Relenza

Relenza (zanamivir)

Relenza is een antiviraal middel. De werkzame stof is zanamivir, een medicijn dat het influenzavirus (griepvirus) doodt. Relenza wordt via de mond geïnhaleerd, waardoor het medicijn in de longen komt en daar de virusinfectie direct aanpakt. Meer info

Kosten product + consult + servicekosten va € 73,70

Belangrijk! Wij bieden zelf geen producten aan, maar bieden de mogelijkheid een behandeling aan te vragen (eventueel met medicijnen).

Mocht u een behandeling met bepaalde medicijnen wensen, dan kunt u die medicijnen bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Bijsluiter(s)

Wat is Relenza?

Relenza is een antiviraal middel. De werkzame stof is zanamivir, een medicijn dat het influenzavirus (griepvirus) doodt. Relenza wordt via de mond geïnhaleerd, waardoor het medicijn in de longen komt en daar de virusinfectie direct aanpakt. Relenza is geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf vijf jaar en is uitsluitend op recept verkrijgbaar. U kunt Relenza bij uw eigen apotheek kopen of aan ons de opdracht geven om dit op uw naam te regelen bij een geregistreerde EU-apotheek. Bij receptplichtige medicijnen regelen wij ook een consult voor u met een echte geregistreerde EU-arts.

Waar wordt het medicijn voor gebruikt?

Relenza werkt tegen vaak voorkomende griepsoorten. Artsen schrijven Relenza voor als een behandeling met andere virusremmende middelen, zoals Tamiflu, niet werkt of niet mogelijk is. Dit antivirale middel wordt gebruikt om een griepaanval te genezen of te voorkomen. Het is echter geen vervanging voor de griepprik. Antivirale middelen als Relenza of Tamiflu worden meestal alleen voorgeschreven aan mensen die extra gezondheidsrisico's lopen bij een griepaanval, zoals diabetici, long- of hartpatiënten of ouderen.

Hoe gebruikt u Relenza?

Dit geneesmiddel bestaat uit een ronde blisterverpakking (rotadisk) met afzonderlijk verpakte doses poeder. Relenza wordt geleverd met een Diskhaler: een inhalator waarmee u het medicijn gemakkelijk kan inhaleren. In de bijsluiter staat stap voor stap beschreven hoe u de Diskhaler moet gebruiken. Gebruik dit geneesmiddel zodra u griepklachten krijgt. U moet Relenza dan binnen 48 uur (36 uur bij kinderen) inhaleren. Om griep te voorkomen geldt dat u dit medicijn moet gebruiken zodra er griep heerst of als u in aanraking bent geweest met een grieppatiënt. Maak de voorgeschreven kuur altijd helemaal af.

Dosering

Tenzij een arts anders voorschrijft, is de gebruikelijke dosering van Relenza als volgt: Bij de eerste griepverschijnselen:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar: gedurende 5 dagen tweemaal daags twee inhalaties (2 vakjes) inhaleren met behulp van de bijgeleverde diskhaler.

Om griep te voorkomen bij contact met grieppatiënt of tijdens een epidemie:

  • Volwassenen en kinderen vanaf 5 jaar: gedurende 10 tot 28 dagen tweemaal daags twee inhalaties (2 vakjes) inhaleren met behulp van de bijgeleverde diskhaler. Een arts bepaalt hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken.

Lees voor gebruik de bijsluiter. Relenza is niet geschikt voor kinderen jonger dan 5 jaar.

Bijwerkingen

Relenza wordt over het algemeen probleemloos verdragen. Zeer zelden ontstaan er bijwerkingen, waaronder:

  • Huiduitslag door overgevoeligheid;
  • Beklemmend gevoel op de keel en/of borst;
  • Benauwdheid direct na het inhaleren van het medicijn. Mensen die lijden aan astma of COPD hebben hier een iets grotere kans op. Houd uw luchtwegverwijder bij de hand als u tot deze doelgroep behoort.

In de bijsluiter vindt u meer informatie over de bijwerkingen.

Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?

Relenza is niet voor iedereen een geschikt geneesmiddel. Gebruik dit medicijn niet als u:

  • Overgevoelig bent voor zanamivir of een van de gebruikte hulpstoffen.

Overleg met een arts als u lijdt aan een long- of ademhalingsziekte. U moet dan extra voorzichtig zijn met het gebruik van Relenza. Lees de bijsluiter voor meer informatie over de contra-indicaties en andere waarschuwingen.

Zwangerschap / rijvaardigheid / alcohol

Tenzij een arts anders bepaalt, wordt het gebruik van Relenza afgeraden aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Er gelden voor dit medicijn geen beperkingen wat betreft rijvaardigheid of het gebruik van alcohol.