Veiligheid, privacy en discretie


Bescherming persoonlijke gegevens

Dokteronline.com doet er alles aan om een optimale beveiliging van uw informatie te realiseren. Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hanteert Dokteronline.com een privacybeleid.

Privacy, veiligheid, discretie en volledige klanttevredenheid zijn de sleutelbegrippen waaraan Dokteronline.com haar bestaansrecht dankt. De informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk en is beschermd onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de wettelijke regels van de arts-patiënt relatie. Voor het versturen van de gegevens via het Internet maken we gebruik van een gerenommeerde technologie, de SSL 2048-bit gecodeerde encryptie-technologie. We beschikken daarmee over de juiste technieken om uw gegevens te beschermen. U vindt op de homepage van Dokteronline.com een veiligheidscertificaat.

Alle door u verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u optimaal van informatie en onze diensten te voorzien. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Uitgezonderd aan de artsen en apotheken waar wij toegang toe hebben, zodat zij uw opdracht optimaal kunnen uitvoeren. Om te kunnen bepalen of de behandeling voor u geschikt is, wordt om uw medische informatie gevraagd tijdens het arts consult. Deze informatie wordt alleen door de arts gebruikt en enkel als dat nodig is ook door de apotheker. Eventuele communicatie tussen u en de arts verloopt via een versleuteld website-adres om uw veiligheid en privacy te waarborgen. Uw naam en adres is nodig voor de koeriersdienst om de behandeling bij u te kunnen bezorgen.

Discrete werkwijze

Discretie staat hoog in het vaandel. U kunt rekenen op een discrete werkwijze in het proces en communicatie. U kunt op discrete wijze en in een veilige omgeving communiceren met de artsen. Op het door de apotheek verzonden pakket wordt alleen de naam van de apotheek vermeld en op het bankafschrift staat om privacy redenen slechts "Dokteronline.com" met een opdrachtnummer.

Betrouwbare artsen en apotheken

Dokteronline.com heeft toegang tot erkende en geregistreerde artsen en apotheken, die alleen de echte (merk)medicijnen leveren van de officiële en gerenommeerde fabrikanten.

Artsen

Dokteronline.com heeft toegang tot 11 gekwalificeerde artsen waarvan de achtergrond uitvoerig is gecontroleerd. Daarnaast monitoren wij het voorschrijfgedrag.

De artsen waartoe Dokteronline.com toegang heeft, zijn uitvoerig door Dokteronline.com gecheckt op hun kwalificaties, diploma’s, registraties en dergelijke. Deze artsen kunnen en mogen op basis van online consultatie medicatie voorschrijven. Een bestaande behandelrelatie tussen arts en patiënt is niet vereist, niet in Nederland en niet in de andere EU-landen waar de betreffende artsen zijn gevestigd. U dient uw volledige medische geschiedenis op te geven via het online arts consult. Dit blijft altijd een eigen verantwoordelijkheid, net zoals u bij uw eigen huisarts eerlijk moet zijn over de klachten en medische geschiedenis.

De naam van uw behandelend arts kunt u altijd terug vinden in de bevestigingsmail die u ontvangt nadat de arts uw aanvraag heeft beoordeeld. In deze email vindt u tevens het officiële registratienummer van uw behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kunt u eenvoudig zijn of haar registratie online verifiëren.

Apotheken

De apotheken waartoe Dokteronline.com toegang heeft zijn Europese apotheken die volledig voldoen aan alle regels die in het land van vestiging gelden. Ze beschikken over het officieel EU-keurmerk voor internet-apotheken. Daarnaast zijn deze apotheken door ons gecontroleerd op kwaliteit, professionaliteit, vergunningen en diploma’s. Elke apotheek staat onder toezicht van de desbetreffende controlerende instantie in het land van vestiging.

Controle

Naast Dokteronline.com houden de verantwoordelijke instanties en autoriteiten per land toezicht op de artsen en apotheken waar wij toegang toe hebben. De vergunningen en diploma’s zijn gecontroleerd, we bezoeken zelf de artsen en apotheken en zorgen voor een referentie. Daarnaast houdt een onafhankelijke medische adviesraad toezicht op de (medische) processen rondom de website.

Echte medicijnen en recepten

De medicijnen die door de geregistreerde, onafhankelijke apotheken verkocht en geleverd worden komen van de originele fabrikant(en) van dat middel. Het komt soms voor dat een apotheek het medicijn in een grootverpakking op voorraad heeft en de bestelde hoeveelheid in een alternatieve verpakking verstuurd. De apotheken houden strenge controles op namaakmedicijnen om zo altijd de beste kwaliteit te garanderen. Mocht u het niet vertrouwen, neem dan contact op met de Klantenservice of de fabrikant. De fabrikant kan via de streepjescode achterhalen of het medicijn echt is. Houd u er rekening mee dat het soms voorkomt dat de medicijnen een buitenlandse verpakking hebben. Dat wil echter niet zeggen dat er iets vreemds mee aan de hand is.

