Zolpidem

​​Zolpidem rozluźnia mięśnie, zmniejsza niepokój i stres, działa odurzająco i wywołuje senność. Ten środek nasenny jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania u osób dorosłych.​

Ten produkt jest wysyłany w neutralnym opakowaniu bez nazwy marki, ale zawsze dotyczy oryginalnego produktu markowego. Ze względu na to zmodyfikowane opakowanie, ristryfikacje tego leku są spełnione.

​​Zolpidem to środek nasenny. Substancja czynna zolpidem należy do grupy produktów leczniczych nazywanych lekami nasennymi; leków działających uspokajająco i wywołujących senność.​ Zolpidem nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży.

Co to jest ​Zolpidem​?

​​Zolpidem rozluźnia mięśnie, zmniejsza niepokój i stres, działa odurzająco i wywołuje senność. Ten środek nasenny jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania u osób dorosłych.​

Kiedy stosuje się ​Zolpidem​?

​​Lekarze przepisują Zolpidem w przypadku problemów ze snem. Fakt, że źle sypiasz, może być spowodowany czynnikami psychologicznymi, takimi jak depresja, lęk lub zmartwienia. Ale również ból, niektóre objawy związane z menopauzą lub inne dolegliwości fizyczne mogą zakłócać sen. Objawy towarzyszące bezsenności to m.in.: ​

 • ​​Trudności z zaśnięciem, wydłużenie okresu zasypiania;​
 • ​​Częste wybudzanie się w nocy;​
 • ​​Zbyt wczesne budzenie się.​

​​Zolpidem powoduje senność i działa rozluźniająco (na mięśnie). Dzięki temu śpisz lepiej.​

Jak przyjmować ​Zolpidem​?

​​Zolpidem jest dostępny w postaci tabletek. Ten środek nasenny stosuje się w następujący sposób:​

 • ​​Połknij tabletkę w całości, popijając odpowiednią ilością wody.​
 • ​​Zażyj tabletkę bezpośrednio przed pójściem spać. Tabletka działa w ciągu pół godziny. Efekt działania utrzymuje się około 6 godzin. ​
 • Zadbaj, by po zażyciu tabletki móc spać przez co najmniej 8 godzin. Krótszy sen może spowodować, że następnego dnia będziesz bardzo śpiący i będziesz mieć problemy z pamięcią.
 • Weź pod uwagę, że przez 8 godzin po zażyciu tabletki nie wolno prowadzić pojazdów. Nie obsługuj też żadnych maszyn.
 • W okresie stosowania tego środka nasennego nie spożywaj alkoholu. Mocny alkohol może nasilać odurzające działanie leku Zolpidem.
 • ​​Stosuj tek środek nasenny jak najkrócej. Przy dłuższym stosowaniu może wystąpić przyzwyczajenie i trudniej jest wtedy odstawić lek.​
 • Jeśli lek Zolpidem był przyjmowany przez dłuższy czas, nie należy go nagle odstawiać. Stopniowo zmniejszaj dawkę, aby uniknąć objawów odstawienia.
 • W żadnym wypadku nie stosuj tego środka nasennego dłużej niż przez cztery tygodnie (włącznie z okresem stopniowego zmniejszania dawki) bez konsultacji z lekarzem.

Jakie jest zalecane dawkowanie?

​​Zolpidem jest dostępny w tabletkach 5 mg i 10 mg. Lekarz dobierze dawkę odpowiednią dla Ciebie. Ogólne zalecenia dotyczące dawkowania są następujące:​

 • Dorośli: raz dziennie 10 mg bezpośrednio przed pójściem spać;
 • Osoby starsze, słabego zdrowia lub cierpiące na niewydolność wątroby: raz dziennie 5 mg bezpośrednio przed pójściem spać. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg.

Nigdy nie należy przyjmować więcej niż 1 dawki dziennie, nawet jeśli środek nie pomaga w wystarczającym stopniu. Ten środek nasenny nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży. Więcej informacji na temat dawkowania leku Zolpidem zawiera ulotka.

Jakie działania niepożądane ma Zolpidem?

