Actonel

Actonel är en medicin mot benskörhet. Dess aktiva ämne natriumrisedronat (risedronat) är ett såkallat bisfosfonat: mediciner som motverkar bennerbrytning och istället stärker benen. Mer Information

En läkare kommer att bedöma din ansökan och, om tillämpligt, att skriva ut ett recept. Receptet skickas vidare till ett apotek som kommer att skicka medicinen till dig inom 1 till 3 vardagar. Här finns ytterligare information om hur det går till.

Produkt
Pris (inkl. läkarkonsult)
Produkt – Pris (inkl. läkarkonsult)

Vad är Actonel?

Actonel är en medicin mot benskörhet. Dess aktiva ämne natriumrisedronat (risedronat) är ett såkallat bisfosfonat: mediciner som motverkar bennerbrytning och istället stärker benen. Actonel kan beställas på internet från de till Dokteronline.com anknutna apoteken.

Vad tas medicinen mot?

Läkare ordinerar Actonel bland annat vid osteoporos, ofta benämnt benskörhet. Benskörhet innebär att kroppen bryter ner mer benvävnad än den producerar. Därmed försvagas benstrukturen, vilket gör att benen lättare bryts. Även ryggkotorna berörs och kan bli svagare och säcka ihop. Det innebär besvär såsom ryggvärk, ryggkrökthet, längdkrympning samt värk i muskler, organ och nerver.
Osteoporos blir vanligare med åldern. Kvinnor i eller efter klimakteriet är extra känsliga för osteoporos då deras östrogenmängd sjunker, vilket innebär att mer benvävnad bryts ner.
Benskörhet kan även bero på:

 • D-vitaminbrist;
 • Ensidig föda (för lite kalcium i maten);
 • För lite rörelse;
 • Vissa åkommor eller att man tar vissa mediciner.

Actonel sätter sig på benvävnaden och stärker den därmed. På så vis sjunker risken för benbrott och ihopsjunkna kotor.

Hur tas Actonel?

Actonel behöver alltid tas på tom mage. Svälj tabletten hel med ett stort glas kranvatten. Ät eller drick sen inget under den kommande halvtimman. Actonel innehåller ämnen som irriterar matstrupen, så det är viktigt att stå eller sitta rak när tabletten tas. Förbli rät under första timmen efteråt; i liggande läge kan matstrupen irriteras och risken för matstrupkatarr öka.

Dosering

På internet kan Actonel köpas från de anknutna apoteken. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse doseringen:

 • Kvinnor efter klimakteriet (behandling av efterklimakteriell osteoporos): 1 tablett på 5 mg om dan.

Actonel finns även i andra styrkor (30 mg/35 mg). Annan dosering gäller för dessa varianter. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

Ibland kan Actonel ge biverkningar, såsom:

 • Huvudvärk;
 • Bukbesvär (såsom sur mage, magknip, illamående, diarré);
 • Smärta i ben, leder och/eller muskler;
 • Ögoninflammation (i iris).

Den som drabbas av dessa eller andra biverkningar bör rådfråga läkare eller apotekare. En utförlig översikt av alla eventuella biverkningar finns i bipacksedeln.

När bör man inte ta detta läkemedel?

Läkemedlet Actonel lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

 • Överkänslighet mot natriumrisedronat eller annat av tablettens hjälpämnen;
 • Matstrupsbesvär eller svårighet att svälja;
 • Om man inte kan hålla sig upprätt under minst 1 timma efter att tabletten tagits;
 • Svåra njurproblem;
 • Om man har (haft) låg kalciumhalt i blodet.

Den som drabbas av problem med käke eller bett, som har andra hälsoproblem eller tar ytterligare mediciner bör rådfråga läkare om ifall den kan ta Actonel. I bipacksedeln finns vidare information om dessa anmärkningar.

Graviditet och amning / trafiklämplighet / alkohol

Actonel är olämpligt för kvinnor som vill bli gravida, är gravida eller som ammar.

Actonel har ingen växelverkan med alkohol.