Livrare rapidă la domiciliu
Demn de încredere
Profesionist și competent

Termeni și condiții Dokteronline

Articolul 1 – Definiții

 1. Următorii termeni sunt definiți după cum urmează în prezentul document:
 • Chestionar medical”: întrebări (online) adresate de un Medic într-un chestionar, pentru o evaluare a istoricului medical;
 • Client”: orice vizitator al Site-ului care plasează o Comandă;
 • Comandă”: o solicitare din partea Clientului adresată Dokteronline de a programa o Consultație și/sau de a comanda Produse, în numele, în beneficiul și pe riscul Clientului;
 • Comitetul consultativ medical”: organ independent compus din specialiști medicali care oferă consiliere anticipativă pe Site, pe marginea Conținutului, a Serviciilor și a Chestionarelor medicale și care monitorizează prestarea serviciilor de către Medici și Farmacii;
 • Consultație”: o consultație medicală care are la bază un Chestionar medical online, prin care un Medic stabilește, în funcție de evaluarea sa medicală, dacă Clientul poate beneficia de un Tratament cu o Medicație pe bază de prescripție medicală și emite o Prescripție medicală;
 • Cont”: un cont personal de client deschis la Dokteronline;
 • Conținut”: întregul conținut, precum text, informații, imagini, materiale audio, compilări de date și alte date disponibile prin intermediul Site-ului;
 • Contract”: contractul de prestări servicii încheiat între Client și Dokteronline prin plasarea unei Comenzi, căruia i se aplică acești Termenii și condiții;
 • Curier”: un furnizor de servicii poștale și de curierat, precum, fără limitare, UPS, DHL, Royal Mail și PostNL;
 • Declarație de confidențialitate”: declarația de confidențialitate aplicabilă Serviciilor și Site-ului, astfel cum este publicată pe Site;
 • Dokteronline”: eMedvertise NV, o societate cu răspundere limitată înregistrată în Willemstad, Curaçao, Regatul Țărilor de Jos, înregistrată la Camera de Comerț din Curaçao sub numărul108686, desfășurându-și activitatea sub denumirea Dokteronline, în calitate de deținătoare a Site-ului și de furnizoare a Serviciilor;
 • Farmacie”: o farmacie independentă și înregistrată, situată în Uniunea Europeană;
 • Medic”: un medic independent și înregistrat, cu sediul în Uniunea Europeană;
 • Medicație”: o substanță chimică sau un amestec de substanțe chimice care exercită o acțiune farmacologică, imunologică sau metabolică, sub formă de Medicație disponibilă fără prescripție medicală (OTC) sau de Medicație pe bază de prescripție medicală, numite și medicamente;
 • Medicație disponibilă fără prescripție medicală (OTC)”: un medicament care se poate achiziționa fără rețetă;
 • Medicație eliberată pe bază de prescripție medicală”: un medicament disponibil numai pe bază de Prescripție medicală;
 • Prescripție medicală”: o rețetă eliberată de un Medic, în urma unei Consultații, pentru o Medicație eliberată pe bază de prescripție medicală;
 • Produse”: Medicația și alte produse cu privire la care se furnizează informații pe Site și care sunt vândute și livrate de o Farmacie;
 • Servicii”: informațiile de pe Site privitoare la sănătate și stilul de viață, problemele de sănătate, soluții și Produse, precum și serviciile online constând din programarea unei Consultații cu participarea Clienților și a Medicilor, precum și încheierea de contracte cu Farmaciile în ceea ce privește vânzarea și livrarea Produselor în numele, în beneficiul și pe riscul Clienților;
 • Serviciul de asistență clienți”: serviciul clienți oferit de Dokteronline, care poate fi contactat folosind datele de contact prezentate pe Site;
 • Site”: site-ul https://www.dokteronline.com, inclusiv Conținutul, Serviciile și canalele de socializare Dokteronline.
 • Termeni și condiții”: acești termeni și condiții;
 • Termeni și condițiile farmaciei”: termeni și condițiile Farmaciei care se aplică contractului încheiat între Farmacie și Clienți. Acești termeni și condiții, dacă este cazul, vor fi puse la dispoziția Clientului la momentul adecvat din procesul de achiziție;
 • Tratament”: un tratament al unei afecțiuni (medicale) cu o Medicație;
 • Tratament preferat”: (tipul/cantitatea/dozajul) preferat din Medicația eliberată pe bază de prescripție medicală, conform indicațiilor Clientului cu ocazia Consultației pentru tratamentul afecțiunii sau al simptomelor, numit și „produs preferat”;
 1. Definiția termenilor la singular va include și pluralul și vice versa. În acești termeni și condiții, orice referire la genul masculin va include și genul feminin sau neutru.

