Simvastatin

Simvastatin (substancja czynna simwastatyna) należy do grupy „statyn” – leków obniżających poziom cholesterolu we krwi, a tym samym zmniejszających ryzyko chorób serca. Więcej informacji

Lekarz oceni Twój wniosek i w razie potrzeby wystawi receptę. Recepta zostanie przesyłana do apteki. W ciągu 1 do 3 dni roboczych apteka wyśle lek. Przeczytaj tutaj więcej informacji na temat procedury.

Patient Leaflet(s)

Co to jest Simvastatin?

Simvastatin (substancja czynna simwastatyna) należy do grupy „statyn” – leków obniżających poziom cholesterolu we krwi, a tym samym zmniejszających ryzyko chorób serca.

W jakim celu stosuje się lek Simvastatin?

Lek Simvastatin jest przepisywany w przypadku wysokiego poziomu cholesterolu. Czasami stosuje się go zapobiegawczo u pacjentów z podwyższonym ryzykiem chorób serca i naczyń.

Jak stosować lek Simvastatin?

Simvastatin należy przyjmować raz dziennie. Najlepiej robić to wieczorem, ponieważ cholesterol jest produkowany przez wątrobę głównie w nocy. Pominiętą dawkę można przyjąć z opóźnieniem, ale nie później niż osiem godzin przed porą przyjęcia kolejnej dawki.

Dawkowanie

Lek Simvastatin jest dostępny w tabletkach 10, 20, 40 i 80 mg. Właściwą dawkę dobiera indywidualnie lekarz. Zazwyczaj stosowana dawka to jedna tabletka dziennie. Zawsze jednak należy przestrzegać zaleceń lekarza.

Działania niepożądane

Leki mogą powodować działania niepożądane. Najczęściej zgłaszane działania niepożądane leku Simvastatin to:

  • bóle głowy
  • nudności
  • biegunka
  • wzdęcia
  • wysypka
  • objawy psychologiczne

Może się również zdarzyć, że będziesz odczuwać ból mięśni. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem. Konieczne może być przejście na inny lek obniżający poziom cholesterolu. Natychmiast przerwij stosowanie leku Simvastatin, jeśli wystąpią rzadkie działania niepożądane wskazujące na poważną reakcję alergiczną (obrzęk twarzy i ust, ciężka wysypka skórna). W takim przypadku natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Pełny przegląd możliwych działań niepożądanych zawiera ulotka.

Kiedy nie można stosować leku Simvastatin (przeciwwskazania)

Lek Simvastatin nie jest odpowiedni dla osób uczulonych na symwastatynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Również pacjenci z chorobami wątroby nie powinni przyjmować leku Simvastatin. Tego leku nie należy też przyjmować, jeśli próbujesz zajść w ciążę, jesteś w ciąży lub karmisz piersią. Pełną listę przeciwwskazań zawiera ulotka.

Interakcja z innymi lekami

Wiele leków oddziałuje z lekiem Simvastatin (i na odwrót). Poinformuj lekarza i/lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych lekach. Przegląd leków, które wchodzą w interakcję z lekiem Simvastatin, zawiera ulotka.

Na co trzeba uważać stosując lek Simvastatin

Podczas stosowania leku Simvastatin nie należy spożywać (soku z) grejpfrutów. Odradza się również spożywanie zbyt dużych ilości alkoholu. Ogranicz spożycie napojów alkoholowych.

Zdolność prowadzenia pojazdów

Na początku stosowania leku Simvastatin mogą wystąpić zawroty głowy. Pamiętaj o tym, gdy bierzesz udział w ruchu drogowym lub obsługujesz maszyny i urządzenia. W większości przypadków zawroty głowy ustępują przy dłuższym stosowaniu.