Bezpieczeństwo, prywatność i dyskrecja


Ochrona danych osobowych

Dokteronline.com robi wszystko, aby zapewnić optymalną ochronę Twoich danych. W celu ochrony danych osobowych w Dokteronline.com obowiązuje polityka prywatności.

Prywatność, bezpieczeństwo, dyskrecja i pełne zadowolenie klienta to kluczowe pojęcia, którym Dokteronline.com zawdzięcza swoje istnienie. Informacje, których nam udzielasz, są traktowane jako ściśle poufne i podlegają ochronie na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak również przepisów ustawowych dotyczących relacji lekarz-pacjent. Do wysyłania danych przez internet wykorzystujemy renomowaną technologię szyfrowania SSL w oparciu o klucz 2048-bitowy. Dysponujemy więc odpowiednimi technikami, aby zapewnić ochronę danych. Na stronie głównej Dokteronline.com znajdziesz certyfikat bezpieczeństwa.

Wszystkie podawane dane wykorzystujemy wyłącznie w celu dostarczenia Ci optymalnych informacji i usług. Bez Twojej zgody nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim. Wyjątek stanowią lekarze i apteki, do których mamy dostęp, aby umożliwić im optymalną realizację Twojego zlecenia. W celu ustalenia, czy dany produkt leczniczy jest dla Ciebie odpowiedni, podczas konsultacji lekarskiej konieczne jest udzielenie informacji medycznych. Informacje te są wykorzystywane jedynie przez lekarza, a tylko w razie konieczności również przez aptekę. Wszelka komunikacja między Tobą a lekarzem przebiega przez szyfrowany adres strony internetowej w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i prywatności. Podanie nazwiska i adresu jest konieczne, aby firma kurierska mogła dostarczyć Ci produkty lecznicze.

Dyskretna obsługa

Do dyskrecji przywiązujemy bardzo dużą wagę. Możesz liczyć na dyskretną obsługę procesu i komunikację. Możesz w dyskretny sposób i w bezpiecznym otoczeniu komunikować się z lekarzami. Na przesyłce wysłanej przez aptekę podana jest tylko nazwa apteki, a na wyciągu bankowym widnienie ze względów prywatności tylko nazwa „Dokteronline.com” i numer zlecenia.

Rzetelni lekarze i farmaceuci

Dokteronline.com ma dostęp do zatwierdzonych i zarejestrowanych lekarzy i aptek, które sprzedają tylko oryginalne (markowe) leki od oficjalnych i renomowanych producentów.

Lekarze

Dokteronline.com ma dostęp do 11 wykwalifikowanych lekarzy, których kompetencje dokładnie skontrolowano. Ponadto monitorujemy wystawianie recept.

Lekarze, do których Dokteronline.com ma dostęp, zostali szczegółowo sprawdzeni przez Dokteronline.com po kątem kwalifikacji, dyplomów, wpisów do rejestrów itp. Lekarze ci mogą i mają prawo przepisywać leki w oparciu o konsultację przez internet. Ani w Polsce, ani w innych krajach Unii Europejskiej, gdzie lekarze ci mają siedzibę nie istnieje wymóg, aby pacjent już wcześniej leczył się u danego lekarza. Podczas konsultacji lekarskiej przez internet masz obowiązek poinformować lekarza o pełnej historii choroby. Jest zawsze sam za to odpowiedzialny, tak samo jak u swojego stałego lekarza rodzinnego musisz szczerze i zgodnie z prawdą opowiedzieć o swoich dolegliwościach i historii choroby.

Nazwisko lekarza prowadzącego jest zawsze podane w potwierdzeniu e-mailowym, które otrzymasz po ocenie wniosku przez lekarza. E-mail ten zawiera także numer, pod którym lekarz prowadzący jest wpisany do oficjalnego rejestru oraz link do strony internetowej organu regulacyjnego w kraju UE, gdzie dany lekarz pracuje. Na podstawie tych informacji można łatwo sprawdzić przez internet, czy lekarz posiada prawo wykonywania zawodu.