Articolul 2 – Detalii privind Dokteronline

eMedvertise NV, desfășurându-și activitatea sub denumirea Dokteronline
Mahaaiweg 6
Willemstad – Curaçao

Telefon: 00800-486-72968; program de lucru în zilele lucrătoare: 10.00 – 21.00 CET.
E-mail: [email protected]
Număr de înregistrare: 108686
Număr CRIB: 102250881

Articolul 3 – Aplicabilitatea Termenilor și condițiilor

 1. Acești Termeni și condiții se aplică tuturor Comenzilor plasate de Client, tuturor Contractelor ulterioare încheiate între Dokteronline și Client, precum și utilizării de către Client a Site-ului.
 1. Înainte de încheierea Contractului, textul acestor Termeni și condiții va fi pus la dispoziția consumatorului în format electronic, într-un mod în care să poată fi păstrat cu ușurință de consumator.
 1. Dacă o prevedere inclusă în acești Termeni și condiții este lovită de nulitate parțială sau totală sau este anulată în orice moment, Contractul și celelalte prevederi din acești Termeni și condiții vor continua să se aplice în integralitatea lor. Prevederea nulă va fi înlocuită, în urma acordului părților, cu o prevedere care respectă în cea mai mare măsură posibilă scopul și intenția prevederii originale.
 1. Dacă se produce o situație care nu este specificată în acești Termeni și condiții, situația va fi evaluată în conformitate cu spiritul prezentului document.

Articolul 4 – Descrierea Serviciilor

 1. Dokteronline.com este un site cu informații, precum și un serviciu online pentru consumatori. Site-ul oferă informații despre stil de viață și probleme de sănătate, precum și despre posibilul tratament al acestora. Dokteronline nu este un medic sau o farmacie, însă, la solicitarea Clientului, poate asigura o Consultație oferită de un Medic și/sau vânzarea și livrarea de Produse de către o Farmacie.
 1. Dacă Clientul solicită o Consultație, Dokteronline va căuta un Medic adecvat (de exemplu, în funcție de disponibilitate). Medicul oferă Clientului Consultația în mod direct, în funcție de Chestionarul medical. Cu ocazia Consultației, Clientul are posibilitatea de a indica un Tratament preferat. Tratamentul preferat va fi comunicat Medicului de către Dokteronline, însă Dokteronline nu are nicio influență asupra Consultației, a evaluării Chestionarului medical, a emiterii (sau nu) a unei Prescripții medicale și/sau asupra prescrierii Tratamentului preferat de către Medic. Medicul este în totalitate independent și nu poate fi influențat în niciun mod de Dokteronline să prescrie o anumită Medicație.
 1. Dokteronline nu oferă Produse, însă asigură obținerea de către Client a unor Produse originale într-un mod sigur, rapid și discret. Medicațiile sunt întotdeauna vândute și livrate de Farmacii înregistrate și independente.
 1. Dacă Clientul solicită Dokteronline să comande un Produs de la o Farmacie în numele, în beneficiul și pe riscul său, Dokteronline va căuta o Farmacie adecvată (de exemplu, în funcție de disponibilitatea Produsului, de distanța față de Client și de prețul Produsului). Dokteronline nu este afiliat cu nicio Farmacie. De asemenea, Dokteronline nu primește comisioane de la Farmacii. Și vice versa: Farmaciile pot accepta Clienții Dokteronline și nu primesc un comision de la Dokteronline. Dokteronline nu oferă Produse, însă oferă un serviciu (de facilitare) în sensul că solicită Farmaciilor, în numele, în beneficiul și pe riscul Clienților, să vândă și să livreze anumite Produse către Clienți, în mod direct. Prețurile Produselor percepute de Farmacii sunt, în general, cunoscute în prealabil de Dokteronline și nu sunt negociate în numele Clienților sau al Farmaciilor. Prețul Produselor perceput de Farmacii, inclusiv costul de livrare, este inclus în prețul Serviciilor menționat pe Site. Dokteronline nu oferă explicit un serviciu de intermediere.
 1. Vânzarea și livrarea Produselor este convenită între Client și o Farmacie, indiferent de partea care primește plata. Termeni și condițiile Farmaciei, dacă este cazul, se vor aplica relației dintre Farmacie și Client și vor fi comunicate la momentul plasării unei Comenzi.
 1. Serviciile sunt disponibile numai în țările menționate pe Site.

