Viagra

Właściwości farmakodynamiczne Viagry

Viagra jest stosowana doustnie przy zaburzeniach erekcji. Substancją czynną leku jest syldenafil. W warunkach naturalnych, tj. z stymulacji intymnej, lek ten przywraca prawidłowy wzwód w wyniku zwiększenia napływu krwi do prącia.

Jak powstaje erekcja?

Fizjologiczny mechanizm który odpowiedzialny jest za erekcje prącia obejmuje uwalnianie tlenku azotu (NO) w ciałach jamistych podczas stymulacji seksualnej. Tlenek azotu aktywuje enzym cyklozę guanylową, co powoduje zwiększoną produkcję cyklicznego guanozynomonofosforanu (cGMP). Powoduje to, że mięśnie gładkie ciała jamistego rozluźniają się i umożliwiają napływ krwi .

Jak działa Viagra?

Viagra; Syldenafil jest silnym i selektywnym inhibitorem cGMP fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) w ciałach jamistych, który odpowiedzialny jest za rozkład cGMP w ciałach jamistych. Sildenafil nie ma bezpośredniego działania rozkurczającego na izolowane ludzkie ciała jamiste, ale działa silnie rozkurczająco na NO w tej tkance. Kiedy podczas stymulacji seksualnej droga NO / cGMP zostaje zaktywowana, co prowadzi do hamowania PDE5 przez syldenafil, powoduje wzrost poziomu cGMP w ciele jamistym. Dlatego do osiągnięcia działania farmakologicznego syldenafilu stymulacja seksualna jest niezbędna.

PDE5

Badania wykazały, że Viagra jest selektywna w działaniu na PDE5, który bierze udział w procesie powstawania erekcji. Efekt ten na PDE5 jest silniejszy niż na inne znane fosfodiesterazy. Ma 10-krotną selektywność na PDE5 niż na PDE6. Przy maksymalnej zalecanej dawce selektywność na PDE5 jest 80-krotnie większa niż na PDE1 i ponad 700-krotnie wyższa niż dla PDE 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 i 11. Viagra jest przede wszystkim 4000-krotnie bardziej selektywna PDE5 niż na PDE3.

Po jak długim czasie zaczyna działać Viagra?

Badania kliniczne wykazały, ile czasu mija od zastosowania dawki Viagry która może powodować erekcję w odpowiedzi na pobudzenie seksualne. W badaniu na czczo u pacjentów, którzy otrzymywali lek, podawany był czas około 25 minut (zakres: 12-37 minut). Inne badania wykazały, że Viagra od 4 do 5 godzin po podaniu dawki wciąż może wywołać erekcje.

Wpływ na ciśnienie krwi

Syldenafil powoduje niewielkie i przejściowe obniżenie ciśnienia tętniczego, w większości przypadków nie ma to znaczenia klinicznego. Spadek ciśnienia krwi jest zgodny z rozszerzającymi się naczyniami krwionośnymi przez Sildenafil, prawdopodobnie ze względu na zwiększone cGMP w tkance mięśni gładkich. Jednorazowe dawki syldenafilu do 100 mg nie wykazały klinicznie istotnych zmian w zapisie EKG u zdrowych ochotników. W badaniu na wpływ pojedynczej doustnej dawki 100 mg syldenafilu u 14 chorych z ciężkimi chorobami serca (> 70% zwężenie co najmniej jednej tętnicy wieńcowej) Syldenafil obniżył średnie ciśnienie krwi o 7% i 6%, w porównaniu do wartości wyjściowych. Syldenafil nie wpływa na zmniejszenie pojemności minutowej serca i przepływu krwi przez zwężoną tętnicę.

Wpływ na widzenie

Czasami postrzegane są łagodne zmiany w rozróżnianiu kolorów (niebieski / zielony) przez 1 godzinę po spożyciu dawki 100 mg, 2 godziny po zażyciu leku skutki te nie były mierzalne. Zbadane to zostało za pomocą testu na widoczność i rozróżnianie kolorów Farnsworth-Munsell 100. Postuluje się, że mechanizm rozróżniania kolorów zostaje zaburzony przez hamowanie PDE6. Viagra nie wpływa na ostrość ani kontrastowość. W małym badaniu z udziałem pacjentów z udokumentowanym zwyrodnieniem plamki żółtej (choroby oczu) syldenafil nie ma znaczących zmian na co wskazują testy. Nie ma tez wpływu na jakość spermy u zdrowych ochotników po podaniu pojedynczej dawki 100 mg Viagry.

Poprawa erekcji

W badaniach klinicznych podano syldenafil ponad 3000 pacjentom, w wieku 19-87 lat. Następujące grupy pacjentów reprezentowali: starsi (21%), u pacjentów z nadciśnieniem (24%), z cukrzycą (16%), z chorobą niedokrwienna serca i innymi chorobami sercowo-naczyniowych (14%), zhiperlipidemią (14%), z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (6%), z depresją (5%), z przezcewkowa resekcją gruczołu krokowego (5%), oraz pacjenci po radykalnej prostatektomii (4%). W badaniach stałych dawek Viagry liczba pacjentów zgłaszających poprawę erekcji podczas stosowania wynosiła 62% (25 mg), 74% (50 mg) i 82% (100 mg), w porównaniu z 25% w grupie placebo. We wszystkich badaniach klinicznych odsetek pacjentów, gdzie Viagra została zgłoszona jako powodujaca poprawę erekcji: przy psychogennych zaburzeniach erekcji (84%), mieszanych zaburzeniach erekcji (77%), organicznych zaburzeniach erekcji (68%), u osob starszych (67%), przy cukrzycy (59%), niedokrwiennych chorobach serca (69%), w przypadku nadciśnienia (68%), przy przezcewkowej resekcji prostaty (61%), prostatektomii radykalnej (43%), rdzenia kręgowego (83%), przy depresji (75%). Bezpieczeństwo i skuteczność preparatu Viagra została utrzymana w badaniach długoterminowych.