Directly go to the content
Aindeem

Aindeem

Aindeem behandlar och förhindrar för tidigt håravfall hos män (alopecia androgenetica). Det verksamma ämnet finasterid är en anti-androgen medicin. Det minskar effekten av det manliga hormonet testosteron på hårsäckarna varigenom håravfallet slutar och håret växer ut igen. Detta läkemedel är endast lämpligt för män och finns bara på recept.

Vad är Aindeem?

Aindeem behandlar och förhindrar för tidigt håravfall hos män (alopecia androgenetica). Det verksamma ämnet finasterid är en anti-androgen medicin. Det minskar effekten av det manliga hormonet testosteron på hårsäckarna varigenom håravfallet slutar och håret växer ut igen. Detta läkemedel är endast lämpligt för män och finns bara på recept.

For vad används medicinen?

Läkare ordinerar Aindeem vid alopecia androgenetica, en ärftlig form av manlig skallighet. Denna åkomma börjar om hårsäckarna i hårbotten reagerar för mycket på det manliga hormonet dihydrotestosteron (DHT, en form av testosteron). DHT ser till att de överkänsliga hårsäckarna krymper, varigenom håret blir tunnare och håravfall uppträder. Detta förorsakar skallighet, mestadels på hjässan och vid hårfästena vid pannan ovanför tinningarna. Aindeem hämmar effekten av DHT, varigenom hårsäckarna återställer sig och det åter kan växa hår på de kala ställena.

Hur används Aindeem?

Ta tabletten Aindeem med tillräckligt med vatten och utan att tugga den. Du kan ta läkemedlet innan, under eller efter måltiden. Det kan dröja en tid innan Aindeem verkar. Efter tre till sex månader är effekten optimal. Rådfråga läkaren om du inte märker någon förbättring av hårväxten under denna period. Fungerar Aindeem, ska du fortsätta ta detta läkemedel: om du slutar med medicinen kommer håravfallet tillbaka efter några månader.

Dosering

Om inte läkaren rekommenderar något annat, är den vanliga doseringen av Aindeem:

  • Vuxna män: 1 tablett à 1 mg om dagen.

Avvik inte från den ordinerade doseringen. Läkaren bestämmer hur länge du ska använda medicinen. Aindeem är inte lämpligt för pojkar under 18 år. Detta läkemedel får inte användas av kvinnor. Läs igenom bipacksedeln innan användning.

Biverkningar

Aindeem kan ibland förorsaka biverkningar under användning, bland annat:

  • Sexuella störningar, till exempel erektionsproblem, minskad sädesavgång eller mindre sexlust;
  • Ömma, svullna bröst;
  • Ont i testiklarna;
  • Depression.

Ta kontakt med läkaren om du får besvär av dessa eller andra biverkningar.

När får du inte använda detta läkemedel?

Aindeem är inte ett läkemedel som är lämpligt för var och en. Använd inte denna medicin om du:

  • Är överkänslig mot finasterid eller ett av de använda hjälpämnena;
  • Är kvinna;
  • Vill bli gravid (se Graviditet/bilkörning/alkohol).

Rådgör med läkaren om användning av Aindeem om du använder andra mediciner. Läkaren vet om du kan kombinera dessa mediciner med Aindeem på ett säkert sätt.

Garaviditet / bilkörning / alkohol

Aindeem kan skada utvecklingen hos fostret. Det verksamma ämnet av denna medicin (finasterid) kan hamna i blodomloppet via huden. Detta ämne finns också i sperman hos den person som använder Aindeem. Låt inte kvinnor som är gravida eller vill bli gravida vidröra tabletterna och se till att du inte har oskyddad sexuell kontakt. Använd alltid kondom så länge du tar Aindeem. Det gäller inga varningar angående bilkörning eller alkoholbruk.