Apteki

Apteki, do których Dokteronline.com ma dostęp, to europejskie apteki w pełni spełniające wszystkie przepisy, jakie obowiązują w kraju ich siedziby. Są one uprawnione do używania oficjalnego wspólnego logo UE dla aptek internetowych. Ponadto apteki te są przez nas sprawdzane pod kątem jakości, profesjonalizmu, licencji i dyplomów. Każda apteka znajduje się pod nadzorem właściwego organu kontroli w kraju siedziby.

Kontrola

Oprócz Dokteronline.com nadzór nad aptekami i lekarzami, do których mamy dostęp, sprawują w poszczególnych krajach powołane do tego organy i instytucje państwowe. Pozwolenia i dyplomy zostały skontrolowane, sami odwiedzamy lekarzy i apteki i sprawdzamy ich referencje. Ponadto niezależna medyczna rada doradcza sprawuje nadzór nad procesami (medycznymi) związanymi ze stroną internetową.

Prawdziwe leki i recepty

Leki sprzedawane i dostarczane przez zarejestrowane, niezależne apteki pochodzą od oryginalnego producenta (lub producentów) danego środka. Zdarza się, że apteka ma na składzie lek w większym opakowaniu i wysyła zamówioną ilość w opakowaniu zastępczym. Apteki przeprowadzają surowe kontrole pod kątem podróbek leków, aby móc zawsze zagwarantować najwyższą jakość. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta lub z producentem. Producent może na podstawie kodu kreskowego sprawdzić, czy lek jest prawdziwy. Warto pamiętać, że czasami możesz otrzymać leki w zagranicznym opakowaniu. Nie oznacza to jednak, że coś jest z nimi nie w porządku.

Europejska Dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej reguluje harmonizację recept. Od 2013 r. obowiązkowe jest wzajemne uznawanie recept. Oznacza to, że wszystkie recepty lekarskie – a zatem również recepty wystawiane przez internet – muszą być uznawane przez apteki we wszystkich państwach Unii Europejskiej, jeżeli zostały wystawione przez lekarza zarejestrowanego w UE zgodnie z przepisami krajowymi.

Jak wygląda działalność Dokteronline.com od strony prawnej?

Dokteronline.com to informacyjna strona internetowa, a ponadto internetowy serwis zdrowotny dla konsumentów. Na stronie internetowej zamieszczone są informacje na temat wszelkiego rodzaju problemów zdrowotnych i możliwości ich leczenia.

Dokteronline.com nie oferuje sam żadnych produktów, umożliwia natomiast szybkie, bezpieczne i dyskretne otrzymanie autentycznych produktów ze sprawdzonych, niezależnych aptek. Wymienione produkty nie są oferowane przez nas, ale oferujemy możliwość zamówienia produktów w aptekach i/lub zasięgnięcia porady lekarskiej (osobno albo w połączeniu z preferowanym leczeniem). Podane ceny to koszty produktów dostarczanych przez niezależne apteki zarejestrowane w Unii Europejskiej oraz ewentualnie koszty konsultacji lekarskiej.

