Rzetelny serwis od prawie 20 lat
Szybka i staranna dostawa do domu
Profesjonalizm i fachowość

Dutasteryd

Dutasteryd

 • Na problemy z oddawaniem moczu spowodowane rozrostem prostaty
 • Przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn
 • Kapsułki należy połykać w całości

O leku Dutasteryd

Dutasteryd należy do grupy leków nazywanych inhibitorami 5-alfa reduktazy. Jest to lek stosowany w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, czyli prostaty. To nienowotworowe powiększenie prostaty jest spowodowane nadmiernym wytwarzaniem hormonu o nazwie dihydrotestosteron.

Powiększona prostata może powodować problemy z oddawaniem moczu, takie jak:

 • Trudności z oddawaniem moczu;
 • Częstsze oddawanie moczu;
 • Wolniejszy i słabszy strumień moczu. W przypadku niepodjęcia leczenia istnieje ryzyko całkowitego zablokowania przepływu moczu (ostre zatrzymanie moczu). Wymaga to natychmiastowej pomocy lekarskiej. Czasami konieczne jest operacyjne usunięcie lub zmniejszenie prostaty.

Ten lek zmniejsza wytwarzanie dihydrotestosteronu. Skutkuje to obkurczeniem prostaty i złagodzeniem objawów. Zmniejsza się wtedy prawdopodobieństwo wystąpienia ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia operacyjnego.

Dutasteryd stosuje się czasami jednocześnie z innym lekiem (tamsulozyna) w celu leczenia objawów powiększenia gruczołu krokowego.

Stosowanie / działanie

Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. Czasami poprawa następuje bardzo szybko, ale może też upłynąć kilka miesięcy, zanim lek zacznie działać. Zwykle konieczne jest przyjmowane tego leku przez dłuższy czas.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 1 kapsułka (0,5 mg) na dobę. Ważne jest, aby zażywać lek codziennie. Nieregularne przyjmowanie może powodować wahania poziomu swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi.

Kapsułki należy połykać w całości. Kapsułek nie wolno rozgryzać ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułek może powodować ból jamy ustnej lub gardła. Kapsułki można przyjmować podczas posiłku lub między posiłkami.

Alkohol / prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. Podczas przyjmowania tego leku można wszystko jeść i pić.

Zażycie zbyt dużej lub zbyt małej dawki / przerwanie stosowania leku Dutasteryd

W przypadku zażycia zbyt wielu kapsułek leku skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli zapomniałeś zażyć lek, nigdy nie zażywaj podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki. Zażyj następną dawkę o planowanej porze i kontynuuj przyjmowanie leku jak zwykle.

Jeśli chcesz odstawić lek, skonsultuj się najpierw z lekarzem.

Kiedy nie stosować tego leku

Dutasteryd nie jest odpowiednim lekiem dla każdego. Nie należy stosować tego leku w następujących sytuacjach:

 • Jesteś uczulony na dutasteryd, inhibitory 5-alfa reduktazy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Wymieniono je w punkcie „Skład”;
 • Masz poważną chorobę wątroby.

Ten lek jest przeznaczony wyłącznie dla mężczyzn. Nie należy go stosować u kobiet, dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Zachowaj ostrożność stosując ten lek w następujących sytuacjach:

 • Oprócz Dutasterydu przyjmujesz również leki blokujące receptory alfa. W niektórych badaniach klinicznych zaobserwowano możliwy związek między zwiększonym ryzykiem wystąpienia niewydolności serca a stosowaniem dutasterydu w połączeniu z lekiem blokującym receptory alfa (np. tamsulozyną).
 • Chorujesz (lub chorowałeś) na wątrobę. Przed stosowaniem tego leku poinformuj lekarza o problemach z wątrobą. Konieczne mogą być dodatkowe kontrole podczas stosowania leku.

Oprócz tego podczas stosowania leku Dutasteryd obowiązują poniższe ostrzeżenia:

 • Kobietom, dzieciom i młodzieży do 18 roku życia nie wolno dotykać nieszczelnych kapsułek leku, ponieważ substancja czynna wchłania się przez skórę. W przypadku jakiegokolwiek kontaktu ze skórą należy natychmiast przemyć miejsce kontaktu wodą z mydłem.

 • Lek wpływa na wynik badania PSA (oznaczanie poziomu swoistego antygenu sterczowego we krwi, stosowane w diagnostyce raka prostaty). Przed wykonaniem takiego badania należy poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Mężczyźni przyjmujący lek Dutasteryd powinni regularnie badać poziom PSA.

