Rzetelny serwis od prawie 20 lat
Szybka i staranna dostawa do domu
Profesjonalizm i fachowość

Seretide

 • Lek wziewny
 • Na astmę i POChP
 • Zmniejsza liczbę napadów duszności
 • Do codziennego stosowania

O leku Seretide

Seretide zawiera 2 substancje lecznicze:

 • Salmeterol: długo działający lek rozszerzający oskrzela. Lek ten pomaga w utrzymaniu drożności dróg oddechowych, ułatwiając wdychanie i wydychanie powietrza. Działanie utrzymuje się co najmniej 12 godzin.
 • Flutykazonu propionian: kortykosteroid. Lek ten zmniejsza obrzęk i podrażnienie płuc.

Lekarze przepisują ten lek w celu zapobiegania napadom duszności i świszczącemu oddechowi. Stosuje się go na przykład w leczeniu astmy i POChP.

Stosowanie

Seretide to lek wziewny (inhalator). Jeśli jest przyjmowany codziennie, pomaga zmniejszyć liczbę napadów duszności. Ten inhalator nie jest przeznaczony do opanowywania nagłych napadów duszności. Do tego celu potrzebne jest zastosowanie szybko działającego leku wziewnego (np. salbutamol).

Lek Seretide jest dostępny w różnych dawkach i postaciach, w tym:

 • Seretide Inhalator (25/50, 25/125, 25/250)
 • Seretide Dysk (50/100, 50/250, 50/500)

W ulotce leku wyjaśniono szczegółowo, jak należy stosować Inhalator lub Dysk. Ogólne wytyczne są następujące:

 • Przygotuj urządzenie do użycia zgodnie z instrukcją w ulotce.
 • Wykonaj głęboki wydech (nie przez ustnik).
 • Włóż ustnik do ust.
 • Wykonaj wdech przez ustnik, wdychając uwolniony lek (w przypadku Inhalatora należy natychmiast po rozpoczęciu wdechu nacisnąć inhalator w celu uwolnienia dawki leku. W przypadku Dysku lek jest uwalniany wcześniej).
 • Wyjmij inhalator z ust i wstrzymaj oddech na kilka sekund.
 • Powoli wykonaj wydech.
 • Jeśli konieczne jest kilka inhalacji, powtórz te czynności.
 • Po zakończeniu inhalacji przepłucz usta.

Dawkowanie

Lek Seretide jest dostępny w różnych mocach. Właściwą moc leku, liczbę inhalacji w ciągu dnia i liczbę inhalacji za jednym razem określi lekarz.

Alkohol / prowadzenie pojazdów

Nie ma ostrzeżeń dotyczących spożywania alkoholu ani prowadzenia pojazdów.

Zażycie zbyt dużej dawki / pominięcie dawki / przerwanie stosowania leku Seretide

W przypadku przekroczenia liczby inhalacji zaleconej przez lekarza mogą wystąpić takie objawy jak drżenie, ból głowy i szybkie bicie serca. Jeśli zbyt duże dawki leku Seretide były stosowane przez dłuższy czas, należy skontaktować się z lekarzem.

Jeśli zapomnisz zażyć lek, po prostu przyjmij następną dawkę o wyznaczonej porze. Nigdy nie podwajaj liczby inhalacji w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie należy nagle przerywać przyjmowania leku Seretide. Mogą wtedy wystąpić działania niepożądane. Jeśli chcesz odstawić lek, należy to robić stopniowo, po omówieniu z lekarzem.

Kiedy nie stosować tego leku

Nie stosuj leku Seretide, jeśli masz uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku (wymienionych w punkcie „Skład”).

Kiedy należy zachować szczególną ostrożność stosując ten lek?

Czasami podczas stosowania leku Seretide konieczne są dodatkowe kontrole lekarskie. Dotyczy to na przykład następujących sytuacji:

 • Masz chorobę serca, np. nieregularne lub zbyt szybkie bicie serca;
 • Masz nadczynność tarczycy;
 • Masz nadciśnienie tętnicze;
 • Masz cukrzycę (lek Seretide może zwiększać stężenie cukru we krwi);
 • Masz niskie stężenie potasu we krwi;
 • Chorujesz lub kiedyś chorowałeś na gruźlicę.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji występuje obecnie lub występowała w przeszłości, przed zastosowaniem leku Seretide porozmawiaj z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią

W przypadku ciąży lub karmienia piersią stosowanie leku Seretide należy skonsultować z lekarzem.

Przyjmujesz jakieś inne leki?

