako niebenzodiazepiny lub niebenzodiazepinowe leki nasenne. Stosuje się je w leczeniu ciężkiej bezsenności zakłócającej normalne codzienne życie. „Zetki” mogą przy dłuższym stosowaniu prowadzić do przyzwyczajenia i uzależnienia. W niektórych przypadkach może nawet wystąpić uzależnienie. Chociaż serwis Dokteronline.com nie jest lekarzem ani apteką – i w związku z tym nie zajmuje się przepisywaniem i dostawą leków nasennych „zet” ani nie ma na to wpływu – chcielibyśmy jednak w miarę możliwości zapewnić ich właściwe i bezpieczne stosowanie. Z tego względu obowiązują następujące zasady: 

  1. Serwis Dokteronline.com może skontaktować Cię z niezależnym lekarzem zarejestrowanym w UE, który może Ci pomóc i ewentualnie przepisać leczenie lekiem nasennym „zet”. Leczenie „zetkami” podlega jednak ograniczeniom dotyczącym dawkowania, liczby wydawanych tabletek oraz okresu stosowania; przestrzega się przy tym wytycznych określonych przez Holenderskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych (Nederlands Huisartsen Genootschap). Zestawienie tych limitów znajduje się w punkcie 8.  
  2. Jeśli nowy wniosek o przepisanie „zetki” powoduje przekroczenie ustalonych limitów, lekarz albo odmówi wypisania recepty, albo wystawi receptę dopiero po upływie obowiązującego limitu czasu.  
  3. Lekarz będzie szczególnie ostrożny w przepisywaniu „zetek” młodym osobom (poniżej 25 roku życia), ponieważ w tej grupie wiekowej stosunkowo rzadko występują problemy zdrowotne wymagające tego rodzaju leków. „Zetki” nie są w żadnym wypadku przepisywane osobom w wieku poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat. Tym osobom radzimy skontaktowanie się ze swoim stałym lekarzem rodzinnym. 
  4. Leki nasenne „zet” są przeznaczone wyłącznie do zwalczania problemów ze snem. „Zetki” nie są przepisywane przez lekarza prowadzącego w celu pozbycia się np. stresu lub strachu przed lataniem. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych bezpośrednio związanych ze stosowaniem „zetek” należy przerwać leczenie. Nigdy nie należy stosować więcej niż jednego rodzaju leków nasennych „zet” jednocześnie. 
  5. Jeśli lekarz postanowi nie przepisywać „zetki”, decyzja ta będzie oparta wyłącznie na ocenie medycznej Twojej sytuacji. W przypadku negatywnej oceny przez lekarza wszystkie nowe wnioski podobnego rodzaju prawdopodobnie również zostaną odrzucone. Radzimy skontaktować się w takim przypadku ze swoim stałym lekarzem rodzinnym. 
  6. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że na potrzeby jednej i tej samej osoby na różne sposoby i/lub różnymi drogami zamawiane są konsultacje lekarskie z wnioskiem o przepisanie „zetki”, lekarz przepisujący i/lub apteka wydająca lek odmówi przepisania bądź wydania wnioskowanego leku. W takich przypadkach Dokteronline.com zastrzega sobie również prawo do nieprzekazywania wniosku lekarzowi i/lub aptece. 
  7. W razie wykrycia nadużyć lub korzystania z naszych usług niezgodnie z przeznaczeniem umieścimy (konto) użytkownika na wewnętrznej „czarnej liście”, co oznacza brak możliwości dalszego korzystania z usług Dokteronline.com. O korzystaniu niezgodnie z przeznaczeniem jest w każdym razie mowa, jeśli wnioski o konsultację lekarską są składane przez tę samą osobę z różnych kont użytkownika. 
  8. W przypadku leczenia „zetką” lekarz może w okresie 3 kolejnych miesięcy wystawić maksymalnie 3 recepty na ten lek. Po upływie tego 3-miesięcznego terminu – rozpoczynającego się z chwilą wystawienia pierwszej recepty na lek nasenny „zet” – lekarz nie przepisze ponownie „zetki” przez 3-miesięczny okres karencji. Po upływie tego 3-miesięcznego okresu będzie można znowu w ciągu 3 miesięcy otrzymać maksymalnie 3 recepty na „zetkę”, po czym będzie znowu obowiązywał 3-miesięczny okres karencji itd. 

Między kolejnymi receptami musi upłynąć co najmniej 10 dni. Ponadto we wszystkich przypadkach obowiązują następujące limity dotyczące liczby tabletek i maksymalnej dawki na jednej recepcie: 

Lek nasenny „zet” 

Maks. liczba tabletek na jednej recepcie 

Maksymalne dawkowanie 

zolpidem (Stilnoct) 

10 

5-10 mg 

zopiklon (Imovane) 

10 

7,5 mg