 • Lek ten może powodować powiększenie i tkliwość gruczołów piersiowych. Jeśli jest to dokuczliwe lub zauważysz zmiany takie jak guzki czy wydzielina z brodawki sutkowej, skontaktuj się z lekarzem. Takie objawy mogą wskazywać na raka gruczołu piersiowego.

 • W badaniu klinicznym z udziałem mężczyzn z podwyższonym ryzykiem raka gruczołu krokowego wykazano większą częstość występowania raka gruczołu krokowego u mężczyzn leczonych dutasterydem w porównaniu z mężczyznami, którzy nie przyjmowali dutasterydu. Wpływ dutasterydu na tę poważną postać raka prostaty nie jest jasny.

Ciąża, karmienie piersią i płodność

Kobiety ciężarne (lub mogące być w ciąży) powinny unikać kontaktu z nieszczelnymi kapsułkami tego leku. Dutasteryd może powodować zaburzenia rozwojowe u dziecka płci męskiej; Największe ryzyko występuje w pierwszych 16 tygodniach ciąży. Jeśli kobieta w ciąży miała kontakt z dutasterydem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas kontaktów seksualnych należy używać prezerwatywy. Stwierdzono obecność dutasterydu w nasieniu mężczyzn stosujących ten lek. Jeśli partnerka jest (lub może być) w ciąży, należy zapobiec narażaniu jej na kontakt ze swoim nasieniem.

Dutasteryd może zmniejszać liczbę plemników, objętość nasienia i ruchliwość plemników. Może to wpływać na płodność mężczyzny.

Przyjmujesz jakieś inne leki?

Jeśli przyjmujesz, do niedawna przyjmowałeś lub w najbliższym czasie będziesz przyjmować jakieś inne leki, poinformuj o tym lekarza i farmaceutę. Niektóre leki wpływają na działanie leku Dutasteryd, co zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Konieczne może być zmniejszenie dawki leku Dutasteryd.

Chodzi tu m.in. o następujące leki:

 • Werapamil lub diltiazem (stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego);

 • Rytonawir lub indynawir (stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV);

 • Itrakonazol lub ketokonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych);

 • Nefazodon (stosowane w leczeniu depresji);

 • Leki blokujące receptory alfa (stosowane w leczeniu powiększenia gruczołu krokowego lub wysokiego ciśnienia krwi).

Działania niepożądane

Leki mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Możliwe działania niepożądane leku Dutasteryd to na przykład:

 • Ciężka reakcja uczuleniowa. Rozpoznasz ją po takich objawach jak swędząca wysypka, pokrzywka i obrzęk warg, powiek, twarzy, rąk lub nóg. Należy wtedy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne możliwe działania niepożądane to:

Często (u mniej niż 1 na 10 osób przyjmujących lek):

 • Zaburzenia aktywności seksualnej, takie jak impotencja, zmniejszenie popędu płciowego i problemy z wytryskiem. Objawy te mogą utrzymywać się po zaprzestaniu stosowania leku;

 • Powiększenie lub tkliwość gruczołów piersiowych;

 • Zawroty głowy (w przypadku stosowania razem z tamsulozyną).

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób przyjmujących lek):

 • Niewydolność serca;

 • Wypadanie włosów (głównie owłosienia ciała) lub nadmierne owłosienie.

Pełną listę wszystkich możliwych działań niepożądanych podano w ulotce. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub innych objawów niewymienionych w ulotce skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Skład

Substancją czynną tego leku jest dutasteryd. Każda kapsułka miękka zawiera 0,5 mg dutasterydu.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) zawarte w tym leku to: butylowany hydroksytoluen (E321) i monokaprylan glicerolu, trójglicerydy średniołańcuchowe, woda oczyszczona.

Otoczka kapsułki zawiera żelatynę (160 Bloom), glicerol (E422), dwutlenek tytanu (E171) i żelaza tlenek żółty (E172).

Wytwórcami leku TEVA Dutasteryd są:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company

Pallagi út 13

4042 Debreczyn

Węgry

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG

Wielka Brytania

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holandia

Teva Czech Industries s.r.o.,

Ostravska 29, c.p. 305

74770 Opava-Komarov

Czechy

Merckle GmbH,

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Niemcy

Ulotka

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki. Oficjalną ulotkę preparatu Dutasteride Teva można pobrać tutaj.

Patient Leaflet(s)

Lekarze współpracujący

Poznaj naszą sieć lekarzy i aptek zarejestrowanych w Europie oraz z naszą niezależną Medyczną Radę Doradczą. Mając dostęp do odpowiedniej wiedzy medycznej możemy służyć pacjentom w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Dr. E. Tanase

Lekarz medycyny ogólnej

Dr. H.K. Benkert

Lekarz medycyny ogólnej

Dr. P. Mester

Lekarz medycyny ogólnej
Powrót do góry strony