Articolul 5 – Site-ul și conținutul

 1. Informațiile furnizate de Dokteronline au exclusiv un scop informativ general și nu reprezintă un substitut pentru consult medical specializat (ceea ce include, fără limitare, evaluarea sau îngrijirea oferită de un cadru medical specializat). Nicio parte de pe Site nu va fi utilizată pentru diagnosticarea sau tratarea unei afecțiuni medicale sau pentru înlocuirea relației cu medicul Clientului sau cu un alt cadru medical. Informațiile privind sănătatea, furnizate de către sau în numele Dokteronline, nu reprezintă o consultație medicală profesională. Clientul va consulta alte surse pentru a confirma informațiile furnizate și se va adresa propriului medic sau altui cadru medical specializat în ceea ce privește simptomele sau afecțiunea sa medicală. În cazuri grave, Clientul va solicita asistență medicală imediată (de urgență). Clientul nu va ignora niciodată recomandările medicale și nu va întârzia să se adreseze medicului din cauza unor informații citite pe Site. Utilizarea informațiilor furnizate pe Site se realizează exclusiv pe riscul Clientului.
 1. Conținutul nu va fi interpretat în niciun caz ca promovând sau recomandând ceva. Toate informațiile de pe Site au exclusiv un scop informativ și nu au în niciun caz scopul de a promova Medicații sau utilizarea de Medicații.
 1. Dokteronline face tot posibilul pentru a asigura faptul că Conținutul este exact și complet, însă, din păcate, nu poate garanta acest lucru. Dokteronline nu este responsabil pentru orice erori sau omisiuni neintenționate.
 1. Toate imaginile, specificațiile și detaliile privind Serviciile și Produsele au un titlu orientativ și nu pot reprezenta o cauză pentru o acțiune în despăgubire și nici nu pot conduce la rezilierea Contractului.
 1. Erorile sau greșelile evidente cu privire la Servicii, Consultație sau Produse, inclusiv prețul eronat, nu vor avea un efect obligatoriu asupra Dokteronline, al Medicului și/sau al Farmaciei.
 1. Întrucât Dokteronline nu oferă, vinde sau livrează personal Produse, își rezervă dreptul de a modifica disponibilitatea Produselor pe Site și de a elimina Produse de pe Site. De asemenea, Dokteronline își rezervă dreptul de a modifica sau de a înceta Serviciile.

Articolul 6 – Chestionare medicale și consultație

 1. Chestionarele medicale au fost întocmite cu atenție, în urma consultărilor cu Comitetul Consultativ Medical, cu Medicii și cu Farmaciile și respectă orientările de etică medicală.
 1. Dacă, în urma evaluării Chestionarului medical, un Medic stabilește că Clientul poate beneficia de Tratamentul preferat indicat, Medicul poate elibera o Prescripție medicală pentru Tratament. Această Prescripție medicală este transmisă Farmaciei sau, la solicitarea Clientului, direct către Client. Medicul nu are obligația de a prescrie Tratamentul preferat solicitat sau de a prescrie orice Medicație. Medicul poate prescrie un tip diferit de Medicație sau o cantitate sau un dozaj diferit din Tratamentul preferat. Clientul va fi informat în această privință și va avea dreptul de a-și anula Comanda în mod gratuit.
 1. Tratamentul preferat solicitat sau Tratamentul prescris de Medic pot face obiectul limitărilor în ceea ce privește frecvența și/sau cantitatea. Această decizie este luată întotdeauna la latitudinea exclusivă a Medicului sau a Farmaciei.
 1. Medicul trebuie să stabilească dacă Tratamentul preferat poate fi prescris Clientului fără niciun risc. Prin urmare, este extrem de important ca Clientul să completeze Chestionarul medical în mod real, exact și complet. Omiterea informațiilor relevante ar putea avea drept rezultat prescrierea unor Produse potențial vătămătoare pentru sănătatea Clientului.
 1. Dacă Clientul nu poate sau nu dorește să completeze Chestionarul medical, nu se poate aranja nicio consultație cu un Medic și nu se poate livra niciun Produs de către o Farmacie.
 1. Chestionarul medical poate fi completat numai în nume propriu și pentru uz personal, cu excepția cazului în care un terț acordă permisiunea de a se realiza acest lucru în numele său, permisiune care trebuie să fi fost primită de către Dokteronline.
 1. Clientul își va informa medicul și/sau farmacia cu privire la Consultație și la Produsele prescrise.

