Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (de ‘Privacyverklaring’) beschrijft op welke manier eMedvertise NV, handelend onder de naam Dokteronline, een naamloze vennootschap gevestigd te Willemstad, Curaçao, Koninkrijk der Nederlanden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao onder nummer 108686, jouw (bijzondere) persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

Door onze Website te gebruiken stemt u er expliciet mee in dat we uw persoonlijke gegevens mogen verzamelen en verwerken op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Bij het registreren op de Website en/of bij een Behandelingsaanvraag, dient u uw expliciete toestemming door middel van het aanvinken van het toestemmingsvakje te geven om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Alle wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze Website gepubliceerd. Dokteronline is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van enige gekoppelde website die geen eigendom is van en niet wordt beheerd door Dokteronline.

Als u Dokteronline niet langer wilt bezoeken als Klant kunt u te allen tijde stoppen gebruik te maken van de Diensten. Als u uw account op inactief wilt zetten, kunt u hiervoor een verzoek naar de Klantenservice sturen. Uw account wordt dan op inactief gezet en u heeft geen toegang meer tot uw elektronische patiëntendossier. Dit kan niet meer ongedaan gemaakt worden.

Op het aanvraagformulier vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze hebben we nodig om door te sturen naar de Apotheek en Arts, indien van toepassing. Wij verzoeken u ons geen zaken te melden waarvan u niet wenst dat deze bij ons bekend zijn. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn en blijven. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw gegevens, op regelmatige basis, om te zorgen dat dit juist en actueel blijft. Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen we u door naar de cookieverklaring.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt om u optimaal van informatie te voorzien. Registratie is niet noodzakelijk om de website te gebruiken. Als u zich registreert op Dokteronline.com kunt u echter toekomstige Behandelingsaanvragen sneller doen en hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren. Dokteronline slaat uw persoonlijke gegevens veilig op, de toegang wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Dokteronline verifieert gebruikersnamen en wachtwoorden van alle nieuwe leden via e-mail.

Bij het registreren kunt u aangeven of u regelmatig nieuwsbrieven, marketinginformatie, speciale aanbiedingen en website-updates wilt ontvangen van ons. Indien u onze nieuwsbrief of ons promotiemateriaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via het contact formulier. Eenmaal geregistreerd kunt u op elk moment uw persoonlijke gegevens controleren, wijzigen (verbetering, aanvulling) of verwijderen.

Dokteronline verplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden (anders dan de Apotheek en Arts, indien van toepassing) en verkopen, verhuren of verhandelen wij uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. Wij kunnen statistieken bijhouden met betrekking tot het gebruik van onze Website, zoals traffic-patronen en gerelateerde Website-informatie, maar deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Na verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan Dokteronline deze persoonlijke gegevens geanonimiseerd blijven verstrekken voor statistisch onderzoek door of voor Dokteronline.

Dokteronline gebruikt de diensten van Hotjar. Hotjar is een analyse en terugkoppeling instrument, dat het online gedrag en terugkoppeling van bezoekers van websites inzichtelijk maakt. Door het combineren van zowel (A) Analyse als (B) Terugkoppeling instrumenten geeft Hotjar Dokteronline inzicht in hoe de ervaring en prestatie van de website verbeterd kan worden. We verwijzen naar Hotjar’s Privacyverklaring voor een gedetailleerde omschrijving van privacy regels van Hotjar. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat Hotjar Hotjar gegevens mag verzamelen die onder toepasselijke rechtsstelsels als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt. Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u akkoord bent met Hotjar’s privacy regels.

De Artsen en Apotheken die uw behandeling verstrekken zijn wettelijk en/of beroepsmatig verplicht om contact met u op te nemen als ze vermoeden dat het voorschrijven of verstrekken van het product tot problemen kan leiden. Dus de Arts, Apotheek of bezorgdienst kan direct contact met u opnemen. Deze partijen zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie bewaren, delen, opslaan of gebruiken voor enig ander doel. Dokteronline kan in het kader van het faciliteren van communicatie via het platform ten behoeve van een Arts persoonsgegevens verwerken. De Arts erkent dat Dokteronline in dat geval een bewerker is. De arts geeft Dokteronline bij deze de instructie om, voor zover nodig, de persoonsgegevens als hierboven bedoeld uitsluitend te verwerken in het kader van het faciliteren van de communicatie via het platform. Indien u een klacht heeft over correspondentie ontvangen van een individuele Arts, Apotheek of bezorgdienst, neem dan contact met ons op via het contact formulier.

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van door u aan ons verstrekte gegevens. Daarmee willen we onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens voorkomen.

De verzamelde en verwerkte persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk. U erkent en gaat ermee akkoord dat Dokteronline wettelijk verplicht is om elektronische patiëntendossiers, met daarin uw persoonlijke gegevens, berichten en behandelingen, gedurende ten minste tien (10) jaar te bewaren.

Ingeval u klachten heft over onze Privacyverklaring, kunt u zich richten tot uw lokale privacy autoriteit, zoals bijvoorbeeld in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG, Telefoonnummer: (+31) - (0)70 - 888 85 00, Fax: (+31) - (0)70 - 888 85 01.

U ontvangt uitsluitend e-mails van Dokteronline wanneer u om aanvullende informatie heeft verzocht. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om uw Behandelingsaanvraag/verzoek te bevestigen en om te reageren op vragen die u online gesteld heeft. Wij zullen u niet lastigvallen wanneer u niet zelf om aanvullende informatie verzoekt!

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, kunt u erop vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens en e-mailadres niet verkocht, uitgewisseld of op welke wijze dan ook met derden gedeeld worden. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor toezending van de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.

Als Dokteronline haar Voorwaarden of Privacyverklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen gepubliceerd op de Website. Indien Dokteronline besluit persoonlijke gegevens te gebruiken op een wijze anders dan uiteengezet in de Privacyverklaring die geldig was ten tijde van het verzamelen van de persoonlijke gegevens, stelt Dokteronline u via e-mail op de hoogte en vraagt uw toestemming voor de wijzigingen.