Directly go to the content
Adalat

Adalat

Adalat är en kalciumantagonist: en medicin som avslappnar blodkärlen. Det aktiva ämnet nifedipin gör så att blodkärlen vidgas så att blodet lättare kan flyta i ådrorna samt sänker blodtrycket för att underlätta för hjärtat. Om du vill göra en förfrågan på Adalat, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad är Adalat?

Adalat är en kalciumantagonist: en medicin som avslappnar blodkärlen. Det aktiva ämnet nifedipin gör så att blodkärlen vidgas så att blodet lättare kan flyta i ådrorna samt sänker blodtrycket för att underlätta för hjärtat.

Om du vill göra en förfrågan på Adalat, kan Dokteronline.com sätta dig i kontakt med registrerade EU-läkare och apotek som Dokteronline.com har tillgång till och erbjuder möjlighet att begära en läkarkonsultation (med en eventuell förmånsbehandling).

Vad används medicinen för?

Adalat ordineras blandannat vid Raynauds sjukdom – en åkomma varvid blodflödet i tårna och/eller fingrarna plötsligt minskar kraftigt, varpå fingrarna eller tårna känns kalla eller döda och färgas vita, blå eller lila. När blodtillförseln åter ökar uppstår stickningar, svullnad och smärtor. Ett anfall kan vara under allt mellan några minuter till timtal. Adalat förbättrar blodgenomströmningen i tår och fingrar så att symptomen lindras. Adalat ordineras (i högre doser) även vid högt blodtryck och vissa hjärtbesvär, exempelvis kronisk kärlkramp (angina pectoris).

Hur använder man Adalat?

Inta kapseln med eller utan föda. Svälj kapseln hel med lite vätska. Adalats verkan kan påverkas av grapefrukt(-jos), som ökar risken för biverkningar. Inta ingen grapefrukt(-jos) så länge behandlingen med denna medicin pågår.

Dosering

Läkaren avgör vilken variant som är lämpligast. Ordinerar läkaren inget annat är den gängse inledningsdoseringen vid Raynauds sjukdom:

  • Vuxna: 1 kapsel på 5 eller 10 mg tre gånger dagligen (var åttonde timma).

För behandling av andra åkommor gäller andra doseringsråd. Detta läkemedel är olämpligt för barn på under 18 år. Läs igenom bipacksedeln i förväg.

Biverkningar

De flesta kan ta Adalat besvärsfritt, men ibland kan biverkningar uppstå. Dessa kan bland andra vara:

  • Huvudvärk;
  • Yrsel;
  • Att vätska stannar kvar;
  • Rodnader;
  • Förstoppning.

Kontakta läkare vid dessa biverkningar eller biverkningar som inte står listade i bipacksedeln.

När får man inte använda detta läkemedel?

Läkemedlet Adalat lämpar sig inte för alla. Ta inte denna medicin vid:

  • Överkänslighet mot nifedipin eller annat förekommande hjälpämne;
  • Behandling med Rifampicin (en infektionsmedicin);
  • Nyligen inträffad hjärtattack.

Läkaren känner till om Adalat kan tas ifall du tar andra mediciner eller har andra hälsoproblem. I bipacksedeln finns en komplett lista över kontraindikationer, växelverkningar och andra anmärkningar.

Graviditet och amning / bilkörning / alkohol

Ta Adalat vid graviditet endast om läkare ordinerat det. Ta inte detta läkemedel om du ammar om inte läkare ordinerat det. Adalats biverkningar kan påverka reaktionsförmågan. Den som besväras av yrsel eller dålig syn bör inte bege sig ut i trafiken. Alkohol vidgar liksom Adalat blodkärlen. Därför kan man snabbt drabbas av exempelvis yrsel. Drick därför måttligt med alkohol, eller avstå.