Articolul 7 – Cont

 1. Clientul trebuie să creeze un Cont pentru a putea utiliza Serviciile.
 1. Un Cont este strict personal și poate fi utilizat numai de către Client și pentru Client.
 1. Utilizarea unor nume, adrese, adrese de e-mail, coordonate bancare sau a altor informații ale Clientului care sunt incorecte și/sau incomplete este interzisă.
 1. Fiecare Client poate crea un singur Cont.
 1. Dacă este necesar, Dokteronline poate verifica datele de contact sau identitatea Clientului. Clientul va fi întotdeauna informat în această privință.
 1. Prin crearea unui Cont, Clientul creează online un dosar electronic securizat al pacientului, în care este înregistrat istoricul comenzilor sale, în conformitate cu Declarația de confidențialitate.
 1. Dreptul Clientului de a utiliza Site-ul va înceta cu efect imediat și fără notificare ulterioară dacă Clientul nu respectă în totalitate Termenii și condițiile din acest document, fapt care rămâne la discreția exclusivă a Dokteronline. În acest caz, Contul Clientului va fi blocat.
 1. Orice sold aflat în Contul Clientului va fi valabil atât timp cât Contul este activ. Un Cont va fi șters (dezactivat) de Dokteronline dacă nu s-a realizat nicio autentificare în cont timp de 3 (trei) ani sau dacă au trecut 3 (trei) ani de la data la care Clientul a plasat ultima dată o Comandă prin intermediul Dokteronline. La momentul ștergerii Contului, orice sold din Cont va fi anulat de plin drept. Soldurile nu pot fi preschimbate în numerar.

Articolul 8 – Comandă și Contract

 1. Pentru plasarea unei Comenzi este necesar un Cont.
 1. Clientul poate plasa o Comandă numai dacă:
  A) are capacitatea juridică de a încheia Contractul;
  B) are vârsta de cel puțin 18 ani;
  C) cunoaște faptul că are responsabilitatea de a stabili dacă utilizarea Serviciilor furnizate de Dokteronline, stabilirea unei Consultații și primirea Produselor de la un Curier sunt permise prin legislația din țara sa de domiciliu;
  D) va folosi Produsul numai pentru uzul său personal;
  E) va citi cu atenție toate informațiile de pe ambalajul și din prospectul Produsului, înainte de utilizare, și va verifica întotdeauna data de expirare a Produsului înainte de a-l utiliza;
  F) va verifica dacă Produsele livrate de Farmacie sunt Produsele prescrise de Medic;
  G) are acces la Site și la Chestionarul medical într-o limbă pe care o înțelege și se va adresa medicului său curant dacă nu înțelege (în totalitate) recomandările sau informațiile furnizate pe Site sau întrebările din Chestionarul medical;
  H) este de acord cu privire la aplicabilitatea Termenilor și condițiilor și a Declarației de confidențialitate.
 1. Dokteronline, la latitudinea sa exclusivă, va accepta sau nu o Comandă și Dokteronline își rezervă dreptul de a anula o Comandă.
 1. Medicul și Farmacia au în permanență dreptul de a refuza, de a modifica sau de a anula o Comandă, fără explicații suplimentare.

