Saridon

Saridon bijsluiter


In dit informatiedossier vindt u algemene informatie over Saridon. Wij raden u aan om voor gebruik van deze pijnstiller ook de Saridon bijsluiter aandachtig door te lezen. Heeft u daarna nog vragen, neem dan contact op met een arts of apotheker.

Wat is Saridon en waar wordt het voor gebruikt?

Saridon is een pijnstiller die gebruikt kan worden bij lichte tot matige pijn. Dit geneesmiddel bestaat uit drie werkzame ingrediënten: paracetamol, propyfenazon en coffeïne. Saridon zorgt voor een snelle verlichting van de pijn en heeft ook een koortsverlagend en licht ontstekingsremmend effect. U kunt deze pijnstiller onder andere gebruiken bij hoofdpijn (zoals spanningshoofdpijn en migraine), menstruatiepijn, pijn bij koorts en griep, spier- en gewrichtspijn en pijn met een andere oorzaak.

Saridon is zonder recept verkrijgbaar bij een met Dokteronline.com samenwerkende drogist.

Wat u moet weten voordat u Saridon gebruikt

Als u Saridon wilt gaan gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:
  • Neem dit geneesmiddel niet in als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen of wanneer er bij u een afwijking in het bloedbeeld is vastgesteld;
  • Saridon mag niet gebruikt worden door kinderen;
  • Gebruik deze pijnstiller nooit langer dan 14 dagen achtereen, tenzij een arts anders adviseert;
  • Dit geneesmiddel heeft een wisselwerking met andere medicijnen waaronder sommige antibiotica en medicatie tegen aids (zie bijsluiter);
  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding, gebruik Saridon dan niet. Een arts kan u adviseren over het gebruik van een veilige pijnstiller;
Lees de Saridon bijsluiter voor een volledig overzicht van contra-indicaties en andere waarschuwingen.

Hoe gebruikt u Saridon?

U kunt de tabletten Saridon zonder te kauwen doorslikken met wat vloeistof. U kunt de tabletten ook eerst oplossen in wat vloeistof en dan opdrinken. De richtlijnen voor dosering zijn als volgt:
  • Volwassenen: 1 tot 2 tabletten per keer, zo nodig na vier tot zes uur herhalen. Neem niet meer dan 6 tabletten per etmaal.
In de bijsluiter vindt u meer informatie over het gebruik en de dosering van deze pijnstiller.

Mogelijke bijwerkingen

Saridon wordt over het algemeen goed verdragen, maar kan soms bijwerkingen veroorzaken. Gemelde bijwerkingen zijn onder andere:
  • Overgevoeligheidsreacties (galbulten, jeuk, huiduitslag, koorts);
  • Maagdarmklachten (brandend maagzuur, misselijkheid). Heeft u een gevoelige maag, dan kunt u Saridon het beste met wat voedsel innemen.
Neem contact op met een arts als u veel last krijgt van deze of andere klachten. Raadpleeg de Saridon bijsluiter voor een volledig overzicht van mogelijke bijwerkingen. In het informatiedossier Saridon Ervaringen leest u welke ervaringen andere klanten met dit geneesmiddel hadden.

Hoe bewaart u Saridon?

Houd medicijnen altijd buiten bereik van kinderen. Bewaar dit geneesmiddel in de originele verpakking bij kamertemperatuur. Gebruik Saridon niet na het verstrijken van de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Aanvullende informatie

Saridon bevat 250 mg paracetamol, 150 mg propyfenazon en 50 mg coffeïne per tablet. In de Saridon bijsluiter vindt u een overzicht van de overige bestanddelen. Hierin staat ook informatie over de fabrikant en vergunninghouder van dit product.
Product
Prijs *
Product – Prijs *

* Prijs is inclusief BTW.