Ten środek nasenny może czasem powodować działania niepożądane. Mogą być to na przykład następujące dolegliwości:

 • Ból głowy;
 • Senność i/lub zmęczenie w ciągu dnia;
 • Koszmary senne;
 • Halucynacje;
 • Obniżona zdolność reakcji;
 • Zawroty głowy;
 • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Pełną listę wszystkich możliwych działań niepożądanych zawiera ulotka. W przypadku wystąpienia poważnych, silnych lub długo utrzymujących się działań niepożądanych skontaktuj się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Zolpidem?

Nie dla każdego Zolpidem jest właściwym lekiem. Tego środka nasennego nie należy na przykład stosować, jeżeli:

 • Wykazujesz nadwrażliwość na substancję czynną winian zolpidemu lub którąkolwiek substancję pomocniczą w tabletce;
 • Chorujesz na miastenię (rodzaj ciężkiego osłabienia mięśni);
 • Cierpisz na bezdech senny;
 • Cierpisz na niewydolność oddechową (problemy z oddychaniem, przy których płuca nie są w stanie dostarczyć organizmowi dostatecznej ilości tlenu);
 • Cierpisz na niewydolność wątroby (poważne zaburzenia czynności wątroby).

Istnieją również sytuacje, w których należy zachować szczególną ostrożność stosując ten środek nasenny, np. jeżeli:

 • Jesteś w podeszłym wieku lub jesteś osłabiony;
 • Masz niewydolność nerek lub ciężką chorobę wątroby;
 • Cierpisz na przewlekłe problemy z oddychaniem;
 • Byłeś wcześniej uzależniony od alkoholu lub narkotyków;
 • Cierpisz na depresję, psychozę lub stany lękowe związane z depresją.

W powyższych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

W okresie ciąży lub karmienia piersią ten środek nasenny można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Więcej informacji na temat tych ostrzeżeń zawiera ulotka dołączona do opakowania.

Czy Zolpidem można stosować w połączeniu z innymi lekami?

Niektóre leki wchodzą ze sobą w interakcje. Lek może wtedy działać silniej lub zbyt słabo. Zolpidem wchodzi w interakcje m.in. z następującymi produktami leczniczymi:

 • Preparaty z grupy leków przeciwpsychotycznych;
 • Inne leki nasenne (silne środki nasenne i uspokajające);
 • Niektóre leki rozluźniające mięśnie;
 • Niektóre leki przeciwdepresyjne;
 • Opioidowe środki przeciwbólowe (silne leki przeciwbólowe takie jak morfina);
 • Niektóre leki przeciwpadaczkowe;
 • Niektóre leki przeciwgrzybicze;
 • Niektóre antybiotyki;
 • Preparaty stosowane jako środki znieczulające (anestetyki);
 • Leki odurzające przeciw reakcjom alergicznym, takim jak katar sienny.

Jeżeli przyjmujesz którykolwiek z tych leków, skonsultuj możliwość równoległego stosowania leku Zolpidem z lekarzem lub farmaceutą. Więcej informacji na ten temat zawiera ulotka dołączona do opakowania.

Gdzie można kupić Zolpidem?

Lek Zolpidem jest dostępny wyłącznie w aptece. Silnych środków nasennych nie można kupić w drogerii.

Czy Zolpidem jest dostępny bez recepty?

Ten środek nasenny jest wydawany tylko na receptę. Aby zamówić Zolpidem, wymagana jest recepta od zarejestrowanego lekarza.

Źródła informacji

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. (2018, 1 grudnia). Zolpidemtartraat [Winian zolpidemu] 5 mg PCH, tabletki powlekane | Geneesmiddeleninformatiebank. Pobrano 1 maja 2020 r. ze strony https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,103724

KNMP. (2020, 29 kwietnia). Zolpidem - Apotheek.nl. Pobrano 1 maja 2020 r. ze strony https://www.apotheek.nl/medicijnen/zolpidem#!

Zorginstituut Nederland. (niedatowane). Zolpidem - FarmacotherapeutischKompas. Pobrano 1 maja 2020 r. ze strony https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/z/zolpidem#samenstelling

Patient Leaflet(s)
Powrót do góry strony