Articolul 9 – Prețuri, reduceri și promoții

 1. Costul total al unei Comenzi include costul Consultației, costul Produselor vândute și livrate Clientului de către Farmacie, taxa de servicii percepută de Dokteronline și, dacă este cazul, costul de livrare, costurile de prelucrare și TVA.
 1. Dacă Clientul plasează o Comandă care include mai multe Produse, se va deduce o parte din taxa de servicii percepută de Dokteronline. Această deducere nu este un discount aplicat la Produsul selectat, ci o reducere a taxei de servicii menționate.
 1. Discounturile și alte promoții (privitoare la prețuri) se aplică explicit numai în ceea ce privește taxa de servicii percepută de Dokteronline sau, dacă se prevede în mod expres, în ceea ce privește costul Consultației, și nu se aplică niciodată costului Produselor.

Articolul 10 – Plată și modificări ale prețurilor

 1. Prețurile de pe Site sunt exprimate în moneda țării aferente prefixului țării. Dacă nu se prevede nicio monedă sau dacă moneda nu este clară, moneda aplicabilă pentru prețurile menționate este euro.
 1. Plata trebuie efectuată folosindu-se metodele de plată indicate pe Site.
 1. Costul total al unei Comenzi, astfel cum se menționează la articolul 9.1, este perceput de Dokteronline în numele părților care au dreptul la suma respectivă.
 1. Dacă clientul nu își achită (integral) obligațiile de plată și nu efectuează plata după ce a primit un mesaj de reamintire cu privire la plată și după ce i s-a acordat o perioadă suplimentară de 14 zile în care să își îndeplinească obligațiile de plată, Clientul va datora Dokteronline o dobândă în valoare de 4% pe an și Dokteronline va avea dreptul de a percepe costurile de colectare extrajudiciară pe care le-a suportat. Aceste costuri de colectare nu vor depăși: 15% pentru sumele mai mici de
  2500 EUR; 10% pentru următorii 2500 EUR și 5% pentru următorii 5000 EUR, valoarea minimă fiind de 40 EUR.
 1. Prin comunicarea datelor de facturare și plată, Clientul confirmă că are autorizația de a utiliza aceste detalii.
 1. Utilizarea unor date de facturare și plată false sau utilizarea unor date de facturare și de plată care aparțin unei alte persoane, fără permisiunea respectivei persoane, va avea drept rezultat blocarea imediată a Contului și anularea Comenzii. Într-o astfel de situație, Dokteronline va avea dreptul de a raporta situația forțelor locale de aplicare a legii.
 1. Dokteronline își rezervă dreptul de a modifica prețurile menționate pe Site pentru Produse și/sau Consultații. Prețurile menționate la momentul plasării Comenzii sunt valabile pentru întregul proces de Comandă. Când o eroare de software sau o eroare umană are drept rezultat publicarea pe Site a unor prețuri incorecte, aceste prețuri nu vor crea obligații juridice pentru Dokteronline. Dokteronline își rezervă dreptul de a modifica aceste prețuri și, în acest caz, Clientul va avea întotdeauna dreptul de a anula Comanda. Clientul va fi informat în această privință.

Articolul 11 – Livrare

 1. Timpul de livrare este estimativ și depinde de disponibilitate și de timpul de livrare standard. Unele Produse nu sunt livrate în anumite țări, astfel cum se menționează pe Site.
 1. Prin plasarea unei Comenzi, Clientul numește un Curier ca reprezentant al său pentru a prelua Produsele de la Farmacie și a transporta Produsele din locația Farmaciei la adresa de livrare desemnată. Livrarea produselor are loc la Farmacie, către Curier, în numele Clientului. La momentul livrării Produselor către Curier, se va considera că Farmacia și-a îndeplinit obligațiile contractuale, iar riscul și titlul de proprietate asupra Produselor îi vor fi transferate Clientului. Dokteronline nu acceptă nicio răspundere cu privire la transport. Clientul este responsabil pentru toate taxele de import, prelevările și alte impozite aplicabile în țara sa de domiciliu.
 1. Codurile de conduită profesională și restricțiile juridice pot limita cantitatea permisă și frecvența livrării Produselor care vor fi furnizate de Farmacii. Nu există nicio obligație de a furniza cantități care să depășească maximul relevant permis.

