Directly go to the content
Allergi självtest

Allergi självtest

Med en Allergi självtest från Easy Home kan du själv ta reda på om du har en allergi. Testet kontrollerar mängden IgE-antigener i blodet. Kroppen producerar extra mycket av dessa antigener om det är fråga om en allergisk reaktion. Testet är avsett för vuxna och barn från 15 år. Resultatet av testet kan avläsas inom tio minuter på testremsan.

Vad är en Allergi självtest?

Med en Allergi självtest från Easy Home kan du själv ta reda på om du har en allergi. Testet kontrollerar mängden IgE-antigener i blodet. Kroppen producerar extra mycket av dessa antigener om det är fråga om en allergisk reaktion. Testet är avsett för vuxna och barn från 15 år. Resultatet av testet kan avläsas inom tio minuter på testremsan.

För vad används detta test?

Det finns många ämnen som kroppen kan reagera allergiskt på. Kända allergener är t.ex. pollen, hår/päls eller hudfjäll från husdjur, kvalster, jordnötter, jordgubbar och skaldjur. En allergisk reaktion känns igen på följande symptom:

 • Nysanfall;
 • kliande, tårande ögon;
 • Klåda i eller runt munnen;
 • Rinnande näsa eller tvärtom en täppt näsa;
 • Hudutslag med klåda, t.ex. nässelutslag;
 • Andnöd;
 • Mag-tarmbesvär, såsom diarré, illamående eller magont.

Vissa av dessa symptom förekommer också vid andra åkommor, såsom vid förkylning eller maginfluensa. Allergi självtest från Easy Home fastställer om besvären är följden av en allergi. Testet utvisar inte vilket ämne du är allergisk för. För detta kan du begära ett laboratorietest via läkaren.

Hur använder du Allergi självtest?

Allergi självtest från Easy Home är mycket lätt att utföra. Läs innan du utför testet först noga igenom bipacksedeln. Att utföra testet är som följer:

 • Tvätta och torka händerna.
 • Stick i fingret med hjälp av den medlevererade lansetten och fånga upp en bloddroppe i pipetten såsom beskrivs i bipacksedeln.
 • Droppa det uppfångade blodet i testcirkeln och tillfoga fyra till fem droppar testvätska.
 • Vänta tio minuter och avläs sedan resultatet.

Resultat av Allergi självtest

Ovan på reaktionsfacket i testremsan står två bokstäver: T (för Testresultat) och C (för Controle = kontroll). Om ett färgat streck uppträder under båda bokstäverna, då är resultatet positivt. Ta kontakt med din läkare. Denna kan via ett laboratorietest låta undersöka vad du precis är allergisk för. Allergiska reaktioner kan du eventuellt bekämpa med läkemedel, såsom antihistamin, homeopatiska medel eller desensibiliseringsmediciner. Läkaren kan ge dig råd. Framträder endast ett streck under C, då har mängden IgE-antigener i ditt blod inte (påvisbart) ökat. Håller besvären i sig, ta då kontakt med läkaren för att ta reda på om symptomen har en annan orsak. Framträder inte alls något streck, eller ser du bara ett streck under T, då har testet inte utförts rätt. Gör i så fall ett nytt test.

Biverkningar

Allergi självtest ger inte några biverkningar.

När får du inte använda testet?

Använd inte Allergi självtest om du är hemofilipatient eller om du använder blodförtunningsmedel. Allergi självtest är bara avsett för vuxna och barn från 15 år. Använd inte testet om bästföredatum på förpackningen har löpt ut.