De Europese Cross-Border Healthcare Richtlijn regelt de harmonisatie van recepten. Wederzijdse erkenning van recepten is verplicht sinds 2013. Dit betekent dat elk recept – en dus ook online recepten – door apotheken in elk EU-land moeten worden erkend als deze zijn verstrekt door een EU-arts in overeenstemming met de regels van het land van de arts.

Hoe steekt Dokteronline.com juridisch in elkaar?

Dokteronline.com is een informatieve website en daarnaast een onlineservice voor consumenten. Op de website wordt informatie gegeven over allerlei gezondheids-issues en de mogelijke behandeling daarvan.

Dokteronline.com biedt zelf geen producten aan, maar zorgt ervoor dat u veilig, snel en discreet echte producten kunt krijgen van gecontroleerde en onafhankelijke apotheken. Genoemde producten worden niet door ons aangeboden, maar wij bieden u de mogelijkheid producten bij apotheken te bestellen en/of een consult (al dan niet in combinatie met een voorkeursbehandeling) van een arts te krijgen. De genoemde prijzen zijn de kosten voor de producten die door de onafhankelijke geregistreerde EU- apotheken geleverd worden en eventueel een consult van een arts.

In geval u Dokteronline.com opdracht geeft om op uw naam en voor uw rekening en risico een product (al dan niet voortvloeiend uit een consult) bij een apotheek te bestellen, zoekt Dokteronline.com hiervoor een geschikte apotheek. Hierbij wordt gekeken naar onder andere de beschikbaarheid van het product, de afstand tot de klant en de prijs van het product. Wij werken niet samen met apotheken en we zijn niet gebonden aan bepaalde apotheken. Bij elke opdracht van een klant is Dokteronline.com vrij in haar keuze voor een apotheek. Wij ontvangen geen commissie van apotheken. Andersom werkt dit hetzelfde: apotheken zijn vrij in de keuze om klanten van Dokteronline.com te accepteren en zij krijgen ook geen commissie van Dokteronline.com. Wij bieden dan ook geen producten aan, maar een (communicatie) service inhoudende dat wij apotheken op naam van en voor rekening en risico van kanten verzoeken bepaalde producten aan deze klanten te verkopen en te leveren. Prijzen van producten van apotheken zijn veelal van tevoren bij Dokteronline.com bekend en daar wordt niet namens klanten of apotheken over onderhandeld. De prijs van producten van apotheken, inclusief verzendkosten, is inbegrepen in de prijs voor de diensten zoals genoemd op de website. Van enige bemiddeling in medicijnen is derhalve geen sprake.

In geval u Dokteronline.com opdracht geeft een consult voor u te regelen, zoekt Dokteronline.com een geschikte arts, bijvoorbeeld op basis van beschikbaarheid. Wij werken niet samen met artsen en we zijn niet gebonden aan bepaalde artsen. Bij elke opdracht van een klant is Dokteronline.com vrij in haar keuze voor een arts. Wij ontvangen geen commissie van artsen. Andersom werkt dit hetzelfde: artsen zijn vrij in de keuze om klanten van Dokteronline.com van consult te voorzien en zij krijgen ook geen commissie van Dokteronline.com. De arts ontvangt een normale vergoeding van Dokteronline.com voor een consult, welke vergoeding is inbegrepen in de prijs voor de diensten genoemd op de website. De gewenste voorkeursbehandeling wordt weliswaar door Dokteronline.com namens een klant doorgegeven aan een arts, maar wij hebben geen invloed op het consult, de beoordeling van de medische vragenlijst en/of de beoordeling van de voorkeursbehandeling door een arts. De behandelend arts is volstrekt onafhankelijk en wordt op geen enkele wijze beïnvloed door Dokteronline.com om bepaalde medicijnen voor te schrijven.

Besparingen

De totale kosten voor een opdracht bestaan uit de kosten van de door de apotheek aan u geleverde voorkeursbehandeling, consultkosten die de arts u doorberekent, een service fee en – indien van toepassing – verzendkosten en BTW. Mocht u meerdere verpakkingen van uw voorkeursbehandeling selecteren, dan komt daarmee een deel van de service fee die door Dokteronline.com in rekening wordt gebracht te vervallen. Een dergelijke besparing betreft uitdrukkelijk geen korting op het geselecteerde product, maar een besparing op de service fee.

Nazorg

De naam van de behandelend arts is altijd terug te vinden in de bevestigingsemail, die u ontvangt nadat een arts de medische vragenlijst heeft beoordeeld. In deze e-mail staat tevens het officiële registratienummer van de behandelend arts, alsook een digitale link naar de regulerende instantie in het EU-land waar deze arts werkzaam is. Met deze informatie kan eenvoudig zijn of haar registratie online geverifieerd worden. Ook ontvangt u per e-mail een nazorglink. Via de nazorglink kunt u rechtstreeks in contact komen met de arts die uw medicatie heeft voorgeschreven en alle vragen stellen die u heeft. In de meeste gevallen biedt dit meer dan voldoende nazorg. Het is aan de artsen om te beoordelen of in individuele gevallen meer of andersoortig contact of nazorg voor u nodig is of dat u moet worden doorverwezen naar uw eigen huisarts.