Articolul 12 – Anulare și retur

 1. După plasarea unei Comenzi, dacă Produsele nu au fost încă expediate de către Farmacie, Clientul poate anula Comanda, trimițând o solicitare de anulare către Serviciul de asistență clienți. Dacă o Consultație a avut deja loc, costul Consultației, inclusiv taxa de servicii aplicabilă percepută de Dokteronline, vor fi percepute Clientului.
 1. În cazul în care un Produs este inutilizabil din cauza pagubelor produse în timpul transportului sau deoarece Produsul livrat nu corespunde Produsului comandat sau prescris de Medic, Clientul poate solicita Farmaciei să înlocuiască Produsul sau poate returna Produsul în termen de 7 (șapte) zile de la primire, convenind în acest sens cu Serviciul de asistență clienți. Clientului i se va rambursa suma achitată în termen de 30 (treizeci) de zile de la recepționarea Produsului de către Farmacie. Se va rambursa numai costul returnării Produselor defecte, deteriorare sau eronate care au fost livrate.
 1. Cu excepția prevederilor de la articolul 13, Clientul nu are dreptul de a returna Produse din motive de protecție a sănătății și/sau de igienă.

Articolul 13 – Dreptul de retragere

 1. Clientul are dreptul prevăzut prin lege de a se retrage din Contract, în termen de 14 (paisprezece) zile, fără a oferi un motiv în acest sens. Perioada de retragere va expira în 14 (paisprezece) zile de la recepționarea Produsului.
 1. În această perioadă, Clientul va manevra Produsul și ambalajul cu grijă. Clientul va dezambala sau va utiliza Produsul numai în măsura necesară pentru a evalua dacă îl păstrează sau nu. Dacă Clientul dorește să își exercite dreptul de retragere, va returna Produsul către Farmacie, însoțit de toate accesoriile (precum broșura informativă) în starea sa originală și în ambalajul original, dacă acest lucru este posibil în mod rezonabil, în conformitate cu instrucțiunile furnizate de Serviciul de asistență clienți. Costul expediției de retur este suportat întotdeauna de Client.
 1. Pentru a-și exercita dreptul de retragere, Clientul va înștiința Dokteronline cu privire la decizia sa de a se retrage din Contract, trimițând o declarație scrisă clară (prin e-mail sau servicii poștale) în perioada de retragere. Clientul poate utiliza modelul de mai jos pentru o astfel de înștiințare.

„Prin prezenta vă informez că mă retrag din contractul încheiat la [data].

Numele consumatorului:
Adresa consumatorului:
Numărul comenzii:

Cunosc faptul că nu mai îmi pot exercita dreptul de retragere dacă serviciul a fost deja prestat în totalitate. Data și ora recepționării notificării de retragere de către Dokteronline vor fi decisive.”

 1. În cazul unei retrageri valabile, Clientului i se va rambursa integral prețul Comenzii, cât mai curând posibil, însă nu mai târziu de 14 (paisprezece) zile de la data la care Clientul a informat Dokteronline cu privire la decizia sa de a-și exercita dreptul de retragere. Rambursarea se va realiza prin aceeași metodă de plată folosită de Client pentru a plăti, numai dacă nu se convine asupra unei alte metode de plată.

Excluderea Medicațiilor de la dreptul de retragere

 1. Medicațiile nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătății și/sau de igienă. Prin urmare, Medicațiile sunt excluse de la dreptul de retragere.

Excluderea Serviciilor de la dreptul de retragere

 1. Dreptul de retragere nu se poate acorda în privința serviciilor prestate imediat, cu consimțământul Clientului, precum Serviciile Dokteronline și Consultația. Prin plasarea și achitarea unei Comenzi, Clientul este de acord în mod explicit cu privire la prestarea imediată a Serviciilor și a Consultației. Clientul renunță la perioada de reflecție prevăzută prin lege și la dreptul său de retragere de îndată ce Dokteronline și/sau Medicul a prestat integral serviciul. Orice Prescripție medicală emisă de Medic este adaptată situației personale (medicale) și nevoilor personale ale Clientului. Prezenta Prescripție medicală este, la rândul său, exclusă din domeniul de aplicare al dreptului de retragere.