Niektóre leki wchodzą w interakcje z lekiem Seretide. Jeśli przyjmujesz którykolwiek z poniższych leków, poinformuj o tym lekarza:

 • Beta-blokery (np. atenolol, propranolol, sotalol). Beta-blokery, inaczej beta-adrenolityki, są stosowane głównie w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i innych chorób serca;
 • Leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze (takie jak rytonawir, ketokonazol i itrakonazol). Niektóre z tych leków mogą zwiększać stężenie flutykazonu propionianu lub salmeterolu w organizmie. Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Seretide lub nasilać występujące objawy niepożądane;
 • Kortykosteroidy (doustnie lub w postaci zastrzyku). Jeśli niedawno podawano Ci te leki, może to zwiększać ryzyko zaburzenia czynności nadnerczy.

Poinformuj też lekarza o przyjmowaniu (obecnie lub ostatnio) lub zamiarze również przyjmowania jakichkolwiek innych leków. Nawet jeśli są to preparaty ziołowe lub leki dostępne bez recepty.

Działania niepożądane

Leki mogą powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane, jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku Seretide, to m.in.:

Bardzo często (występują u więcej niż 1 na 10 osób):

 • Bóle głowy - ten objaw ustępuje zazwyczaj w miarę kontynuacji leczenia;
 • Zwiększona częstość występowania przeziębień (u osób z POChP).

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):

 • Zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła (pleśniawki). Ból języka i chrypka. Pomocne może być przepłukanie ust wodą bezpośrednio po każdej inhalacji (wodę należy wypluć);
 • Ból i obrzęk stawów oraz ból mięśni.

U pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) notowano również następujące działania niepożądane:

 • Zakażenia płuc. Poinformuj lekarza, jeśli zauważysz następujące objawy: zwiększenie wytwarzania śluzu, zmiana barwy śluzu, gorączka, dreszcze, nasilenie kaszlu, zwiększone trudności w oddychaniu;
 • Łatwiejsze siniaczenie i złamania;
 • Zapalenie zatok (uczucie napięcia i pełności w nosie, policzkach i za oczami, czasami z pulsującym bólem);
 • Zmniejszenie stężenia potasu we krwi (może prowadzić do nierównego bicia serca, osłabienia mięśni, skurczów).

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):

 • Reakcja alergiczna (patrz ulotka). W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;
 • Bardzo szybkie bicie serca (tachykardia);
 • Uczucie drżenia i szybkie lub nieregularne bicie serca (kołatanie serca) - objawy te zazwyczaj nie są groźne i zmniejszają się w miarę kontynuacji leczenia;
 • Skurcze mięśni;
 • Nadmierne pobudzenie (ten objaw występuje głównie u dzieci);
 • Podrażnienie gardła. Pomocne może być przepłukanie ust wodą bezpośrednio po każdej inhalacji (wodę należy wypluć).

Listę rzadziej występujących działań niepożądanych oraz działań niepożądanych, które mogą wystąpić przy długotrwałym stosowaniu dużych dawek podano w ulotce. W przypadku wystąpienia silnych działań niepożądanych lub innych objawów niewymienionych w ulotce skonsultuj się z lekarzem.

Skład

Substancjami czynnymi leku są:

 • Seretide Inhalator: 25 mikrogramów salmeterolu (w postaci salmeterolu ksynafonianu) oraz 50, 125 lub 250 mikrogramów flutykazonu propionianu. Pozostały składnik to norfluran (HFA 134a).
 • Seretide Dysk: salmeterol (w postaci salmeterolu ksynafonianu) (50 mikrogramów) oraz flutykazonu propionian (100, 250 lub 500 mikrogramów). Pozostały składnik to laktoza jednowodna (która zawiera białka mleka).

Wytwórcą leku Seretide Inhalator jest:

Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Francja

Wytwórcami leku Seretide Dysk są:

Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2
23 Rue Lavoisier
27000 Evreux
Francja

Glaxo Wellcome GmbH & Co Industriestrasse 32-36
D-23843
Bad Oldesloe
Niemcy

Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations) Priory Street
Ware, Hertfordshire
SG12 0DJ
Wielka Brytania

Ulotka

Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z treścią ulotki. Oficjalną ulotkę preparatów Seretide Inhalator oraz Seretide Dysk można pobrać tutaj.

Lekarze współpracujący

Poznaj naszą sieć lekarzy i aptek zarejestrowanych w Europie oraz z naszą niezależną Medyczną Radę Doradczą. Mając dostęp do odpowiedniej wiedzy medycznej możemy służyć pacjentom w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Dr. E. Tanase

Lekarz medycyny ogólnej

Dr. H.K. Benkert

Lekarz medycyny ogólnej

Dr. P. Mester

Lekarz medycyny ogólnej
Powrót do góry strony