W przypadku powierzenia Dokteronline.com zlecenia, aby w Twoim imieniu i na Twój rachunek i ryzyko zamówić w aptece jakiś produkt (w wyniku konsultacji lekarskiej lub niezależnie od tego), Dokteronline.com poszuka w tym celu odpowiedniej apteki. Bierze się przy tym pod uwagę m.in. dostępność produktu, odległość od klienta oraz cenę produktu. Nie prowadzimy współpracy z aptekami ani nie jesteśmy związani z określonymi aptekami. Przy każdym zleceniu od klienta Dokteronline.com ma pełną swobodę wyboru apteki. Nie otrzymujemy prowizji od aptek. Tak samo działa to w drugą stronę: apteki mają swobodę decydowania, czy zaakceptować klientów Dokteronline.com, nie otrzymują również żadnej prowizji od Dokteronline.com. Nie oferujemy też żadnych produktów, ale usługę (komunikacyjną) polegającą na tym, że w imieniu oraz na rachunek i ryzyko klientów prosimy apteki o sprzedaż i dostarczenie określonych produktów tym klientom. Ceny produktów w aptekach są często z góry znane Dokteronline.com i nie podlegają negocjacji ani w imieniu klientów, ani aptek. Cena produktów z aptek, łącznie z kosztami wysyłki, jest wliczona w cenę za usługi podaną na stronie internetowej. Nie ma zatem mowy o jakimkolwiek pośrednictwie w sprzedaży leków.

W przypadku powierzenia Dokteronline.com zlecenia, aby zorganizować Ci konsultację lekarską, Dokteronline.com poszuka odpowiedniego lekarza, np. zależnie od dostępności. Nie prowadzimy współpracy z lekarzami ani nie jesteśmy związani z określonymi lekarzami. Przy każdym zleceniu od klienta Dokteronline.com ma pełną swobodę wyboru lekarza. Nie otrzymujemy prowizji od lekarzy. Tak samo działa to w drugą stronę: lekarze mają swobodę decydowania, czy udzielić porady lekarskiej klientom Dokteronline.com, nie otrzymują również żadnej prowizji od Dokteronline.com. Lekarz otrzymuje od Dokteronline.com normalne honorarium za poradę lekarską, które jest wliczone w cenę za usługi podaną na stronie internetowej. Dokteronline.com informuje co prawda lekarza w imieniu klienta o wybranym preferowanym leczeniu, nie mamy jednak wpływu na konsultację lekarską, ocenę kwestionariusza medycznego ani ocenę preferowanego sposobu leczenia przez lekarza. Lekarz prowadzący jest całkowicie niezależny i Dokteronline.com w żaden sposób nie wywiera na niego wpływu w celu przepisania określonych leków.

Oszczędności

Łączne koszty zlecenia składają się z kosztów preferowanego produktu leczniczego dostarczonego przez aptekę, kosztów konsultacji lekarskiej naliczonych przez lekarza, opłaty za obsługę zamówienia oraz – w stosownych przypadkach – kosztów wysyłki i podatku VAT. Jeśli wybierzesz kilka opakowań preferowanego produktu leczniczego, wtedy część opłaty pobieranej przez Dokteronline.com za obsługę zamówienia nie jest naliczana. Tego rodzaju oszczędność wyraźnie nie stanowi rabatu na wybrany produkt, tylko obniżenie opłaty za obsługę zamówienia.

Opieka pokonsultacyjna

Nazwisko lekarza prowadzącego jest zawsze podane w potwierdzeniu e-mailowym, które otrzymasz po ocenie kwestionariusza medycznego przez lekarza. E-mail ten zawiera także numer, pod którym lekarz prowadzący jest wpisany do oficjalnego rejestru oraz link do strony internetowej organu regulacyjnego w kraju UE, gdzie dany lekarz pracuje. Na podstawie tych informacji można łatwo sprawdzić przez internet, czy dany lekarz posiada prawo wykonywania zawodu. E-mailem otrzymasz również link pokonsultacyjny. Korzystając z linku pokonsultacyjnego możesz bezpośrednio skontaktować się z lekarzem, który przepisał Ci leki i zadać mu wszelkie nurtujące Cię pytania. W większości przypadków stanowi z górą to więcej niż wystarczającą opiekę pokonsultacyjną. Do lekarzy należy ocena, czy w indywidualnych przypadkach istnieje konieczność dodatkowego lub innego rodzaju kontaktu albo opieki pokonsultacyjnej, np. telefonicznie bądź w formie rozmowy czy kilku rozmów wideo, albo czy wskazane jest zasięgniecie porady swojego stałego lekarza rodzinnego.