Articolul 14 – Despăgubire și răspundere

 1. Conținutul Site-ului are exclusiv un scop informativ general și nu este destinat a reprezenta consiliere în scop de diagnosticare și/sau de tratament și nici nu poate fi considerat un înlocuitor al unui consult medical. Dokteronline nu este responsabilă cu privire la eficiența Produselor, la conținutul broșurilor cu informații pentru pacienți, la textele informative, la descrierile metodelor de tratament și la alte descrieri de pe Site și nici nu se pot oferi garanții în această privință. Dokteronline nu oferă consiliere juridică și/sau medicală și Dokteronline nu oferă servicii medicale și/sau de diagnostic. Dacă Clientul se bazează pe informațiile obținute de pe sau prin intermediul Site-ului, Clientul procedează astfel pe propriul risc.
 1. Clientul trebuie să cunoască faptul că există limitări asociate Consultațiilor și altor servicii, în absența unei examinări fizice, a recomandărilor oferite în persoană sau a unei examinări medicale complete în persoană.
 1. Nici Dokteronline și nici proprietarii, administratorii, managerii, angajații, reprezentanții, partenerii, agențiile de publicitate contractate sau alte societăți afiliate ale sale nu sunt responsabili cu privire la informații incorecte, inexacte, incomplete sau care pot induce în eroare, publicate pe Site sau disponibile prin alte metode (terțe).
 1. Dokteronline va fi răspunzător pentru prejudiciile sau pierderile cauzate intenționat, din neglijență sau prin fraudă, însă numai în măsura în care acestea se referă la propriile sale acțiuni sau omisiuni. În cazul în care un Medic sau o Farmacie este răspunzătoare pentru prejudicii sau pierderi suportate de Client, răspunderea Dokteronline va fi exclusă.
 1. În măsura permisă prin lege, Dokteronline renunță prin prezenta în mod expres la orice răspundere:
  A) pentru prejudicii sau pierderi directe sau indirecte suportate de un utilizator (inclusiv de Client) în legătură cu utilizarea, incapacitatea de a utiliza sau rezultatele utilizării Site-ului și a Conținutului;
  B) pentru acuratețea unui diagnostic, a unui Tratament sau a unor Medicații prescrise sau pentru utilizarea Produselor și/sau efectele acestora;
  C) rezultată din imposibilitatea din partea Clientului de a furniza informații complete, reale și exacte în Chestionarul medical, în Contul său sau furnizate în alt mod către Dokteronline și/sau Medicului și privitoare la caracterul actualizat la informațiilor.
 1. Dacă Dokteronline este răspunzător, răspunderea sa va fi limitată la maximum de trei ori valoarea Contractului în cauză. În cazul în care o astfel de limitare a răspunderii nu este permisă prin lege, răspunderea Dokteronline va fi limitată întotdeauna la suma de 10 000 EUR. Dreptul la despăgubire poate surveni numai dacă Clientul comunică în scris către Dokteronline existența unor prejudicii sau pierderi, cât mai curând posibil, însă în termen de maximum 6 (șase) luni de la data producerii acestora. Prejudiciile sau pierderile indirecte nu dau dreptul la despăgubire.

Articolul 15 – Utilizarea datelor dvs.

 1. Dokteronline colectează și utilizează datele Clientului pentru a aduce la îndeplinire Contractul. Informațiile medicale sunt comunicate cu Medicii și/sau Farmaciile numai cu consimțământul Clientului. 
 1. Declarația de confidențialitate se va aplica în permanență în ceea ce privește Serviciile.

Articolul 16 – Viruși informatici, accesare ilegală (hacking) și securitate digitală

 1. Clientul nu trebuie să utilizeze neautorizat Site-ul, introducând cu bună știință viruși informatici, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt rău intenționate sau vătămătoare din punctul de vedere tehnologic. Totodată, Clientul nu trebuie să încerce să obțină acces neautorizat la Site, la serverul pe care este găzduit Site-ul sau la orice server, computer sau bază de date conectată la Site. Încălcarea acestei clauze constituie o infracțiune. Dokteronline va raporta orice astfel de încălcare către autoritățile competente de aplicare a legii și va coopera cu respectivele autorități, divulgându-le identitatea Clientului. În eventualitatea unei astfel de încălcări, dreptul Clientului de a utiliza Site-ul va înceta imediat, iar Contul Clientului va fi blocat.
 1. Dokteronline nu va fi niciodată răspunzătoare pentru pierderi sau prejudicii cauzate de un atac distribuit de refuzare a serviciilor, de viruși informatici sau de alte materiale vătămătoare din punctul de vedere tehnologic care pot infecta echipamentele computerizate, programele informatice, datele sau alte materiale privilegiate, rezultate din utilizarea Site-ului sau din descărcarea oricăror materiale publicate pe acesta sau pe orice alt site asociat acestuia.
 1. Dacă Clientul a creat un Cont, va fi necesară o parolă pentru a-și putea accesa datele. Clientul va avea responsabilitatea integrală de:
  A) a-și menține parola secretă;
  B) a nu permite altor persoane să îi utilizeze parola pentru a plasa Comenzi pe Site;
  C) cu privire la costurile, prejudiciile sau pierderile rezultate din faptul că nu și-a menținut parola secretă;
  D) a transmite cu promptitudine o notificare scrisă către Dokteronline conform căreia Contul său trebuie dezactivat din cauza unor probleme de securitate.
 1. Dokteronline nu va fi niciodată răspunzătoare față de Client pentru orice prejudicii asociate furtului parolei sale, divulgării parolei sale sau permisiunii sale de a permite ca o altă persoană sau entitate să îi acceseze și să îi utilizeze Contul folosind parola sa. Clientul va înștiința imediat Dokteronline cu privire la orice utilizare neautorizată a parolei sale și/sau a Contului său.

Articolul 17 – Plângeri

În cazul unei plângeri legate de Serviciile prestate sau de Produsele livrate, Clientul poate contacta Serviciul de asistență clienți. Dokteronline va face un efort pentru:

 • a soluționa cât mai curând posibil plângerea;
 • a informa Clientul în ce perioadă va fi soluționată plângerea sa; și
 • va menține Clientul informat pe parcursul întregului proces.

Articolul 18 – Drepturile de proprietate intelectuală

 1. Întregul conținut constituie proprietatea Dokteronline sau a furnizorilor săi de conținut și este protejat prin drepturi de autor. Conținutul, inclusiv codurile (sursă) și programele informatice sau orice porțiune a acestora nu pot fi modificate, reproduse, republicate, duplicate, copiate, vândute, revândute, vizitate, încărcate, postate, transmise, afișate public, utilizate pentru a crea lucrări derivate pe baza acestora sau exploatate în alt mod în orice scop comercial, fără consimțământul expres în formă scrisă al Dokteronline. Este permisă tipărirea unei copii a Conținutului sau utilizarea Conținutului în scop personal.
 1. Orice Conținut descărcat sau tipărit nu poate fi modificat în niciun fel și trebuie să conțină toate avizele privind drepturile de autor și drepturile de proprietate incluse în respectivul Conținut. Orice tip de încadrare a Site-ului este interzisă. Orice utilizare neautorizată sau neaprobată a Conținutului constituie o încălcare a drepturilor de autor și supune Clientul sancțiunilor civile și penale prevăzute în legislația internă și internațională privitoare la drepturile de autor.

Articolul 19 – Interpretare și modificări aduse Termenilor și condițiilor

 1. Textul acestor Termeni și condiții este pus la dispoziție în limba neerlandeză și în alte limbi. În cazul unei discrepanțe sau a unei incertitudini privitoare la prevederi sau la interpretarea acestora în diferite limbi, textul în limba neerlandeză va avea întâietate.
 1. Dokteronline își rezervă în permanență dreptul de a modifica Termeni și condițiile, fără notificare prealabilă. Orice versiune modificată a Termenilor și condițiilor va fi publicată imediat pe Site, iar modificările vor intra în vigoare imediat după publicare. Clientul are responsabilitatea de a cunoaște în permanență conținutul celei mai recente versiuni a Termenilor și condițiilor. Clientul este de acord că această procedură de notificare a modificărilor aduse Termenilor și condițiilor este rezonabilă. Utilizarea Site-ului de către Client după modificarea Termenilor și condițiilor constituie acordul Clientului cu privire la versiunea modificată a Termenilor și condițiilor.

Articolul 20 – Legislația aplicabilă și competența instanțelor

 1. Cu excepția situației în care intră în contradicție cu prevederile juridice obligatorii aplicabile (la nivel național), acești Termeni și condiții, precum și Serviciile, Comanda și Contractul vor fi reglementate de legislația din Curaçao. Oricare și toate diferendele rezultate din acestea vor fi supuse spre soluționare exclusiv instanțelor competente din Curaçao, numai dacă legislația obligatorie aplicabilă nu prevede altfel.
 1. Se exclude Convenția de la Viena asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri.
Înapoi sus